Hoppa till sidans innehåll

Klubbmöte 2014-10-27


Minnesanteckningar från Klubbmöte 2014-10-27

Närvarande: Hans Lindgren, Åke Wallberg, Håkan Svanefjord, Lars Lindgren, Arne Kriström, Paul Lindgren, Ingemar Lundberg, Tommy Forsgren, Åke Nilsson, Rolf Persson, Ulf Lindahl, Roger Johansson, Gunnar Stocke, Anders Nilsefur, Ragnhild Nilsson, Birger Jonsson, Jan Algotsson, Lotta Sjödin, Kjell Sjödin

Mötets öppnande: Kjell hälsade alla välkomna till höstens medlemsmöte och förklarade mötet för öppnat.

            DAGORDNING

1.    Medlemmarnas egna frågor

2.    Medlemsavgiften för 2015

2b  Pris på fiskekort i Dammsjön

3.    Ny eller flytt av klubbstugan

4.   Bryggor i Dammsjön

5.    Avslutning

 

1 Medlemmarnas egna frågor.

 Inga frågor anmäldes från medlemmarna under denna punkt

2 Medlemsavgift för 2015

Ordförande redovisar bakgrunden till varför styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften från och med 2015. När detta verksamhetsår är slut har klubben gjort minusresultat de tre senaste åren samt att priset på fisken som planteras har höjts. Styrelsen föreslår därför en höjning av medlemsavgiften för seniorer med 50kr till 350kr och för familj föreslås en höjning med 100kr till 600kr. Avgiften måste betalas via plusgiro då det idag har blivit omständigt att få lösa pengar insatt på konto.

 BESLUT Mötet beslutade enhälligt godkänna styrelsens förslag på höjning av medlemsavgiften till 350kr för seniorer, för familj till 600kr och junior (t.o.m. 18år) oförändrat 125kr.  

 

2b Pris på fiskekort i Dammsjön

 Priset på fiskekortet har varit oförändrat i många år trots att priset på fisk har stigit.

BESLUT: Mötet beslutade att kortpriset skall höjas till 125kr per dag.

                                                                                                    

3 Ny eller flytt av klubbstuga

Kjell S. informerade om att Vännäs Kommun har varit i kontakt med honom och informerat om att de vill ta bort/ flytta klubbstuga på grund av rasrisken och att vägen skall tas bort av samma orsak. Kommunen lämnade ett förslag att vi kanske kunde dela lokal med scouterna. Kommunen vill träffa representanter för klubben för att diskutera tänkbara lösningar.

Efter en intensiv debatt beslutade mötet att de som skall träffa kommunen är Kjell Sjödin och Roger Johansson. Mötet beslutade att klubbens förslag skall vara;

1. Ingen samlokalisering med scouterna. 

2. Vara kvar i klubbstugan där den står idag och samordna  snöskottningen med Älvåsen.

3. Flytta klubbstugan till Älvdala tomten, där gymmet låg och ansluta till vatten och avlopp.             

4. Eller om kommunen har någon annan byggnad som går att placera på Älvdala.

 

4 Bryggornas placering och utformning.

Klubben har fått 8 flytbryggor från kommunen, bryggorna har funnits vid badplatsen i Hjåggsjö. Bryggorna har transporterat till Dammsjön med hjälp av Liljaskolan, bryggorna behöver repareras innan vi kan ta de i bruk. Krav på utformningen av handikappbryggor skall undersökas.

BESLUT: Sjökommitten har ansvaret för att samordna arbetsinsatserna och bestämma placeringen.

 

5 Avslutning

Kjell tackade alla för att de tog sig tid och komma till detta höstmöte och förklarade mötet för avslutat.

Vid pennan  

Kjell Sjödin

Uppdaterad: 07 OKT 2017 16:51 Skribent: Kjell Sjödin

Postadress:
SFK Bottennappet Vännäs - Casting
Kjell Sjödin, Na:Drottninggatan 44 A
91131 Vännäs

Kontakt:
Tel: 093510084
E-post: kjell.s.093510084@te...

Se all info