Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2011


Valda inom SFK Bottennappet under 2011 har varit följande

STYRELSEN

Ordförande                     Kjell Sjödin                                                              

Vice.ordf                        Kent Eriksson

Kassör                           Ewa Wiklund                                                           

Ledamot, Sekreterare      Rickard Sjödin                                                         

Ledamot                        Thore Marcström                  

Ledamot                         Åke Nilsson                       

Ledamot                         Paul Lindgren

Ledamot                         Tommy Svanefjord               

Suppleant                       Marianne Svanefjord             

REVISORER

Revisor                          Anders Nilsefur                                                     

Revisor                           Arne Lindberg                      

Suppleant                       Per Lundström                                                       

Suppleant                       Erik Riselius                         

KOMMITTÉN  FÖR  ARBETSKVÄLLAR

Ungdomsledare               Arne Kriström

Ledamot                         Kent Eriksson

Ledamot                         Jan Algotsson

Ledamot                         Erik Riselius

STUGFOGDE     

Stugfogde                       Paul Lindgren

KOMMITTÉN  FÖR  STUDIER  OCH  UTBILDNING

Studieledare                   Hans Christer Jonsson           

REDAKTIONS  GRUPPEN

Ledamot                        Kjell Sjödin                                                                  

SJÖKOMMITTÉN

Sammankallande            Ulf Lindahl                           

Ledamot                         Kent Eriksson                       

Ledamot                         Tommy Svanefjord

Ledamot                         Hans Lindgren                      

Ledamot                         Leif Kristoffersson                

Ledamot                         Yngve Bergström                  

FEST  OCH  UTFLYKTSKOMMITTÉN                                  

Sammankallande            Hans Lindgren                                                       

Ledamot                         Rolf Persson                         

TÄVLINGSKOMMITTÉ                                                                                          

Sammankallande            Kent Eriksson                       

Ledamot                         Marianne Svanefjord                                              

Ledamot                         Gunnar Stocke

Ledamot                         Leif Kristoffersson

Ledamot                         Håkan Svanefjord

VALBEREDNING

Sammankallande            Britt-Marie Nordfjäll

                                    Lotta Sjödin   

                                

 

Verksamhetsberättelse 2011

 

Verksamhetsberättelsen för 2011 är en redogörelse för klubbens trettioandra verksamhetsår.

Klubben har förutom årsmötet haft två klubbmöten. 

Styrelsen har genomfört 7 protokollförda styrelsemöten under året. Klubbens ekonomi är fortfarande stabil och god. 

Antalet medlemmar i klubben var vid årets slut 177 stycken.

Åldersfördelningen har varit följande:

Kvinnor:                7-12år 5st.    13-20år 3st.  21-40år 15st.   41-max år 36st =  59st

Män:    0-6 är 1st.  7-12år 10st.  13-20år 8st.  21-40år 19 st.  41-max år 80st = 118st

Klubbens planerade verksamhet har som vanligt flutit normalt.

Under året har klubben varit ansluten till Sportfiskarna.

Medlemmarna har sedan själva valt individuellt medlemskap eller inte i Sportfiskarna.

Klubben har också varit ansluten till Svenska Castingförbundet.

Vid Vännäs dagarna deltog klubben som vanligt med aktiviteten ”Gissa fiskens vikt” i Oskarsparken. Fredag och lördag var de dagar klubben genomförde sin aktivitet.

Förväntningarna på att vi skulle få en lax från Norrfors var stora men på grund av inkörningsproblem med den nya laxtrappan gick det inte att ordna. Därmed tog den stora gäddjakten fart för att få tag på några lämpligt stora gäddor.

Dagarna var uppdelade i två och tretimmars pass, fördelades på 24 medlemmar.

Ekonomiska och PR mässiga resultatet var mycket bra.

Bingolotto försäljningen fortsätter liksom tidigare år genom prenumeration. Trots att ersättningen för lottförsäljningen har sjunkit, ger det ett fint ekonomiskt tillskott till klubben.

 

SJÖGRUPPEN

Naturligtvis har klubbsjöarna stått i centrum för vår verksamhet.  Kalkning av båda sjöarna genomfördes under försommaren.

I Dammsjön sattes det ut 300 kg regnbåge och 300 kg röding.

Övrigt utfört arbete är:

– Vassröjning i Dammsjön och Yttre Josjön

– Städdag.

– Anskaffning av ved till vindskydden.

– Justering av vägbana

Sjögruppen vill rikta ett stort tacka till ALLA som har hjälpt till i deras verksamhet.

För Sjökommittén:

Ulf Lindahl 

 

ARBETSKVÄLLAR

Under 2011 har vi som vanligt i stort följt den uppgjorda och fastställda aktivitetsplanen.

Många medlemmar hittat till klubbstugan och är med och tillverkar pimpelspön, skryllor, mormyskor, m.m. eller bara sitter och fikar och pratar. Fler ungdomar vore önskvärt.

Vid pennan

Arne Kriström

 

STUDIER OCH UTBILDNING 

Klubben har under året genomfört en studiecirkel i flugbindning med fem deltagare. Lax och havsöringsflugor var temat.

H-C Jonsson

 

TÄVLINGS KOMMITTÉN

Åsele-Nappet.  I samverkan med Fest och Utflyktskommittén genomfördes en bussresa till tävlingen i Åsele. Resan startade som vanligt i Vännäsby och gick via Vännäs till Åsele.

Som vanligt en mycket trevlig och uppskattad resa.

Påsknappet. Det var andra gången som denna Långfredagstävling genomfördes och tävlingsplatsen var även denna gång Österfjärden i Holmsund. Tävlingen genomfördes i strålande solsken, tävlingen uppskattades mycket av tävlingsdeltagarna. Önskemål om att denna tävling skall fortsätta uttalades av flera tävlingsdeltagare.

Huvudsponsor för tävling var BlixtSport.

KM i pimpel 2011. Kylan ställde till problem för de första planerade deltävlingarna vilket gjorde att tävlingarna fick genomföras senare än planerat. 

Innan isen försvann hade vi ändå hunnit genomföra de fyra deltävlingarna.

Det är poängen från tre av de fyra tävlingarna som räknas

Uppslutningen var mycket god vid alla deltävlingar, varje deltävling avslutades som vanligt med korvgrillning.

Den totala resultatlistan finns på hemsidan under uppslag Tävling.

Barn:        1. William Johansson

Juniorer:  1. Dennis Svanefjord 10p

Damer:     1. Irene Lindgren 30p              2.Marianne Svanefjord 20p     3. Lotta Sjödin 19p             

Herrar:     1. Tommy Svanefjord   29p.   2. Niklas Bergsten 21p            3. Kent Eriksson 20p  

 

KM i mete 2011-08-07.  Tävlingsplatsen var Pengån.

Resultatlista Barn

1 Philip T.  518 g

 

Resultatlista Damer

1. Marianne Svanefjord 1534 g.  2. Ewa Wiklund 618 g.  3. Irene Lindgren 517 g.

4. Ulla-Britt Taflin 218 g.

 

Resultatlista Herrar

1. Sven Taflin 2533 g.       2. Niklas Bergsten 2385 g.   3. Tommy Svanefjord  1982 g.

4. Åke Wallberg 1855 g.   5. Kent Eriksson 1539 g.      6. Stig Lindgren  1056 g. 

7. Hasse Lindgren 723 g.   8. Anders Lindgren  594 g.  9. Lasse Lindgren  556 g. 

10. Janne Löfgren  280 g.

Årets storfisk 2011

Segrare i årets ”Storfisk juniorer” blev Dennis Svanefjord med en Brax på 1144g.

Ingen anmälan för damer och herrar har inkommit inom föreskriven tid.

För tävling Kent Eriksson

 

FEST OCH UTFLYKT

Fredagen den 30 september hade vi en grillkväll vid klubbstugan. Det var en strykande åtgång på Hamburgarna och stämningen var hög.

Den 9 december hölls den populära grötkvällen i klubbstugan, risgrynsgröt och skinksmörgås serverades, en aktivitet som har blivit en uppskattad tradition.  

 Hasse och Rolf. 

 

REDAKTIONSGRUPPEN.

Klubbens medlemmar har fått klubbinformationen via E-post och klubbens hemsida.

Kjell Sjödin

 

RIKTADE AKTIVITETER, UNGDOM

I samverkan med Tina Engström idrottslärare på Hammarskolan, genomfördes den 31 mars en friluftsdag med elever från årskurs 7, 8 och 9. 

Vi åkte till Slöjdarnas hus och pimplade ute på älven. Det var 30 elever och fyra lärare som var med på den uppskattade aktiviteten.

Klubb medlemmarna bistod med praktiska råd vid pimplandet och hålborrning åt eleverna.

Hasse L. jobbade även i fältköket där han stekte hamburgare på klubbens murika.

Ett stort tack till: Tore Marcström, Gunnar Stocke, Hasse Lindgren, Stig Lindgren,

Irene Lindgren och Kjell Sjödin.

 

Samma dag var det friluftsdag för eleverna vid Hällfors skola, 63 elever deltog. Friluftsdagen var förlagd till Holmbäck, förutom pimpel så sattes det ut angeldon för gädda.

Klubb medlemmarna bistod även här med praktiska råd vid pimplandet och hålborrning åt eleverna. Ett stort tack till Paul Lindgren och Arne Kriström som tagit sig an denna arbetsuppgift.

 

Klubben fick en förfrågan från studiefrämjandet om vi kunde genomföra en aktivitet för SFI elever (Svenska För Invandrare) i Vännäs.

Den 8 juni mellan 9.00–11.00 genomfördes en fisketävling för SFI eleverna. Tävlingsplatsen var Umeälven nedanför Vårdcentralen.  Behjälpliga vid denna aktivitet var Hasse Lindgren,

Gunnar Stocke, Åke Wallberg och Tore Marcström.

 

ASLUTNING

Som avslutning på denna verksamhets berättelse vill styrelsen rikta ett STORT TACK till alla som på olika sätt har bidragit till att klubben har kunnat genomföra ett verksamhetsår med en omfattande och till stora delar tidskrävande verksamhet.

Styrelsen hoppas att ännu fler medlemmar kommer med i det aktiva klubbarbetet under 2012.

 

Styrelsen vill även tacka för förtroendet för det gångna verksamhetsåret och önskar de nya kommittéerna och den nya styrelsen lycka till under det kommande verksamhetsåret. 

 

 

Kjell Sjödin                      Kent Eriksson                      Ewa Wiklund   

 

Rickard Sjödin                 Thore Marcström                 Åke Nilsson      

 

Paul Lindgren                   Tommy Svanefjord             Marianne Svanefjord                                                                    

 

 

 

 

RIKTADE AKTIVITETER 2012

 

TJEJ FISKET I SFK BOTTENNAPPET

VISION 

Att SFK Bottennappet är den klubb i Sverige som bedriver de bästa Tjejfiske aktiviteterna.

LÅNGSIKTIGT MÅL

Alla fiske intresserade kvinnor i Vännäs Kommun skall finna det naturligt att vara medlemmar i SFK Bottennappet och kunna utöva sin hobby i samma omfattning som männen i klubben.

MÅL 2012

Under året skall det bildas en tjejgrupp bestående av minst fem stycken

kvinnor som får utgöra en PR grupp inom klubben för tjejer.

AKTIVITETER

  Utskick till alla kvinnor i klubben om klubbens satsning på "TJEJ FISKE "

  Riktad utbildning/aktiviteter

 

 

UNGDOMSSATSNING INOM SFK BOTTENNAPPET

 

VISION

SFK Bottennappet är den sportfiskeklubb i Sverige som bedriver de bästa ungdomsaktiviteterna och även har de flesta aktiva ungdomarna i landet.

LÅNGSIKTIGT MÅL

Alla fiskeintresserade ungdomar i Vännäs Kommun, både flickor och pojkar skall vara medlemmar i SFK Bottennappet.

Att själva och i samverkan med skolorna i Vännäs Kommun anordna fiskeaktiviteter på friluftsdagar och liknande.

MÅL 2012

Under året skall det bildas en ungdomskommitté som själv fastställer och bedriver de aktiviteter som de har beslutat om.

AKTIVITETER

Utskick till alla ungdomar i SFK Bottennappet om klubbens ungdomssatsning.

 Anmälan om intresse att ingå i ungdomskommittén

Riktade utbildningar.

Fiskeutflykter med eventuella övernattningar i klubbens armétält.

Öppen Sportfiskeskola

Uppdaterad: 07 OKT 2017 16:51 Skribent: Kjell Sjödin

Postadress:
SFK Bottennappet Vännäs - Casting
Kjell Sjödin, Na:Drottninggatan 44 A
91131 Vännäs

Kontakt:
Tel: 093510084
E-post: kjell.s.093510084@te...

Se all info