Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2014


Valda inom SFK Bottennappet under 2014 har varit följande
STYRELSEN
Ordförande                   Kjell Sjödin                                                             
Vice.ordf                      Kent Eriksson
Kassör                         Ewa Wiklund                                                          
Ledamot, Sekreterare    Rickard Sjödin                                                        
Ledamot                       Thore Marcström                 
Ledamot                       Åke Nilsson                         
Ledamot                       Paul Lindgren                                                                   
Suppleant                     Tommy Svanefjord              
                          
REVISORER
Revisor                          Anders Nilsefur                                                    
Revisor                          Arne Lindberg                     
Suppleant                      Per Lundström                                                      
Suppleant                      Erik Riselius                        
 
KOMMITTÉN  FÖR  ARBETSKVÄLLAR
Ungdomsledare             Arne Kriström
Ledamot                        Kent Eriksson
Ledamot                        Jan Algotsson
  
STUGFOGDE    
Stugfogde                      Åke Nilsson
  
REDAKTIONS  GRUPPEN
Ledamot                        Kjell Sjödin
Ledamot                        Jan Algotsson                                                                      
 
SJÖKOMMITTÉN
Sammankallande           Ulf Lindahl              
Ledamot                        Kent Eriksson                      
Ledamot                        Tommy Svanefjord
Ledamot                        Hans Lindgren                     
Ledamot                        Leif Kristoffersson              
Ledamot                        Ingemar Lundberg               
  
FEST  OCH  UTFLYKTSKOMMITTÉN                                 
Sammankallande           Hans Lindgren                                                      
Ledamot                        Rolf Persson                        
  
TÄVLINGSKOMMITTÉ                                                                                        
Sammankallande           Kent Eriksson                      
Ledamot                        Marianne Svanefjord                                            
Ledamot                        Gunnar Stocke
Ledamot                        Jan Algotsson
Ledamot                        Sven Taflin
  
VALBEREDNING
Sammankallande           Britt-Marie Nordfjäll
                                       Lotta Sjödin 
  
SFK Bottennappets
Verksamhetsberättelse för 2014
 Verksamhetsberättelsen för 2014 är en redogörelse för klubbens trettiofemte verksamhetsår.
Klubben har förutom årsmötet haft två klubbmöten, vår och höstmöte.  
Styrelsen har genomfört 6 st. styrelsemöten under året. Klubbens ekonomi är fortfarande god även om vi i år har gjort ett minus resultat.
Antalet medlemmar i klubben var vid årets slut 155 stycken.
Klubbens planerade verksamhethar i stort flutit normalt.
Under året har klubben varit ansluten till Sportfiskarna.
Klubben har också varit ansluten till Svenska Castingförbundet.
Medlemmarna har sedan själva individuellt valt medlemskap eller inte i Sportfiskarna.
Klubben har också varit ansluten till Svenska Castingförbundet.
Vid Vännäs dagarna deltog klubben som vanligt med aktiviteten ”Gissa fiskens vikt” i Oskarsparken. Fredag och lördag var de dagar klubben genomförde sin aktivitet.
Även detta år hade vi turen att få två stora laxar från Sollefteå som Ingemar Lundberg hämtade.
Dagarna var som vanligt uppdelade i två och tretimmars pass, med tre till fyra medlemmar per pass.  Ekonomiskt och PR mässigt var resultatet bra.
Bingolotto försäljningen fortsätter liksom tidigare år genom prenumeration, klubben sålde även några BingoLottos adventskalendrar. 
  

SJÖGRUPPEN

Naturligtvis har klubbsjöarna stått i centrum för vår verksamhet.
I Dammsjön sattes det ut 200kg + 100kg regnbåge och 200 kg röding.
Övrigt utfört arbete är:
– Städdag.
– Anskaffning av ved till vindskydden.
– Justering av vägbana.
Klubben har i höst fått åtta begagnade flytbryggor av Vännäs kommun som skall iordningställas under 2015.
Sjögruppen vill rikta ett stort tacka till ALLA som har hjälpt till i deras verksamhet.
För Sjökommittén:
Ulf Lindahl
 
 
ARBETSKVÄLLAR
Under 2014 har vi som vanligt i stort följt den uppgjorda och fastställda aktivitetsplanen.
Många äldre medlemmar har hittat till klubbstugan och är med och tillverkar pimpelspön, skryllor, mormyskor, m.m. eller bara sitter och fikar och pratar.
Tyvärr lyser ungdomarna med sinfrånvaro.
Vid pennan
Arne Kriström
 
STUDIER OCH UTBILDNING 
Inga studiecirklar och riktade kurser genomfördes under verksamhetsåret.
  
TÄVLINGS KOMMITTÉN 
ÅSELE-NAPPET
I samverkan med Fest och Utflyktskommittén genomfördes även detta år en bussresa till tävlingen i Åsele. Som vanligt en mycket trevlig och uppskattad resa.
Nio klubbmedlemmar placerade sig bland de 40 första deltagarna som fick pris.
3 Jan Algotsson, 4 Dennis Svanefjord, 6 Magnus Levin, 7 Jens Levin, 9 Tommy Ahlenius, 12 Erik Westman, 19 Håkan Svanefjord, 22 Sven Taflin, 40 Nicklas Bergsten.
Erik Westman tog även hem priset för största fisk, en abborre.
 
PÅSKNAPPET
Tävlingen fick ställas in på grund av dålig is.   
 
KM I PIMPEL 2014
Det är poängen från tre av de fyra tävlingarna som räknas, vid lika poäng är det vikten som avgör.  Uppslutningen var mycket god vid alla deltävlingar, varje deltävling avslutades som vanligt med korvgrillning.
Den totala resultatlistan finns på hemsidan under uppslag Tävling.
Juniorer: 1. Dennis Svanefjord 10p          
Damer:    1. Lotta Sjödin 19p             2. Ingelie Wallberg 19p   3. Irene Lindgren 16p
Herrar:     1. Tommy Svanefjord 28p.  2. Kent Eriksson 26p      3. Niklas Bergsten 26p 
 
DM I PIMPEL 2014
SFK Bottennappet Vännäs stod som arrangör och ansvarig för DM tävlingen i pimpel som genomfördes den 6 april under fina tävlingsförhållanden, tävlingsplatsen var Tavelsjö. Isen var perfekt, lätt att gå på och ingen dubbel is. Bra temperatur, fångsterna var också riktigt bra.
Tävlingen uppmärksammades med två helsidor i tidningen Västerbottningen.
Resultat för Bottennapparna
  3. Ulla-Britt Taflin, Äldre Damveteraner
21. Håkan Svanefjord, Herrar.
22. Kent Eriksson, Herrar.
23. Nicklas Bergsten, Herrar
11. Tommy Svanefjord, Herrveteran 
  1. Sven Taflin, Äldre Herrveteran.
 
KM I METE 2014-08-11.
Tävlingsplatsen var Dammsjön. 17st deltagare. De tre bästa i varje klass redovisas nedan
Resultat Barn:    1. Tom Svanefjord.           2. Oliver Lundström.
Resultat Damer: 1. Mona Kristoffersson.    2. Irene Lindgren.
Resultat Herrar:  1. Leif Kristoffersson.       2. Tommy Svanefjord.     3. Jan Algotsson.
 
DM MORMYSKA 2014
Bottennappet fick i all hast ta över rollen som arrangör för tävlingen, nedan redovisas de tre bästa resultaten i varje klass.
Herrar                                          Herrveteraner               
1. Håkan svanefjord.                 1. Tommy Svanefjord
2. Magnus Levin.                      2. Sven Taflin
3. Kent Eriksson.                     3. Lennart Mattsson
 Damveteran                                Juniorer
1. Ulla-Britt Taflin                      1. Dennis Svanefjord
2. Marianne Svanefjord              2. Dennis Levin
 
BOTTENNAPPARE MED PÅ MORMYSKA SM 2014
Fiskeklubben ”FK Skinnkroken” i Malung stod som arrangörer för Mormyska SM 2014, tävlingsplatsen var Kappsjön.
SFK Bottennappet hade med åtta deltagare på tävlingen.
Placering för "Bottennapparna"
 6. Dennis Levin, Herrjunior.
 9. Dennis Svanefjord, Herrjunior.
 4. Marianne Svanefjord, Damsenior
 2. Ulla-Britt Taflin, Damveteran.
11. Magnus Levin, Herrsenior
13. Håkan Svanefjord, Herrsenior
16. Jens Levin, Herrsenior
41. Sven Taflin, Herrveteran 
För tävling
Kent Eriksson
 
FEST OCH UTFLYKT
Fredagen den 24 oktober hade vi en trivselkväll i klubbstugan med surströmming på menyn. Det var en strykande åtgång på strömmingen och stämningen var hög.
Den 8 december hölls den populära grötkvällen i klubbstugan, risgrynsgröt och skinksmörgås serverades.  
 Hasse och Rolf.
 
REDAKTIONSGRUPPEN.
Klubbens medlemmar har fått klubbinformationen via E-post och klubbens hemsida.
Kjell Sjödin / Jan Algotsson
 
AVSLUTNING
Som avslutning på denna verksamhets berättelse vill styrelsen rikta ett STORT TACK till alla som på olika sätt har bidragit till att klubben har kunnat genomföra ett verksamhetsår med en omfattande och till stora delar tidskrävande verksamhet.
Styrelsen hoppas att ännu fler medlemmar kommer med i det aktiva klubbarbetet under 2015.
Styrelsen vill även tacka för förtroendet för det gångna verksamhetsåret och önskar de nya kommittéerna och den nya styrelsen lycka till under det kommande verksamhetsåret.

Kjell Sjödin                        Kent Eriksson                          Ewa Wiklund  
Rickard Sjödin                   Thore Marcström                     Åke Nilsson 
Paul Lindgren                    Tommy Svanefjord                   
 
 
Uppdaterad: 07 OKT 2017 16:51 Skribent: Kjell Sjödin

Postadress:
SFK Bottennappet Vännäs - Casting
Kjell Sjödin, Na:Drottninggatan 44 A
91131 Vännäs

Kontakt:
Tel: 093510084
E-post: kjell.s.093510084@te...

Se all info