Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2015


Valda inom SFK Bottennappet under 2015 har varit följande

STYRELSEN

Ordförande                     Kjell Sjödin                                                             

Vice.ordf                        Kent Eriksson

Kassör                          Maria Jonsson                                                         

Sekreterare                   Britt-Marie Nordfjäll                                               

Ledamot                        Thore Marcström                 

Ledamot                        Åke Nilsson                         

Ledamot                        Paul Lindgren                                                                      

Suppleant                      Tommy Svanefjord              

REVISORER

Revisor                          Anders Nilsefur                                                    

Revisor                          Arne Lindberg                     

Suppleant                      Per Lundström                                                      

Suppleant                      Erik Riselius                        

KOMMITTÉN  FÖR  ARBETSKVÄLLAR

Ungdomsledare            

Ledamot                        Kent Eriksson

Ledamot                        Jan Algotsson

STUGFOGDE    

Stugfogde                      Åke Nilsson

REDAKTIONS  GRUPPEN

Ledamot                        Kjell Sjödin

Ledamot                        Jan Algotsson    

SJÖKOMMITTÉN

Sammankallande           Ulf Lindahl              

Ledamot                        Kent Eriksson                      

Ledamot                        Tommy Svanefjord

Ledamot                        Hans Lindgren                     

Ledamot                        Leif Kristoffersson              

Ledamot                        Ingemar Lundberg               

FEST  OCH  UTFLYKTSKOMMITTÉN                                 

Sammankallande           Hans Lindgren                                                      

Ledamot                        Rolf Persson                        

TÄVLINGSKOMMITTÉ                                                                                        

Sammankallande           Kent Eriksson                      

Ledamot                        Marianne Svanefjord

Ledamot                        Ulla-Britt Taflin                                                    

Ledamot                        Jan Algotsson

Ledamot                        Sven Taflin

VALBEREDNING

Sammankallande             Lotta Sjödin 

                                      Pia A. Andersson

 

SFK Bottennappets Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelsen för 2015 är en redogörelse för klubbens trettiosjätte verksamhetsår.

Klubben har förutom årsmötet haft två klubbmöten, vår och höstmöte.  

Styrelsen har genomfört 7 st. protokollförda styrelsemöten under året.

Klubbens ekonomi är fortfarande god, årets intäkter var högre än förväntat.

Utebliven utsättning av röding i Dammsjön gjorde att det blev ett plus resultat.

Antalet medlemmar i klubben var vid årets slut 189 stycken.

Klubbens planerade verksamhet har i stort flutit normalt.

Under året har klubben varit ansluten till Sportfiskarna.

Medlemmarna har sedan själva individuellt valt medlemskap eller inte i Sportfiskarna.

Klubben har också varit ansluten till Svenska Castingförbundet.

Klubbens deltagande under Vännäs dagarna fick ställas in då vi inte fick någon lax till gissa fiskens vikt. Ombyggnation av trappan i Sollefteå var orsaken till att vi inte fick någon lax.

Klubbstugan flyttades från sin uppförande plats vid Umeälven Tobackabron, till Magasinsgatan1 Flytten gjordes för att bereda plats för den nya vårdcentralen. Vännäs kommun stod för hela flytten.

Bingolotto försäljningen fortsätter liksom tidigare år genom prenumeration.

 

SJÖGRUPPEN

Naturligtvis har klubbsjöarna stått i centrum för vår verksamhet.

I Dammsjön sattes det ut 200kg + 100kg regnbåge.

Umlax AB som är vår leverantör av röding, har drabbats av sjukdomen BKD i hela fiskbeståndet därför blev det inte någon utsättning av röding.

Övrigt utfört arbete är:

  • Ombyggnad och utplacering av bryggor i Dammsjön
  • Städdag.
  • Anskaffning av ved till vindskydden.
  • Justering av vägbana.

Sjögruppen vill rikta ett stort tacka till ALLA som har hjälpt till i deras verksamhet.

För Sjökommittén:

Ulf Lindahl

  

ARBETSKVÄLLAR

Under 2015 har vi som vanligt i stort följt den uppgjorda och fastställda aktivitetsplanen.

Många äldre medlemmar har hittat till klubbstugan och är med och tillverkar pimpelspön, skryllor, mormyskor, m.m. eller bara sitter och fikar och pratar.

Tyvärr lyser ungdomarna med sinfrånvaro.

Vid pennan Kent Eriksson och Jan Algotsson

 

STUDIER OCH UTBILDNING 

Klubben har under verksamhetsåret med studiefrämjandets hjälp utbildat nya tillsyningsmän samt repetitions utbildning för gamla tillsyningsmänen.

 

TÄVLINGS KOMMITTÉN

ÅSELE-NAPPET  

I samverkan med Fest och Utflyktskommittén genomfördes även detta år en bussresa till tävlingen i Åsele. Med på bussen var det 34 tävlingssugna fiskare, resan blev som vanligt mycket trevlig och uppskattad.

Sju klubbmedlemmar placerade sig bland de 40 första deltagarna som fick pris.

2 Ulla-Britt Taflin, 4 Thore Marcström, 5 Håkan Svanefjord, 8 Dennis Svanefjord,

12 Nicklas Bergsten, 17 Jan Algotsson, 23 Sven Taflin.

 

PÅSKNAPPET

Tävlingen fick flyttas från Långfredagen till Påsklördagen för att inte kollidera med andra pimpeltävlingar i närheten. 52st deltog i tävlingen. Nedan redovisas de tre bästa resultaten i varje klass

Barn 0-11år:          1. Alvin Skott.

Ungdom 12-17år:  1. Alexander Mannberg,  2.Hampus Hällgren.

Damer:                   1. Ingelie Wallberg,         2. Marianne Svanefjord, 3. Annelie Koljonen.

Herrar:                   1. Leif Kristoffersson,     2. Gustav Sundqvist,       3. Axel Sebbfolk.

 

KM I PIMPEL 2015

Det är poängen från tre av de fyra tävlingarna som räknas, vid lika poäng är det vikten som avgör.  Uppslutningen var mycket god vid alla deltävlingar, varje deltävling avslutades som vanligt med korvgrillning.

Den totala resultatlistan finns på hemsidan under uppslag Tävling.

Juniorer: 1. Tove Lindahl 10p,           2. Elin Lindahl 9p                 

Damer:    1. Ulla-Britt Taflin 29p,       2. Ingelie Wallberg 29p,  3. Irene Lindgren 24p.

Herrar:    1. Tommy Svanefjord 27.  2. Nicklas Bergsten 26p,  3.Thore Marcström 26p.

 

DM I PIMPEL 2015

Norsjö Sportfiskeklubb stod som arrangör och ansvarig för DM tävlingen i pimpel som genomfördes på Järvträsket den 28 mars.

Resultat för Bottennappet

7. Ulla-Britt Taflin, Äldre Damveteraner

 

KM I METE

Klubbmästaren korades via tre deltävlingar, Reningsverket 29/6, Pengsjö 3/8, Dammsjön 9/8

De tre bästa i varje klass redovisas nedan.

Resultat Barn:     1. Tom Svanefjord 10p.

Resultat Damer:  1. Mona Kristoffersson 20p.  2. Irene Lindgren 18p.

Resultat Herrar: 1. Leif Kristoffersson 19p.     2. Tommy Svanefjord 18p.     3. Kent Eriksson 16p 

 

DM MORMYSKA 2015

Tävlingen genomfördes på Västerfjärden vid båthamnen i Strömbäck. SFK Bottennappet stod som arrangör för tävlingen, nedan redovisas de tre bästa resultaten i varje klass.

Herrar                                          Herrveteraner               

1. Håkan Svanefjord.                  1. Sven Taflin

2. Magnus Levin.                        2. Tommy Svanefjord

3. Jocke Berggren.                      3. Gustav Sundqvist

 Damveteran                                Juniorer

1. Ulla-Britt Taflin                      2. Dennis Levin

Damer

1. Jenny Söderström                  

 

BOTTENNAPPARE MED PÅ MORMYSKA SM 2015

Mälardalens Tävlingsfiskare stod som arrangör för Mormyska SM 2015.

Vid SM i Mormyska segrade Ulla-Britt Taflin i klassen damveteraner.

Övriga från SFK Bottennappet som deltog i SM tävlingen var:

Sven Taflin, 10:a i klassen herrveteran.

Jens Levin, 27:a i klassen herrseniorer.

Dennis Levin, 4:a i juniorklassen

För tävling

Kent Eriksson


FEST OCH UTFLYKT

Fredagen den 6 november hade vi en trivselkväll i den nya klubbstugan det var inte surströmming denna gång, det blev Tväråbäckspalt. Ett tjugotal paltsugna medlemmar kom.

Hasse och Rolf. 

 

REDAKTIONSGRUPPEN.

Klubbens medlemmar har fått klubbinformationen via E-post och klubbens hemsida.

Kjell Sjödin/Jan Algotsson


AVSLUTNING

Som avslutning på denna verksamhets berättelse vill styrelsen rikta ett STORT TACK till alla som på olika sätt har bidragit till att klubben har kunnat genomföra ett verksamhetsår med en omfattande och till stora delar tidskrävande verksamhet.

Styrelsen hoppas att ännu fler medlemmar kommer med i det aktiva klubbarbetet under 2016.

Styrelsen vill även tacka för förtroendet för det gångna verksamhetsåret och önskar de nya kommittéerna och den nya styrelsen lycka till under det kommande verksamhetsåret.

Kjell Sjödin,   Kent Eriksson,   Maria Jonsson, Britt-Marie Nordfjäll,

Thore Marcström,   Åke Nilsson,  Paul Lindgren,  Tommy Svanefjord.

Uppdaterad: 07 OKT 2017 16:51 Skribent: Kjell Sjödin

Postadress:
SFK Bottennappet Vännäs - Casting
Kjell Sjödin, Na:Drottninggatan 44 A
91131 Vännäs

Kontakt:
Tel: 093510084
E-post: kjell.s.093510084@te...

Se all info