Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2016


Valda inom SFK Bottennappet under 2016 har varit följande

STYRELSEN

Ordförande                    Kjell Sjödin                                                             

Vice.ordf                       Kent Eriksson

Kassör                           Maria Jonsson                                                         

Ledamot, Sekreterare     Britt-Marie Nordfjäll                                               

Ledamot                        Thore Marcström                 

Ledamot                        Åke Nilsson                         

Ledamot                        Tommy Svanefjord                                                             

Suppleant                      Stig Lindgren                                                                       

REVISORER

Revisor                          Anders Nilsefur                                                    

Revisor                          Arne Lindberg                                                                     

Suppleant                      Erik Riselius                        

KOMMITTÉN  FÖR  ARBETSKVÄLLAR

Ungdomsledare            

Ledamot                        Kent Eriksson

Ledamot                        Jan Algotsson

STUGFOGDE    

Stugfogde                      Åke Nilsson

REDAKTIONS  GRUPPEN

Ledamot                        Kjell Sjödin

Ledamot                        Jan Algotsson                                                                      

SJÖKOMMITTÉN

Sammankallande           Ulf Lindahl              

Ledamot                        Kent Eriksson                      

Ledamot                        Thore Marcström

Ledamot                        Hans Lindgren                     

Ledamot                        Leif Kristoffersson              

Ledamot                        Ingemar Lundberg               

FEST  OCH  UTFLYKTSKOMMITTÉN                                 

Sammankallande           Hans Lindgren                                                      

Ledamot                        Rolf Persson

Ledamot                        Åke Wallberg                       

TÄVLINGSKOMMITTÉ                                                                                        

Sammankallande           Kent Eriksson                      

Ledamot                        Marianne Svanefjord

Ledamot                        Ulla-Britt Taflin                                                    

Ledamot                        Jan Algotsson

Ledamot                        Sven Taflin

VALBEREDNING

Sammankallande            Lotta Sjödin 

                                      Pia A. Andersson

 

SFK Bottennappets

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelsen för 2016 är en redogörelse för klubbens trettiosjunde verksamhetsår.

Klubben har förutom årsmötet haft två klubbmöten, vår och höstmöte.  

Styrelsen har genomfört 4 st. protokollförda styrelsemöten under året.

Antalet medlemmar i klubben var vid årets slut 154 stycken, 101män och 53 kvinnor.

Klubbens planerade verksamhet har i stort flutit normalt.

Under året har klubben varit ansluten till Sportfiskarna och Svenska Castingförbundet

Medlemmarna har sedan själva individuellt valt medlemskap eller inte i Sportfiskarna.

Bingolotto försäljningen fortsätter liksom tidigare år genom prenumeration.

Då klubben åter fick möjlighet att få laxar från Sollefteå, beslutades att klubben skulle medverka

vid Vännäs dagarna med aktiviteten ”Gissa fiskens vikt” i Oskarsparken.

Anders Nilsefur svarade för transporten och hämtade fyra stora laxar från Sollefteå.

Ekonomiskt blev det ett bra resultat

Klubbstugan har under året genomgått en omfattande renovering, flytt av ett fönster, målning av innertaket, ny panel på väggarna, omdragning av el samt uppsättning av nya armaturer.

Vi har även byggt ett nytt förråd, ett förråd som är gemensamt för Bottennappet, Scouterna och Orienteringen.

Allt arbete är gjort på frivillig väg.

Klubben arrangerade en ”Komloss” aktivitet på Mosjön för kommunanställda med familj, samt en friluftsdag för elever från Liljaskolan.

 

SJÖGRUPPEN

Sjögruppen har haft ett protokollfört möte där årets verksamhet planerades.

I Dammsjön sattes det ut fisk vid två tillfällen, 200kg + 100kg regnbåge för sommarfisket.

Umlax AB som är vår leverantör av röding för vinterfisket, kunde inte leverera någon röding i år heller.                                  

Som ersättning sattes det ut 300kg regnbåge i början av november.

I Yttre Josjön har det gjort en utsättning av 300st två somrig öring

Övrigt utfört arbete är:

  • Ombyggnad och utplacering av bryggor i Dammsjön
  • Städdagar

Sjögruppen vill rikta ett stort tacka till ALLA som har hjälpt till i deras verksamhet.

För Sjökommittén:

Ulf Lindahl 

ARBETSKVÄLLAR

Under 2016 har vi haft svårt att följa den uppgjorda och fastställda aktivitetsplanen på grund av renoveringen av klubbstugan.

Många äldre medlemmar har hittat till ”den tillfälliga” klubbstugan, men tyvärr har vi inte lyckats uppmuntra ungdomarna att  komma i önskad omfattning.

Vid pennan Kent Eriksson och Jan Algotsson

 

TÄVLINGS KOMMITTÉN

ÅSELE-NAPPET  

I samverkan med Fest och Utflyktskommittén genomfördes även detta år en bussresa till tävlingen i Åsele.  Med på bussen var det 35 tävlingssugna fiskare, resan blev som vanligt mycket trevlig och uppskattad. Fem klubbmedlemmar placerade sig bland de 40 första deltagarna som fick pris.

Det var: 3. Kent Eriksson, 9. Anders Lindgren, 14. Sven Taflin, 15. Håkan Svanefjord.

40. Nils Lundström. Ej medlemmar 29. Seppo Koljonen, 39. Joakim Berggren.

Anders Lindgren tog dessutom den tyngsta fisken på hela tävlingen, en abborre på 866g

 

PÅSKNAPPET

Tävlingen fick flyttas från Långfredagen till Påsklördagen för att inte kollidera med andra pimpeltävlingar i närheten. 47st deltog i tävlingen. Nedan redovisas de tre bästa resultaten i varje klass. BlixtSport var huvudsponsor för tävlingen.

Barn 0-11år:        1. Magnolia Koljonen.

Flickor 12-17år:  1. Frida Svanefjord

Pojkar  12-17år:  1. Alexander Mannberg                  

Damer:                 1. Minna Koljonen.         2. Anneli Koljonen.        3. Rose-Marie Svanefjord

Herrar:                 1. Sven Taflin.                2. Johan Lennestål.         3. Mats Bäckman

 

KM I PIMPEL 2016

Det är poängen från tre av de fyra genomförda tävlingarna som räknas, vid lika poäng är det vikten som avgör.  Uppslutningen var mycket god vid alla deltävlingar, varje deltävling avslutades som vanligt med korvgrillning.

Den totala resultatlistan finns på hemsidan under uppslag Tävling.

Juniorer:1. Tom Svanefjord 10p.               2. Elin Lindahl 10p.       

Damer:   1. Ulla-Britt Taflin 30p.               2. Ingelie Wallberg 26p.        3. Irene Lindgren 23p.

Herrar:   1. Nicklas Bergsten 29p.             2. Sven Taflin 27p.                3. Thore Marcström 25p. 

 

DM I PIMPEL 2016

Lycksele Sportfiskeklubb stod som arrangör och ansvarig för DM tävlingen i pimpel som genomfördes på Lycksträsket den 3april.

Resultat för Bottennappet

8. Ulla-Britt Taflin, Äldre Damveteraner

 

KM I METE 2016

Klubbmästaren korades via fyra deltävlingar, Riverhill 22/7, Pengsjö 2/8, Inre Josjön 9/8, Lillarmsjö 21/8

De tre bästa i varje klass redovisas nedan.

Resultat Barn:     1. Todd Hedström.

Resultat Damer:  1. Ulla-Britt Taflin.  2. Irene Lindgren.

Resultat Herrar: 1.  Sven Taflin.         2. Tommy Svanefjord.     3. Niklas Bergsten.

 

DM MORMYSKA 2016

Tävlingen genomfördes på Järvträsket i Norsjö. Norsjö fiskeklubb stod som arrangör för tävlingen, nedan redovisas SFK Bottennappets placeringar.

Herrar                                          Herrveteraner               

3. Håkan Svanefjord.                  1. Sven Taflin

4. Magnus Levin.                       

6. Nicklas Bergsten

7. Jens Levin

Damveteran                                Herr Juniorer

1. Ulla-Britt Taflin                      2. Dennis Levin

 

ÅRETS STORFISK

Till årets storfisk har det inkommit en anmälan

Kjell Sjödin havsöring 8,4kg vilket ger 120%

För tävling Kent Eriksson

 

FEST OCH UTFLYKT

I samverkan med Tävlingskommittén gjordes en bussresa till pimpeltävlingen Åsele-Nappet på Stamsjön i Åsele, resan är mycket uppskattad av deltagarna. I början av december genomfördes den traditionella Grötaftonen i klubbstugan.

Hasse , Rolf och Åke .

 

REDAKTIONSGRUPPEN.

Klubbens medlemmar har fått klubbinformationen via E-post och klubbens hemsida.

Kjell Sjödin/Jan Algotsson

 

AVSLUTNING

Som avslutning på denna verksamhets berättelse vill styrelsen rikta ett STORT TACK till alla som på olika sätt har bidragit till att klubben har kunnat genomföra ett verksamhetsår med enomfattande och till stora delar tidskrävande verksamhet.

Styrelsen hoppas att ännu fler medlemmar kommer med i det aktiva klubbarbetet under 2017.

Styrelsen vill även tacka för förtroendet för det gångna verksamhetsåret och önskar de nya kommittéerna och den nya styrelsen lycka till under det kommande verksamhetsåret.

Kjell Sjödin                                   Kent Eriksson                          Maria Jonsson                       

Britt-Marie Nordfjäll                   Thore Marcström                      Åke Nilsson             

Tommy Svanefjord                       Stig Lindgren                              

Uppdaterad: 07 OKT 2017 16:51 Skribent: Kjell Sjödin
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
SFK Bottennappet Vännäs - Casting
Kjell Sjödin, Na:Drottninggatan 44 A
91131 Vännäs

Kontakt:
Tel: 093510084
E-post: kjell.s.093510084@te...

Se all info