Hoppa till sidans innehåll

Fiskeregler för medlemmar


20121023

 

FISKEREGLER FÖR MEDLEMMAR  I VÅRA KLUBBSJÖAR

Ditt medlemskort skall alltid medfölja och bäras väl synligt vid fiske i våra klubbvatten!

Fiskedygnet räknas från 00.00 – 24.00 dvs. vid midnatt avslutas ditt fiskedygn och din kvot förnyas.

 

TRE FISKAR PER DYGN FÅR FÅNGAS

Om du innehar junior eller seniorkort

Om du har familjekort men fiskar ensam

Barn ( t.o.m. 10 år) som ej är medlem och fiskar tillsammans med seniormedlem, fiskar på medlemmens kvot.

 

FEM FISKAR FÅR FÅNGAS PER DYGN

Om du innehar familjekort och ni är två eller fler medlemmar som deltar i fisket.

 

MINIMIMÅTT 30 CM

Gäller endast för öring

 

FISKEREDSKAP

Haspel, Spinn, Mete, Fluga och Pimpel.

Vi fiskar bara med ett spö åt gången oavsett vilket redskap vi använder.

 

BÅTAR

Fiske från båt är endast lovligt för medlemmar.

Båten får inte lämnas kvar när fisket avslutas för dagen

Båt- och Flytringsförbud gäller i Dammsjön efter den 1/10

Båtförbud är det i Yttre Josjön hela året.

Båtmotor får endast användas i samband med att något arbete utförs för klubbens räkning

 

FISKETILLSYN

Klubbvattnen tillhör oss alla, vi bör och skall vårda dem tillsammans. Det vill säga undvika nedskräpning och skadegörelse.

Hjälpas åt att följa uppsatta regler och vid behov själv agera muntligen när vi ser överträdelser.

Alla medlemmar, även du som inte är fisketillsynsman har rätt att säga till andra fiskande vid överträdelser av fiskeregler.

Om du har möjlighet så tillkalla även fisketillsynsman.

 

YTTRE JOSJÖN.

Yttre Josjön är ett rent klubbvatten, endast för medlemmar.

Inga fiskekort säljs för detta vatten. 

Medlemskortet skall bäras väl synligt.

Man får endast fiska med fluga eller kula och fluga ( max 3 flugor).

Fisket skall bedrivas med hullinglösa krokar eller intryckta hullingar vid Catch and Release fiske.

Fisket skall avslutas efter den först avlivade fisken.

Ett spö per person. Fiskespöt skall hållas under uppsikt i omedelbar närhet av fiskaren under fisket.

Max EN fisk per kalenderdygn och medlem.

Minimistorlek öring 30 cm.

Flytring är tillåtet. Isfiske är tillåtet från 1/4

 

 

DAMMSJÖN

Är ett blandat klubb och fiskekortsvatten.

Medlemskort eller fiskekort skall bäras väl synligt.

Man får fiska med Haspel, Spinn, Mete, Fluga, Pimpel.

Ett spö per person. Fiskespöet skall hållas under uppsikt i omedelbar närhet av fiskaren under fisket.

Max tre fiskar per person och kalenderdygn.

Max två , om en fisk redan är fångad i Yttre Josjön.

Begränsningen gäller endast ädelfisk.

 

Uppdaterad: 08 DEC 2013 19:13 Skribent: Kjell Sören Sjödin

Postadress:
SFK Bottennappet Vännäs - Casting
Kjell Sjödin, Na:Drottninggatan 44 A
91131 Vännäs

Kontakt:
Tel: 093510084
E-post: kjell.s.093510084@te...

Se all info