Inledning

Spelarutbildningsplanen beskriver hur svensk fotboll med bästa tänkbara lärandemiljöer ska utveckla fotbollsspelare i åldern 6–19 år och ge möjlighet till ett livslångt lärande samt en aktiv livsstil. Syftet med planen är att öka kunskapen om fotboll genom att utgå från aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Spelarutbildningsplanen ska ge tips på hur långsiktigt idrottande och bästa möjliga förutsättningar för lärande skapas.

Spelarutbildningsplanen ger svar på vad som ska tränas och tränarutbildningen svarar på hur det ska gå till.


Tränarutbildning C

Tränarutbildning B Ungdom

Målvaktstränarutbildning C

Målvaktstränarutbildning B