Grönt Kort-utbildningen

I boken Grönt Kort 2012-2015 och på den här webbplatsen hittar du allt om hur du tar Grönt Kort. För att du snabbt ska lära dig och redan från början ha roligt ute på banan är utbildningen indelad i olika områden, bland annat:

  • Golfens olika slag
  • Golfens regler och definitioner
  • Golfvett för roligare golf.

Målet är att du med hjälp av utbildningen, boken och webben snabbt ska komma ut på banan och känna den härliga känslan när bollen flyger just dit du vill!

Välkommen till golfen!