När får jag Grönt Kort

Du får Grönt Kort, och du kan spela själv ute på banan, när du efter genomförd utbildning kan visa att du uppnått en viss spelkompetens. Du ska klara ett av nedanstående alternativ från gulsvart utslagsplats eller från 100 metersmarkeringen:

  • vid ett tillfälle presterat 18 poäng, eller mer vid spel över 9 hål
  • vid två tillfällen presterat 14–17 poäng vid spel över 9 hål.

Du spelar poängbogey över nio hål från gulsvart utslagsplats, eller kortare om din klubb rekommenderar det. Du genomför golfrundan med en spelare med officiell handicap.Du får poäng enligt tabellen.

 


Poängtabell 

Så här räknar du poäng när du spelar från gulsvart utslagsplats (eller från 100 meter).

Antal slag   Poäng
7 slag   0 poäng
6 slag   1 poäng
5 slag   2 poäng
4 slag   3 poäng
3 slag   4 poäng
osv.   osv.