Utbildningsmaterialet för Redo för handboll har uppdaterats och återfinns nu på https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/handboll/tranare/tranarutbildning/redo-for-handboll/

Har du sedan tidigare ett användarkonto för Redo för handboll loggar du in på den nya webbplatsen med samma e-post och lösenord.