50-bana

Vanlig-webbsida_22

Nästa steg är alltså 50-banan och de Klara- och Göra-utmaningarna som visas under 50-banan.

När du klarat av en utmaning eller spelet på banan bockar du för den utmaningen i boken och på webbplatsen.

På webbplatsen hittar du många golfövningar. Här ser du ett exempel på en av lobbövningarna!

Under 50-banan hittar du:

  • lekar
  • kroppsuppvärmning
  • golfspecifik uppvärmning
  • golfens olika slag
  • golfövningar
  • Klara-utmaningar
  • Göra-utmaningar
  • 50-banans scorekort
  • frågor

För att klara 50-banan ska du spela de sex hålen på 24 slag och klara av 50-banans Klara-utmaningar.

Registrera dig först med hjälp av din kod från boken. Logga sedan in för att se alla filmer och utmaningar!