Golfens slag

Vi kan nästan lova att du blir helt "fast" första gången du upplever känslan av den riktigt rena bollträffen - och när bollen går precis dit du vill! Det är en härlig känsla och den kommer allt oftare, ju mera du spelar och tränar.

Golfens olika slag består av:

  • Utslag från tee
  • Transportslag från fairway och ruff
  • Slag från fairwaybunker
  • Korta inspelsslag (wedge, hög chip och rullchip)
  • Slag från greenbunker
  • Långa, medellånga och korta puttar samt puttar med lutning.

Under "Mina sidor" kan du fylla i dina olika resultat och tester när du tränar och spelar. På det sättet kan du koppla din träning till de olika målen och du ser hur du steg för steg utvecklas!