Golfvett

"Om vi alla hjälps åt att följa de i grunden enkla golfvettreglerna får vi snabbare, gladare och säkrare golf på våra banor."

Golf är ett spel med traditioner sedan många hundra år. Golf utövas dels som tävlingsidrott, dels som bredd- och motionsidrott. Många golfare spelar också för den underbara sociala miljön som lätt upplevs inom golfen. Vare sig vi är proffsspelare eller glada amatörer finns det regler som vi måste följa, regler som är gemensamma för oss alla.

Men för att vi ska få behållning av vår golf, och för att spelet ska fungera friktionsfritt på våra flitigt utnyttjade anläggningar, krävs också att vi följer de skrivna och oskrivna regler som finns beträffande vårt uppträdande på banan. Golfvett delas in i följande huvudområden:

  • säkerhet
  • hänsyn
  • banvård
  • speltempo
  • etik och moral.

Att lära sig hur man uppträder på en golfbana är lätt – i huvudsak rör det sig om självklarheter och sunt förnuft.


 

 

"Om vi alla hjälps åt att följa de i grunden enkla golfvettreglerna får vi snabbare, gladare och säkrare golf på våra banor."