Här kan du ta Grönt Kort!

Det är endast klubbar och anläggningar som registrerat sig som ”Grönt Kort klubbar” som får genomföra Grönt Kort. Dessa klubbar och anläggningar följer de ramar och riktlinjer som Svenska Golfförbundet satt upp för Grönt Kort.

Eftersom utbildningen är ny från och med 1 januari 2012 har flera klubbar ännu inte hunnit registrera sig som Grönt Kort klubb. Därför väljer vi att presentera samtliga golfanläggningar innan registreringen som Grönt Kort klubb är komplett. 

Klicka här för att öppna Golfguiden, där hittar du alla golfklubbar i din närhet. Sortera först per distrikt för att hitta en klubb i din närhet.