En spännande utmaning – och stort tack!

Att arbeta med Grönt Kort 2012-2015 - golfens utbildning för nya golfare - har varit en fantastisk rolig och spännande resa. Projektet har sitt ursprung ur de förändringar som golfen genomgår, flera utvärderingar och de omvärldsanalyser Svenska Golfförbundet genomfört.

Att kunna genomföra ett sådant här projekt hade inte varit möjligt utan skickliga och engagerade medarbetare, suveräna modeller, Österåkers GK och suveräna samarbetspartners! SISU Idrottsböcker vill därför rikta ett stort tack till:

  • Arbetsgruppen: Ulrika Jorsell, Peter Hansson, Daniel Rosendahl och Thore Carlsson.
  • Projektets ledning: Kerstin Rydström, Patrik Nilsson, Göran Näslund, Mikael Sorling, Håkan Stålbro, Ingemar Nyman och Thore Carlsson.
  • Modellerna: Anna, Ulrika, Daniel, Jesper och Anton.
  • Österåkers GK för en fantastisk uppbackning under inspelningsdagarna och en härlig miljö www.ostgk.se
  • MPEG produktion för film och redigering
  • Oddville för interaktivitetsdesign mm.
  • Paregos för systemutveckling
  • Metaform för formgivning

 

SISU Idrottsböcker och Svenska Golfförbundet i samverkan!

Genom Svenska Golfförbundet och SISU Idrottsböckers samarbete utvecklas nya, värdefulla och intressanta utbildningsmaterial för dig som golfledare och spelare.

Det finns mängder av värdefull erfarenhet och kompetens bland dem som är engagerade i golfen och andra idrotter i Sverige. Det är självklart för oss att göra den tillgänglig för dig som är intresserad.

SISU Idrottsböckers uppgift är att tillsammans med Golfförbundet samla in, förädla och sprida kunskap och erfarenheter – att vara en kanal för tränare, idrottsutövare, forskare med flera som vill nå ut till och entusiasmera fler människor. Böcker och material som vi tar fram i samverkan bidrar till att utveckla golfen. I SISU Idrottsböcker ingår också Idrottens bokklubb – för dig som tror på löpande kompetensutveckling och livslångt lärande. Läs mer på din idrottsbokhandel på nätet - www.sisuidrottsbocker.se.

 

Beställningar

SISU Idrottsböcker

www.golfbokhandeln.se

Telefon: 040-660 66 67

Fax: 040-660 66 70

E-post: This is a mailto link

 

 

SISU Idrottsböcker – idrottens förlag

SISU Idrottsböcker

Idrottens Hus

114 73 Stockholm

Besöksadress: Fiskartorpsvägen 15 A

www.sisuidrottsbocker.se

Telefon: 08-699 60 00

E-post: This is a mailto link

 

© SISU Idrottsböcker och Svenska Golfförbundet, 2012

Titel: Grönt Kort 2012-2015

Styrgrupp: Thore Carlsson, Patrik Nilsson, Ingemar Nyman, Göran Näslund, Kerstin Rydström, Mikael Sorling, Håkan Stålbro

Arbetsgrupp: Thore Carlsson, Peter Hansson, Ulrika Jorsell, Daniel Rosendahl

Projektledning: SISU Idrottsböcker

Grafisk form: Svenska Golfförbundet

Original: Metaform

Foto: Håkan Flank, Richard Aunapuu, Ulrika Jorsell

Illustrationer: Sara Mazetti Nissen, Formform

Bokens tryckeri: DanagårdLiTHO, Ödeshög 2012

Upplaga: Första upplagan, första tryckningen

Bokens ISBN: 978-91-86323-38-7

 

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.