Mina sidor

Mina sidor är din egen plats på webben Grönt Kort. Här har bara du tillgång till de resultat du väljer att fylla i. Oavsett var du är någonstans kan du koppla upp dig och fylla i de resultat du vill spara.

Mina spelresultat

Här sparar du de poäng och/eller slag du får under ditt spel ute på banan. Du väljer datum, hur många hål du spelade, antal slag och/eller poäng.

Dessutom finns en plats där du kan fylla i sådant du vill notera. Kanske vem du spelade tillsammans med, hur vädret påverkade resultatet, sådant du var särskilt nöjd med eller områden du vill förbättra.

Mina mål

Vill du ha koll på hur du utvecklas och vill koppla det till konkreta målsättningar är det här du fyller i det. Vid varje slag under Golfens slag finns två målnivåer:

Mål att uppnå tror vi kommer att hjälpa dig ta Grönt Kort.

Mål att sträva efter tar sikte på nästa steg i din utveckling, att få officiell handicap.

Här kan du efter att du tränat på dessa mål bokföra dina resultat och jämföra det mot målen. När du nått ett mål bockar du i rutan Uppnått mål.

Mina Golfvettester

När du genomfört ett självtest om golfvett redovisas dina resultat här. Du kan genomföra hur många test du vill för att se hur du utvecklas. Det är bara du själv som har tillgång till testresultaten.

Mina Golfregeltester

Det här fungerar på samma sätt som testerna om Golfvett, se ovan.