Veta mera?

Ofta vill man veta ännu mera, nya kunskaper föder nya frågor och så vidare. Under den här rubriken hittar du några områden som inte konkret hör till Grönt Kort utbildningen. För dig som vill veta mera hittar du här svar på några av de frågor du har:

  • Uppvärmning för att prestera bättre och undvika skador.
  • Vad betyder orden, en enkel ordlista om golfens olika begrepp och uttryck.
  • Utrustning och bollens bana.
  • Handicap och olika svåra banor.
  • Spelformer, speltyper med mera.