Hoppa till sidans innehåll

Kungörelse - Årsmöte

23 NOV 2012 10:00
Årsstämma för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland genomförs lördagen den 6 april 2013 kl 10.00 på Hotell Tylöhus, Halmstad. Årsstämman samarrangeras med Hallands Idrottsförbunds stämma och har gemensam öppning och avslutning.
  • Skapad: 23 NOV 2012 10:00

Motioner

Förslag till ärenden (motioner) att behandlas vid stämman ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari 2013. Rätt att inge förslag tillkommer förening inom SISU Hallands gränser samt SF/MO:s dist­riktsorganisationer inom distrik­tet. Förslag föreläggs stämman med distriktsstyrelsens utlåtande.

Adress:

SISU Idrottsutbildarna Styrelse
Box 93
301 03 Halmstad

 

Kandidater

Nominering av kandidater att väljas får av förening samt SF/MO-distrikt. Inlämnas se­nast den 15 januari 2013 skriftligt till valbered­ningen.

Adress:

SISU Idrottsutbildarna Valberedning
Ingemar Eriksson
Uttervägen 27
311 41 Falkenberg
 

Kallelse

Kallelse till stämman utsänds i januari varvid anmälan av ombud ska ske.


Frågor rörande SISU Idrottsutbildarnas årsstämma besvaras av:
Utbildningschef Olle Kristenson, 070-331 58 88.

 

 

 

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Halland
Box 93
301 03 Halmstad

Besöksadress:
Idrottens Hus Q, Spetsvinkelg 23
302 50 Halmstad

Kontakt:
Tel: 035177400
E-post: halland@sisuidrottsu...