Hoppa till sidans innehåll

Kungörelse - Årsmöte

28 NOV 2013 10:00
Årsstämma för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland genomförs lördagen den 5 april 2014 kl 10.00 på Katrinebergs Folkhögskola, Vessigebro. Årsstämman samarrangeras med Hallands Idrottsförbunds stämma och har gemensam öppning och avslutning.
  • Skapad: 28 NOV 2013 10:00

Motioner

Förslag till ärenden (motioner) att behandlas vid stämman ska vara distriktsstyrelsen skriftligen tillhanda senast den 15 januari 2014. Rätt att inge förslag tillkommer förening inom SISU Hallands gränser samt SF/MO:s dist­riktsorganisationer inom distrik­tet. Förslag föreläggs stämman med distriktsstyrelsens utlåtande.

Adress

SISU Idrottsutbildarna Styrelse
Box 93
301 03 Halmstad

Kandidater

Nominering av kandidater att väljas får av förening samt SF/MO-distrikt. Inlämnas se­nast den 15 januari 2014 skriftligt till valbered­ningen.

Adress

SISU Idrottsutbildarna Valberedning
Ingmar Eriksson
Uttervägen 27
311 41 Falkenberg

Kallelse
Kallelse till stämman utsänds i januari varvid anmälan av ombud ska ske.

 

Styrelsen SISU Idrottsutbildarna Halland


Frågor rörande SISU Idrottsutbildarnas årsstämma besvaras av:
Distriktsidrottschef Olle Kristenson, 070-331 58 88.

 

 

 

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Halland
Box 93
301 03 Halmstad

Besöksadress:
Idrottens Hus Q, Spetsvinkelg 23
302 50 Halmstad

Kontakt:
Tel: 035177400
E-post: halland@sisuidrottsu...