Hoppa till sidans innehåll

Unga ledare


Ungdomar vill gärna bli ledare - hjälp dem ta steget!


Undersökningar som Riksidrottsförbundet gjort visar att ungdomar gärna vill bli ledare. Bara de får rätt stöd. Men hur gör man för att stimulera ungdomar att ta steget? Och hur får man dem att trivas och stanna kvar?

Genom satsningen Unga ledare vill vi: 

- skapa goda förutsättningar för unga ledare

- stimulera ungdomar att ta ledaruppdrag

- öka inflytandet och möjligheten till delaktighet för ungdomar inom idrottsrörelsen

- stimulera alla nivåer inom idrottsrörelsen att se över villkoren för ungdomar inom idrottsrörelsen.

Fler ledare genom Unga ledare

Vår satsning Unga ledare vill hjälpa idrottsföreningar att stimulera ungdomar (16 - 25 år) att bli ledare. Men det handlar inte bara om att rekrytera och stimulera, samtidigt måste vi skapa bra förutsättningar för dem så att det känner trygghet och trivs med sina uppdrag. Därför inriktas arbetet främst på att utveckla den stödjande miljön i föreningar och förbund.

Genom satsningen Unga ledare vill vi:

  • skapa goda förutsättningar för unga ledare
  • stimulera ungdomar att ta ledaruppdrag
  • öka inflytandet och möjligheten till delaktighet för ungdomar inom idrottsrörelsen
  • stimulera alla nivåer inom idrottsrörelsen att se över villkoren för ungdomar inom idrottsrörelsen.

Unga ledare omfattar alla slags ledare såsom tränare, instruktörer och förtroendevalda i styrelser och arbetsgrupper och vänder sig till idrottsföreningar (styrelser) och ungdomar (16-25 år).

Hjälp från SISU Idrottsutbildarna

Denna satsning ger er ett bra tillfälle att skapa långsiktiga strategier och metoder för att rekrytera inte bara fler ledare utan också rätt ledare. Med hjälp av SISU Idrottsutbildarna får ni stöd, rådgivning och möjlighet att ta del av erfarenheter från andra föreningar.

Material och verktyg

Under Pedagogiskt torg finns material att ladda ner som din förening kan använda i arbetet med unga ledare.

Ungdomsrådet lyfter framtidens ledare

Hur kan idrotten öka antalet unga i idrottens beslutande organ? Enligt RF:s och SISU Idrottsutbildarnas ungdomsråd handlar det inte bara om att peppa unga att våga ta plats, utan också om att skapa en stödjande miljö där unga vill ta plats. Rådet arbetar för att få ett ungdomsperspektiv på idrottens alla områden. Det skapar möjligheter för föreningsutveckling. 
Läs om rådet, ledamöterna och deras arbete.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:02

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Värmland
Box 10
651 02 Karlstad

Besöksadress:
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

Kontakt:
Tel: +46104764720
E-post: gunilla@varmlandsidr...