Hoppa till sidans innehåll

Våra verksamhetsformer


SISU Idrottsutbildarnas bidragsberättigade folkbildningsverksamhet kan redovisas i sex olika verksamhetsformer:
1. Föreningsbesök 2. lärgrupp 3. kurs 4. processarbete 5. Föreläsning
6. kulturarrangemang

Föreningsbesök
Föreningsbesöket är en uppsökande verksamhet där syftet är att nå unika föreningar och individer för att motivera och uppmuntra till att påbörja ett bildnings- och utbildningsarbete. Föreningsbesöket ska ses som starten på ett arbete där individens och föreningens utveckling är drivkraften. Föreningsbesöket genomförs, av någon i distriktet anställd personal, oftast i rollen som konsulent. Föreningsbesöket redovisas endast som arrangemang genomfört i en samverkande förening. Utbildningstimmar och unika deltagare registreras inte. Föreningsbesöket ska vara planerat i förhand.

Lärgrupp
Lärgruppsverksamheten utgör basen för SISU Idrottsutbildarnas verksamhet. Lärgruppen är en mindre grupp som planmässigt genom samtal och dialog bedriver studier. Deltagaren söker kunskap tillsammans med andra och utvecklar färdigheter utifrån sina behov och intressen. Syftet med lärandet är att skapa  förutsättningar för utveckling av såväl individen som föreningen. Deltagarna ska ges möjlighet till inflytande samt tid för reflektion och eftertanke mellan sammankomsterna.
Tid och deltagare
En lärgrupp pågår under minst 3 utbildningstimmar och består av minst 3 deltagare inklusive  lärgrupps ledaren.
Ålder
Deltagare i lärgruppsverksamhet ska vara 13 år eller äldre under verksamhetsåret. Avsteg kan dock göras från denna regel och låta deltagare från 7 år delta i lärgruppsverksamhet under förutsättning att verksamheten är pedagogiskt och tidsmässigt är anpassat för målgruppen.
Lärgruppsledaren
Ska vara godkänd av SISU Idrottsutbildarna och ha den kompetens som krävs för att fullfölja  uppdraget.
Övrigt
Kontinuerlig närvaro av deltagarna ska föras där tidpunkten för träffen också framgår. Studiebesök och expertmedverkan kan utgöra viktiga inslag i lärgruppens arbete för att tillföra ny kunskap och vidga perspektiven. Samverkan mellan lärgrupper kan ske upp till hälften av lärgruppens totala tid.

Kurs
Kursen är en utbildningsform där det i förväg finns en fastställd kurs-/utbildningsplan och där kursen också har ett tydligt utbildningsmål. Den kursverksamhet som rapporteras och finansieras via SISU Idrottsutbildarnas folkbildnings anslag är den idrottsövergripande kursverksamheten samt den kursverksamhet som genomförs lokalt i föreningen.
Tid och deltagare
En kurs pågår under minst 3 utbildningstimmar och består av minst 3 deltagare inklusive utbildare.
Ålder
Deltagare i kursverksamhet ska vara 13 år eller äldre under verksamhetsåret. Utbildaren Utbildaren ska vara godkänd av SISU Idrottsutbildarna och ha den kompetens som krävs för att  fullfölja uppdraget.
Övrigt
Kontinuerlig närvaro av deltagarna ska föras där tidpunkten för träffen också framgår.

Processarbete
Processarbete är den verksamhetsform där föreningen kraftsamlar för att inleda ett utvecklingsarbete mot ett bestämt mål. Processarbetet är avgränsat i tid och ska mynna ut i någon form av dokumentation eller handlingsplan/utvecklingsplan.
Tid och deltagare
Ett processarbete pågår under minst 3 utbildningstimmar och består av minst 3 deltagare inklusive  processledare.
Ålder
Deltagare i processarbete ska vara 13 år eller äldre under verksamhetsåret.
Processledare
Ska vara godkänd av SISU Idrottsutbildarna och ha genomgått processledarutbildning eller mot svarande och ha den kompetens som krävs för att fullfölja uppdraget. Processledningen ska präglas av ett konsultativt arbetssätt som lotsar föreningen/förbundet framåt i ett utvecklingsarbete.
Övrigt
Kontinuerlig närvaro av deltagarna ska föras där tidpunkten för träffen också framgår.

Föreläsning
Föreläsningar är en verksamhetsform som av tradition är väletablerad inom idrottsrörelsen. Föreläsningen är en källa till inspiration och kunskap som kan ses som en lokal, alternativt regional, mötesplats där ledare, aktiva, föräldrar, ungdomar möts för att inspireras och få vidgade vyer. Föreläsningen kan också vara inspiration och kunskapskälla där innehållet vidare bearbetas i någon av de övriga verksamhetsformerna.
Tid och deltagare
En föreläsning pågår under minst 30 minuter och består av minst 5 deltagare exklusive föreläsare.
Ålder
Deltagare i en föreläsning ska vara 13 år eller äldre under verksamhetsåret. Avsteg kan dock göras från denna regel och låta deltagare från 7 år delta i en föreläsning under  förutsättningar att det pedagogiskt och tidsmässigt är anpassat för målgruppen.
Övrigt
I samband med föreläsningar finns det två olika möjligheter att redovisa deltagare:
1. I samband med föreläsningar ska deltagare redovisas som publik vilket innebär att en uppskattning av antal deltagare ska göras enligt samma rutiner som övriga kulturarrangemang.
2. Föreläsningar som genomförs lokalt i samverkan med förening ges också möjlighet att redovisa unika deltagare vilket kräver att närvarande deltagare registreras med namn och personnummer enligt samma rutiner som för lärgrupp och kurs.

Kulturarrangemang
Kulturarrangemang ska ge deltagarna möjlighet till en kulturupplevelse men också en möjlighet att förvärva ny kunskap. De bärande inslagen under kulturarrangemang är teater, sång, musik, film, dans och utställningar.
Tid och deltagare
Ett kulturprogram pågår under minst 30 minuter och ska bestå av minst 5 deltagare (publik) exklusive medverkande.
Ålder
Deltagare i ett kulturarrangemang ska vara 13 år eller äldre under verksamhetsåret. Avsteg kan dock göras från denna regel och låta deltagare från 7 år delta i ett kulturarrangemang under  förutsättning att det pedagogiskt och tidsmässigt är anpassat för målgruppen.
Övrigt
I samband med kulturprogram sker ingen närvaroregistrering utan en uppskattning av hur många som deltagit. Deltagare i kulturprogram betraktas som publik.

Här hittar du blanketter för anmälan och redovisning av er verksamhet

Du an även anmäla och redovisa din verksamhet direkt i utbildningsmodulen. Läs hur du gör i manualen här nedan.

Manual om utbildningsmodulen (länk)

Uppdaterad: 28 MAR 2018 16:07 Skribent: Anette Fransson

 

 prenumerera_nyhetsbrev[1]

Anmäl och resovisa er utbildningsverksamhet

 

 

IFL_Grund_banner 2 bilder

 

 

 

Fbk

 

 

 

 

PUFF%2~1

 

 

 

 

 

 

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Västmanland
Pontus Widéns väg 18
722 23 Västerås

Kontakt:
Tel: 0104764800
E-post: This is a mailto link