Hoppa till sidans innehåll

Vi är idrottens eget studieförbund.

Vi utbildar, bildar och utvecklar svensk idrott

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna

Vi sätter idéer i rörelse. SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund. Vi arbetar med folkbildning inom idrottsrörelsen. Att stimulera människors lärande är en viktig uppgift för oss. SISU Idrottsutbildarna består av studieförbundet, förlaget SISU Idrottsböcker, Idrottsfolkhögskolan Bosön och Riksidrottsmuseet i Stockholm. Riksidrottsmuseet driver vi tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF).
  • Uppdaterad: 10 APR 2018 14:22

SISU Idrottsutbildarna på riksnivå fungerar som ett stöd och en resurs för de specialidrottsförbund och medlemsorganisationer som vill utveckla sin organisation och verksamhet. 

För den regionala och lokala verksamheten ansvarar distriktsorganisationen som totalt består av 19 distrikt. För arbetet på denna nivå består målgruppen av de olika specialdistriktsförbunden med tillhörande idrottsföreningar.  

Idrottsrörelsens folkbildning – världens bästa!

All verksamhet inom Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna utformas för att en förflyttning mot vår vision idrottsrörelsens folkbildning - världens bästa ska kunna ske.
Vår värdegrund säkerställer i sin tur en gemensam syn på studieförbundets verksamhet och beskrivs nedan:

Glädje och gemenskap

Människors personliga utveckling och glädjen i att tillhöra ett sammanhang stärker tilliten till varandra och till omvärlden. Aktivt livslångt lärande är folkbildningens kärna.

Demokrati och delaktighet

Folkbildningen erbjuder en arena för att lära av och med varandra. Alla som deltar involveras och tar ansvar för vad och hur de ska lära.

Allas rätt att vara med

Folkbildningen ger möjlighet att tillsammans med andra öka kunskap och bildning. Alla människor i idrottsrörelsen, oavsett förutsättning i övrigt, ska ha möjlighet till folkbildning i förening.

Rent spel

Folkbildningen är ett verktyg i idrottsrörelsens arbete med attityd och beteenden för en optimal föreningsmiljö.

 

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link