Hoppa till sidans innehåll

Resepolicy


Trafiksäkerhets- och resepolicy för

SK TIRFING

SK Tirfing har beslutat att alla aktiva och ledare inom föreningen skall på ett så trafiksäkert sätt som möjligt transportera sig till våra egna arrangemang t.ex. träning samt till bortamatcher och cuper.

Detta gäller även som krav på den som sköter transporterna.

SK Tirfing har därför antagit följande trafiksäkerhetspolicy.

 

SYFTE

Syftet är att göra alla resor mer trafiksäkra och mer miljöanpassade.

Trafik/resepolicyn ska verka för en miljöanpassning av de transporter som sker inom

föreningen samt fungera förebyggande vad gäller trafiksäkerhet vid föreningens resor.

 

MÅL

Alla medlemmar i föreningen ska få information om resepolicyn. Policyn finns på SK Tirfings hemsida

https://www7.idrottonline.se/skTirfing-Handboll/  

Alla ledare/föräldrar/spelare som genomför resor och är förare följer föreningens

bestämmelser för förare, se bilaga 1

Alla bör medverka till effektiva transporter, dvs samåka till träning och matcher.

Inför varje ny säsong skall alla ledare och föräldrar få information om vilka regler som

gäller. Informationen ges på ledarträffar, lagträffar och föräldramöten.

 

BUSSTRANSPORTER

Bussbolag som anlitas SK Tirfings transporter ska tydligt informeras om våra trafiksäkerhetskrav i upphandlingsunderlaget.

På de bussar som används ska all säkerhetsutrustning vara i gott skick. Frivillig säkerhetskontroll ska ske sex månader efter obligatorisk kontrollbesiktning.

 Chauffören skall uppfylla de krav som ställs Transportstyrelsen regelsamlingar.

Chauffören får inte överskrida tillåtna hastigheter, både de skyltade och de som eventuellt kan gälla för bussen. Finns säkerhetsbälten skall dessa användas och allt i syfte för att sträva efter så säkra transporter som möjligt för våra aktiva.

 

BILTRANSPORTER

Alla ledare/föräldrar/spelare som genomför resor och är förare skall följa föreningens

bestämmelser för förare enligt bilaga 1.

 

SK TIRFINGS BESTÄMMELSER FÖR FÖRARE

Inom SK Tirfing uppstår en mängd transporter till träning och matcher för de

olika åldersgrupperna. Alla dessa resor utgör dels risker för barn och ungdomar men

också en påverkan på miljön i form av utsläpp och buller.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något är en utgångspunkt så god som någon.

SK Tirfing har antagit en trafiksäkerhets- och resepolicy för att skapa bästa

tänkbara villkor vad gäller trafiksäkerhet och miljöanpassning vid våra resor.

Ett redskap i arbetet är dessa bestämmelser som så många som möjligt tar del av och

följer:

♦ Konsekvent följa hastighetsbestämmelserna för att göra barnens resor trafiksäkrare

och påverka miljön mindre

♦ Förnuftigt anpassa hastigheten efter väderleken för att minimera olycksrisken

♦ Använda en mjuk körstil som medverkar till lägre olycksrisk och bättre miljö

♦ Vara noggrann med att använda säkerhetsutrustning ( Bl.a. bilbälte) i fordon för

alla som åker i fordonet

♦ Som förare av fordon vara utvilad och i god balans

♦ Inte påverkad av alkohol eller droger

♦ Ha god erfarenhet av det fordon som används i föreningens verksamhet

♦ Planera resan så att tidsbrist inte uppkommer

♦ Medverka till effektiva transporter, dvs samåka till träning och matcher

 

 

 SK Tirfing styrelse

Uppdaterad: 22 APR 2013 10:58 Skribent: Annika Siirtola

Postadress:
SK Tirfing - Handboll
Box 146
81423 Skutskär

Kontakt:
Tel: 02682370
E-post: kansli@tirfinghandbo...

Se all info