Hoppa till sidans innehåll

Årsmöteshandlingar


Verksamhetsberättelse för 2017

 

 

          

 

Alexander Hultebring var SMK Motalas mest framgångsrike motocross-

 

förare 2017, bl a med en total 3:e plats i Sverige-Cupen.

 

 SMK Motala Mc-klubb

  Årsmöte lördag 17.2 2018 kl 10.00

 Dagordning vid årsmötet 2018

 

Tid: Lördag 17 februari 2018 kl 10 00.

 

Plats: Klubblokalen, Dunteberget.

  Dagordning

  

§ 1. Mötet öppnas.

 

§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

 

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

§ 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 

§ 5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

 

§ 6. Fastställande av dagordning.

  

§ 7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.

 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för senaste verksamhetsåret.

 

§ 8.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

 

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

  

§ 10. Fastställande av medlemsavgifter för 2019.

 

§ 11. Anmälan av styrelsens verksamhetsplan och budget för 2018.

 

§ 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

  

§ 13. Val enligt bilaga.

  

§ 14. Övriga frågor enligt separat lista.

 

-          Ev prisutdelningar

 

-          Ev avtackningar

 

§ 15. Mötet avslutas.

 

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017

 

”2017 har medlemsantalet ökat med över 50 %, antalet aktiva förare har fördubblats på två år och antalet funktionärer varit stabilt.

 

Klubben är således på uppgång…”

 

 SMK Motala Mc-klubbs uppgift är att erbjuda möjligheter till mc-sportaktiviteter. Möjligheter skall finnas för förare i olika åldrar och i olika stadier i sin utveckling (ungdom, bredd, elit och motionär) och inom grenarna motocross, enduro och trial.

 

För att detta skall vara möjligt krävs

 

-          banområden att hålla till på

 

-          aktiviteter i form av träning och tävling och

 

-          en organisation som gör jobbet

  

Banområden

 

Klubbens verksamhet är helt beroende av tillgång till markområden där vi kan utöva vår sport.

 

Motala kommun upplåter välvilligt motorsportområdet Dunteberget till SMK Motala Alliansförening. Där finns goda förutsättningar för de tre klubbarna SMK Motala Mc, Bil respektive Speedway. För vår del är motocrossbanorna och den korta enduroslingan samt depåområde och byggnader viktigast. Banlicenser finns och miljöprövning gjordes 2016.

 

Genom avtal med Fortifikationsverket har vi vidare tillgång till enduroslingor på militär mark vid Hultet Norra. Banlicens finns och miljöprövning gjordes 2016.

  

Det nya bevattningssystemet och en vid tävlingarna inhyrd bandtraktor som klarar backarna har medfört en klar förbättring av mx-banan. Knattebanan behöver rustas upp.

 

Den nya kiosken är äntligen klar och i bruk. En del ”runt omkring-jobb” återstår. När nu kommunen köpt in Speedways byggnader har vi, i en förnyad dialog med kommunen, framfört att alla klubbarna skall ha rätt att nyttja dessa. Vi har brist på möteslokal, toaletter och omklädningsrum.

  

Enduro-slingan på Dunteberget har med mycket arbete dragits om och förlängts efter att kommunen avverkat skog där. Mx-förare är välkomna att prova på!  ”Pinnboden” på Dunteberget har inretts och all banmateriel finns nu samlat där.

 

I Hultet Norra finns fyra pilade slingor från 0,3 till 8 km, som skapats för att förare i olika stadier i sin utveckling skall kunna delta och ha kul.

 

 Aktiviteter 2017

 

Motocross

 

Träningarna har rullat på som vanligt med en bra bana och ett stort antal tränande, främst på försäsongen. Tack Bangruppen för ett bra jobb med banan!

 

De ledarledda träningarna, som startade 2016, var uppskattade och har fortsatt även 2017. Alex Johansson och Pontus Stadenberg, som lett dessa träningar, har under året gått tränarutbildning Steg 1. Fortsatta utbildningar planeras. Motionärerna har drillats av Ulf Sandell och Lars Holm, med stort inslag av grundläggande teknikträning. Vid behov har dessa två träningsgrupper delat på banområdet.

 

Beppe Fredriksson har under året som Ungdomsansvarig lett en mer organiserad Guldhjälm-/Ungdomsverksamhet, som förhoppningsvis kommer att dra till sig fler barn/ungdomar. Vid ett uppskattat träningsläger deltog ett 20-tal Guldhjälmsåkare.

 

Beppe har varit flitig att söka bidrag till dessa utbildningar och aktiviteter, vilket har möjliggjort en minimerad kostnad för deltagarna.

 

 

 

Bra fart på Dunteberget under 2017

  

Tävlingsverksamheten har åter varit igång efter dvalan 2016 och under året har klubben arrangerat Ultimate MX 27/5 och VästGötaCupen 9/9.

 

I Ultimate MX Cup, som innehåller alla klasser, maxade vi antalet deltagande klubbmedlemmar; alla med licens samt skadefria deltog. Två av våra Guldhjälms-förare gjorde här sin tävlingsdebut. Torrt och dammigt krävde extra bevattnings-lösningar.

 

VGC är en uppskattad tävling för elit till motionärer, dvs. bara stora hjul, och även här deltog ett stort antal hemmaförare. Här var det omvänt väder. Mycket regn krävde hårt jobb för att få bort all lera samt underhålla banan under dagen.

 

Båda tävlingarna genomfördes med högsta betyg från Supervisorn och vi fick många uppskattande kommentarer på sociala medier för banunderhållet.

 

KM blev tyvärr inställt pga att allt regn som skulle kommit i somras kom i oktober och gjorde banan okörbar. Vi kommer att köra KM 2017 i april 2018.

  

I mars hade MX-sektionen som vanligt ansvaret för parkeringen på Motala Expo, vilket resulterade i en välkommen förstärkning till kassan. En eloge till Lars Jansén och seniorgardet för ett gott jobb! Tyvärr börjar det bli problem att få ihop organisationen kring detta och därför har vi beslutat att lämna ifrån oss denna aktivitet.

 

(Faktaunderlag Mikael Johansson / Hans Nilsson)

  

Enduro

 

Träningsverksamheten har ägt rum i huvudsak på endurobanan i Hultet Norra och på enduroslingan på Dunteberget. Under hösten har nya banlicenser erhållits för båda banorna. Vi har även genomfört organiserad träning på Duntebergets mx-bana tisdagskvällar under sommaren. Det väletablerade träningsutbytet med LMS, Finspångs MS och Valdemarsvik har fortsatt under året.