Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2019

27 FEB 2019 11:25
Kallelse till årsmöte för SMK SALA Datum: 2019-03-24 Tid: 15:00 Plats: Blå salen, vid Sala Stadsbiblotek. Anmälan senast 2019-03-17 sker till This is a mailto link eller via sms till Andreas Skoglöf 070/ 306 15 42 (detta för att underlätta beräknin
  • Skapad: 27 FEB 2019 11:25

SMK SALA Kallelse och dagordning årsmöte
2019-03-24
Varmt välkomna önskar Styrelsen Smk Sala Sida 1
KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSMÖTE
Kallelse till årsmöte för SMK SALA
Datum: 2019-03-24
Tid: 15:00
Plats: Blå salen, vid Sala Stadsbiblotek.
Anmälan senast 2019-03-17 sker till This is a mailto link eller via sms till Andreas Skoglöf 070/ 306 15 42
(detta för att underlätta beräkning av tilltugg)
DAGORDNING
§1 MÖTETS ÖPPNANDE.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING.
§3 FRÅGA OM MÖTET UTLYSTS PÅ RÄTT SÄTT.
§4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET.
§5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN SOM JÄMTE ORDFÖRANDE SKALL JUSTERA PROTOKOLLET.
SAMT VARA RÖSTRÄKNARE PÅ ÅRSMÖTET
§6 VERKSAMHETSBERÄTTELSER, BUDGET SAMT RESULTAT OCH BALANSRÄKNING.
§7 REVISIONSBERÄTTELSE.
§8 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN FÖR DEN TID REVISIONEN AVSER.
§9 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR ÅR 2020. (GÄLLANDE 100 KR JUN, 300 KR SEN, 500KR FAM, 100KR
STÖDMEDLEM.)
§10 TILL STYRELSEN INKOMNA FÖRSLAG ANGÅENDE VERKSAMHETEN.
§11 FASTSTÄLLANDE AV AKTIVITETSPLAN SAMT BUDGET FÖR DET KOMMANDE VERKSAMHETSÅRET.
§12 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR EN TID AV 2 ÅR
§13 VAL AV TRE LEDAMÖTER FÖR EN TID AV 2 ÅR.
§14 VAL AV 2 REVISORER FÖR EN TID AV 2 ÅR RESPEKTIVE 1 ÅR.
§15 VAL AV 2 LEDAMÖTER TILL VALBEREDNINGEN FÖR EN TID AV 2 ÅR RESPEKTIVE 1 ÅR.
§16 VAL AV 1 KONTAKTMAN TILL RALLY FÖR EN TID AV 3 ÅR.
§17 VAL AV 1 KONTAKTMAN TILL FOLKRACE FÖR EN TID AV 3 ÅR.
§18 VAL AV 1 BANANSVARIG FÖR EN TID AV 3 ÅR.
§19 VAL AV ETT OMBUD TILL SDF FÖR EN TID AV 1 ÅR.
§20 VAL AV 1 UTBILDNINGS- OCH LICENSANSVARIG FÖR EN TID AV 2 ÅR.
§21 MILJÖ
§22 HEDERSMEDLEMSKAP
§23 ÖVRIGA FRÅGOR.
§24 AVTACKNING.
§25 AVSLUTNING

Skribent: Daniel Wästborn
Epost: This is a mailto link

Postadress:
SMK Sala - Bilsport
Björn Andersson, Varmsätra 199
73393 Sala

Besöksadress:
Isätra Motorstadion, Isätra
73392 Sala

Kontakt:
Tel: 0723337525
E-post: This is a mailto link

Se all info