Hoppa till sidans innehåll

Om bottenfärger


Om bottenfärger

Styrelsen har gett mig i uppdrag att utreda hur det förhåller sig med tillåtna och otillåtna bottenfärger eftersom bestämmelserna förefaller en aning snåriga.

Vem bestämmer och var ligger ansvaret?

Kemikalieinspektionen utfärdar tillstånd för försäljning och användning av bottenfärger.

Transportstyrelsen kontrollerar efterlevnaden av bestämmelserna.

Hamnarna har ansvar för egenkontroll. Om begreppet hamn tolkas enligt vedertagna definitioner “hamnplats, tilläggsplats, lastageplats, kaj” så innebär detta att VFB:s  verksamhet inte medför kontrollskyldighet. Kontrollansvaret ligger enligt denna definition på kommunala eller privata båtplatsupplåtare. Däremot är det givet att VFB har skyldighet att kontrollera utsläpp i samband med målning, sanering och andra åtgärder.  Begreppet hamn är alltså oklart definierat.

Kommunen är tillsynsmyndighet och avgör krav på åtgärder.

Verksamhetsutövare är skyldig att känna till bestämmelser. “Enskild båtägare, båtklubben, hamnen, organisationen”.

Vad är förbjudet eller tillåtet?

TBT-färger (biocider innehållande koppar, zink,  tenn) är förbjudna i Mälaren och andra insjöar.

2008 beslöts att TBT-färg måste avlägsnas från båtarna eller inneslutas med spärrfärg.

Biocidfria färger får användas fritt utan godkännande. Detta gäller även epoxybehandlingar. Biocidfria båtar får tvättas utan restriktioner.

Båtar i Mälaren definieras med begreppet “Huvudsaklig förtöjningsplats”  vilket innebär betald båtplats eller liknande.  Semester på ost- eller västkusten medför inte undantag om man inte kan påvisa att man hyr båtplats utanför Mälaren.

Hur fungerar bestämmelserna i praktiken?

Man kan avlägsna  gammal biocidfärg endera genom slipning, borttagning med kaustiksoda eller liknande eller genom att blästra. Vi vattenblästrade Eriks X 99 med gott resultat. Kostnaden blev cirka 5000,- och arbetet måste kompletteras med epoxymålning och ev biocidfri bottenfärg. Båten kördes upp på en presenning som sedan (när flera båtar var klara) veks ihop och kördes till återbruket. Det är också tillåtet att blästra på spolplattan. Stockholms Stad har undsersökt och rekommenderat försiktighet med detta då man inte är säkra på att alla rester innesluts.  Antagligen kommer man i framtiden att kräva att spolning endast sker av båtar som är åtgärdade och där biocidrester alltså säkert är inneslutna eller borttagna.

Inneslutning kan alltså ske genom att använda spärrfärg. Vi använde Internationals Antifouling Sealer på både plastbåten Vaja och träbåten Kuling. Detta gav en hård och slipbar yta som var lätt att hålla ren. Stockholms Stad har undersökt hur effektiva spärrfärger egentligen är. International fick bästa resultaten och Biltema sämsta. Problemet var att borstning (5 kg tryck under 3 minuter angavs som norm för egenrengöring medan borstanläggningar har högre tryck) medförde ökat genomsläpp. Antagligen kan man motverka detta genom tjockare lager och kontinuerlig målning.
Slutsatser

-Om du har båtplats i Mälaren måste du se till att biocidfärger tas bort eller innesluts.

-Kommunen kan komma att  kontrollera att bestämmelserna följs.

-Båtklubbarna har ingen skyldighet att utöva kontroll då klubbholmen inte definieras som hamn.

-Du är skyldig att känna till alla bestämmelser.

-Du är skyldig att se till att färgrester inte kommer ut i sjön eller i grundvattnet.

Uppdaterad: 10 JAN 2018 18:46 Skribent: Bo Stenström
Epost: This is a mailto link

Postadress:
SS Aros - Segling
Eva Stenström, Fågelviksvägen 12
72348 Västerås

Kontakt:
Tel: 021803912, 0760440863
E-post: This is a mailto link

Se all info

Här finns plats för fler sponsorer som vill gynna vår förening!