Hoppa till sidans innehåll

Tisdagsseglingar 2018

22 APR 2018 20:48
Här finns information om årets "Tisdagsseglingar".
  • Skapad: 22 APR 2018 20:48

 

 Inbjudan till övningsseglingar på tisdagar i Västerås 

Tävling: Västerås Övningsseglingar 2018 i SRS 

Datum: 8 maj – 4 september, 2018 

Arrangör: Arrangör: WSS, JKV och SSA 

Seglingsledare 

WSS – Patrik Lundh 072-3033326 

JKV - Hans Holm 0707-344254 

SSA – Camilla Rosenberg 072-9062361 

1. Regler 

1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. De kompleterande seglingsföreskrifterna kommer att finnas på Västmanlands Seglarförbunds websida. 

 

1.2 Tävlingen är öppen för båtar med ett SRS-tal, eller SRSv-tal. Båt som saknar giltigt SRS-tal kan få ett sådant tilldelat av tävlingsledning. Ägaren ska innan kappsegling ta kontakt med sin klubbs kappseglingsansvarig och sedan till Peter Markoff som fastställer SRS-talet för tisdagseglingarna. 

1.3 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas till seglingsledningen på Piren/Startbåten innan första varningssignalen och gäller för alla kappseglingar den dagen. 

 

1.6 Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte. 

2. Villkor för att delta 

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är an-sluten till Svenska Seglarförbundet. 

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personska-dor som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen. 

2.4 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande i jollar ha på sig kläder som ger gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt. 

3. Anmälan 

3.1 Anmälan ska göras senast kl. 18.00 dagen före båten kappseglar för första gången i serien. Anmälan görs via www.vastsf.se. 

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter som efterfrågas på www.vastsf.se 

3.3 Anmälan och deltagande är kostnadsfritt. 

4. Registrering 

4.1 Registrering anses genomförd i samband med genomförd anmälan enligt punkt ”3. Anmälan”. 

4.2 Scannat SRS mätbrev ska bifogas anmälan innan en båt kappseglar om mätbre-vet inte är godkänt 2018 och inte finns med bland godkända mätbrev på seglar-förbundets hemsida. Finns godkänt mätbrev för 2018 anges mätbrevs-nummer. 

Scannat mätbrev enligt ovan skickas till This is a mailto link

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna finns på www.vastsf.se

6. Tidsprogram 

6.1 

8 maj, första start 19:00 SSA 

15 maj, första start 19:00 WSS 

22 maj, första start 19:00 JKV 

29 maj, första start 19:00 SSA 

5 juni, första start 19:00 WSS 

12 juni, första start 19.00 JKV 

19 juni, första start 19.00 SSA 

Sommaruppehåll 

7 augusti, första start 18:30 WSS 

14 augusti, första start 18:30 JKV 

21 augusti, första start 18:30 SSA 

28 augusti, första start 18:30 WSS 

4 september, första start 18:30 JKV 

Tid för första varningssignal 5min före start. 

Prisutdelning sker på Västmanlands SF årsmöte (tid och plats meddelas på www.vastsf.se ) 

6.2 24 kappseglingar är planerade, dvs. två varje tävlingsdag. 

7. Genomförande 

7.1 Kappseglingarna genomförs på inre Västeråsfjärden. 

Två alternativ finns: 

1. Start vid Lögarängspiren 

2. Vid ett startfartyg på inre Västeråsfjärden. Startfartyget placeras för att möjliggöra en lång kryss-länsbana. 

 

Banbeskrivningarna finns i seglingsföreskrifterna och är olika distansbanor bero-ende på vindriktning, banorna seglas ett eller flera varv. Val av bana bestäms av seglingsledningen innan start. 

8. Kappseglingsområde 

8.1 Kappseglingarna genomförs på inre Västeråsfjärden. 

9. Banan 

9.1 Olika förutbestämda banalternativ banor med fasta märken. Valet av bana görs för att i möjligaste mån främst vara en kryss-länsbana. 

10. Protester och straff 

10.1 Poängstraff enligt KSR 44.3 gäller. 

11. Poängberäkning 

11.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att de 15 bästa resultaten räknas, men vid 15 eller färre kappseglingar räknas samtliga 

12. Priser 

12.1 Pris till vinnaren delas ut på Västmanlands SF årsmöte (tid och plats meddelas på www.vastsf.se ). 

Skribent: Per-Olof Fryklöf
Epost: This is a mailto link

Postadress:
SS Aros - Segling
Eva Stenström, Fågelviksvägen 12
72348 Västerås

Kontakt:
Tel: 0760440863
E-post: This is a mailto link

Se all info

Här finns plats för fler sponsorer som vill gynna vår förening!