Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan


Kompletterande seglingsföreskrifter

 

Tävling:    Högsommarregatta       

                  Alla jolleklasser

 

Datum:      2019-07-20

 

Arrangör:SS Norderviken

 

1.    Tidsprogram

 

1.1    Program 

 

Dag

Datum

Planerad tid för första varningssignal

Lördag

2019-07-20

Kl: 10:55

         

         Varningssignal för sista seglingen ges senast kl: 15.55 

 

1.2    För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja 
kommer den orange startlinjeflaggan att visas med en ljudsignal minst fem 
minuter före varningssignalen.

 

1.3    3 kappseglingar är planerade att genomföras under regattan

         

 

1.4    Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar 
ca 40 minuter att segla.

 

 

2     Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering.

2.1    Tävlingsexpeditionen är placerad i SSN:s klubbhus, Sälvik, Fjällbacka

 

2.2    Signaler i land kommer att visas på signalmasten som är placerad vid SSN:s klubbhus.

 

 

 

 

 

 

 

3.    Märken

 

3.1    Rundningsmärkena är Gula cylinderbojar
Nya rundningsmärken vid banändring är Orange boj
Startmärken är flaggprick med röd flagga och röd flagga på startfartyget
Målmärken är flaggprick med blå flagga och blå flagga på målfartyget

 

3.2    Vid banändring flyttas de ordinarie rundningsmärkena. Detta ändrar AppSF 10.1

 

4     Tidsbegränsning

         Ange vilken/vilka av nedanstående tidsbegränsningarna, om någon, som ska gälla och tiden för varje tidsbegränsning som ska gälla. 
Ta bort de punkter som inte ska gälla eller stryk hela punkten om inga tids-
begränsningar ska finnas

 

4.1    Kappseglingens tidsbegränsning: 
Maximitiden för första båt i mål är 80 minuter.

         

 

4.2    Målgångsfönster:
Målgångsfönstret är 15 minuter.

 

4.3    Tidsbegränsning vid märke 1:
Maxtiden för första båt att passera märke 1 är 20 minuter

         

 

5     Ändringar och tillägg till KSR Appendix S

Under denna punkt för man in alla ändringar eller tillägg till föreskrifterna i AppS

Jämför punkterna i AppS och om det blir mycket ändringar så överväg att använda mallarna utan hänvisning till AppS. Nedanstående är exempel på ändringar.

 

5.1    Flagga D tillsammans med en ljudsignal betyder “Varningssignal kommer att ges 
tidigast ____ efter att flagga D hissats. Båtarna ombeds att INTE lämna hamnen före denna signal har givits.”

         Ta bort den här punkten om den inte ska gälla.

 

5.2    Banan är en Trapezoid enligt App S

         

 

5.3    Klassflaggan är en …
Detta ändrar AppSF 6.1
         Ta bort den här punkten om den inte ska gälla.

 

 

5.5    En båt som startar senare än 4 minuter efter sin startsignal räknas som inte 
         startande. Detta ändrar KSR A4.

         

 

5.6    Mållinjen är mellan en blå flaggprick och blå flagga på målfartyget

         Detta ändrar AppSF 11.1

         

 

5.11  Regler för stödpersoner

 

a)      Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.

 

c)      Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att bryta mot KSR 41.

 

Uppdaterad: 25 JUN 2019 21:12 Skribent: Andreas Ljungberg

Postadress:
SS Norderviken - Segling
Sekreterare: Gunilla Lundberg, Badvägen 5B
45740 Fjällbacka

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link