Hoppa till sidans innehåll

Grader och Graderingar


6 kyu

Kamae  
Ai hanmi  
Gyaku hanmi  

Ukemi
Mae ukemi  
Ushiro ukemi  

Taisabaki
Tenkan  
Irimi tenkan  
Tai no tenkan ho  

Tachiwaza
Ai hanmi katatedori Ikkyo (omote & ura)
Nikyo (ura)
Sankyo (ura)
Irimi nage (omote & ura)

Gyaku hanmi katatedori Shiho nage (omote)
Kokyu nage (omote & ura)
Kokyu ho

Suwariwaza
Ryotedori Kokyu ho  

Dessutom
Att kunna räkna 1 till 10 på japanska.

5 kyu

Shikko  
Mae  
Ushiro (zick-zack)  

Ukemi  
Mae ukemi över hinder
Mae ukemi över hinder med dämpning


Tachi waza

Ai hanmi katatedori  
Nikyo (Kiriage)
Kote gaeshi (omote & ura)
Shiho nage (omote)
Ude kime nage (omote & ura)

Gyaku hanmi katatedori  
Ikkyo (omote & ura)
Nikyo (ura)
Uchi kaiten nage (omote & ura)
Soto kaiten nage (omote & ura)

Shomen uchi  
Ikkyo (omote & ura)
Nikyo (ura)
Sankyo (ura)
Iriminage (2 x ura)


Ken no tebiki /Jo no tebiki
Ai hanmi katatedori  
Ikkyo (omote & ura)


Suwariwaza
Ai hanmi katatedori  
Ikkyo (omote & ura)
Irimi nage (ura)

Dessutom 
Alla tekniker till 6:e kyu. 
Rekomenderat en termins träning efter 6:e kyu. 
Minst 70 % närvaro på ordinarie träningspass.

4 kuy


Bokken suburi
Shomen uchi
Yokomen uchi
Tsuki


Jo suburi
Tate-tsuki & Tate-uchi
Yoko-tsuki & Yoko-uchiShikko  
Irimi tenkan  
Ushiro (rakt)  

Ukemi  
Koshi nage
Kote gaeshiTachi waza

Gyaku hanmi katatedori  
Uchi kaiten sankyo
Yonkyo
Irimi nage
Koshi nage

Ryotedori  
Kote gaeshi
Tenchi nage
Ude kime nage
Shiho nage

Shomen uchi  
Yonkyo
Gokyo
Kote gaeshi
Shiho nage


Ken no tebiki /Jo no tebiki

Gyaku hanmi katatedori  
Ikkyo
Nikyo
Shiho nage

Suwariwaza

Shomen uchi  
Ikkyo
Nikyo
Sankyo
Irimi nage

Dessutom 
Alla tekniker till tidigare grader. 
Rekomenderat en termins träning efter 5:e kyu. 
Minst 70 % närvaro på ordinarie träningspass.

3 kuy


Jo suburi
12 grundtekniker


Ukemi  
Shiho nage


Tachi waza

Sodedori  
Uchi kaiten sankyo
Kote gaeshi
Irimi nage

Yokomen uchi  
Nikyo
Gokyo
Kote gaeshi
Irimi nage
Shiho nage

Ushiro waza

Ryotedori  
Ikkyo
Nikyo
Sankyo
Irimi nage
Kote gaeshi
Shiho nage

Hanmi handachiwaza

Gyaku hanmi katatedori  
Nikyo
Shiho nage
Kokyo nage

Ken no tebiki / Jo no tebiki

Ai hanmi katatedori  
Nikyo
Sankyo
Shiho nage
Irimi nage

Ken tai ken / Ken tai jo

Ai hanmi katatedori  
Ikkyo
Nikyo

Suwariwaza

Shomen uchi  
Gokyo
Kote gaeshi


Dessutom 
Alla tekniker till tidigare grader. 
Rekomenderat ett års träning efter 4:e kyu. 
Minst 70 % närvaro på ordinarie träningspass.

2 kuy


Atemi
Seiken (Oi tsuki & Gyaku tsuki)

Hiraken  
Uraken  
Shuto  
Haito  
Shotei  
Nukite  
Empi  

Tachiwaza

Tsuki  
Ikkyo
Nikyo
Uchi kaiten sankyo
Irimi nage
Tai otoshi
Kote gaeshi
Koshi nage

Katate ryotedori  
Ikkyo
Nikyo
Kote gaeshi
Kokyo ho
Shiho nage

Katadori menuchi  
Ikkyo
Nikyo
Sankyo
Shiho nage
Irimi nage
Kote gaeshi

Hanmi handachiwaza

Ryote dori  
Kote gaeshi 
Kokyo nage


Shomen uchi  
Shiho nage
Kote gaeshi

Ken no tebiki / Jo no tebiki

Ai hanmi katatedori  
Uchi kaiten sankyo
Kote gaeshi (Uchi kaiten)
Ude kime nage (Uchi kaiten)

Ken tai ken / Ken tai jo

Gyaku hanmi katatedori
Nikyo
Shihonage

Shomen uchi  
Ikkyo
Kote gaeshi

Dessutom
Alla tekniker till tidigare grader. 
Rekomenderat ett års träning efter 3:e kyu. 
Minst 70 % närvaro på ordinarie träningspass.

1 kuy


Bokken suburi  
Uchikomi sandan uchi  

Keri
Mae geri  
Mawashi geri  

Tachiwaza
Jiyuwaza
Katatedori
Shomen uchi

Mae geri
Irimi nage
Ushiro kiri otoshi

Mawashi geri
Uchi ashi barai

Kaeshiwaza
Ikkyo – Ikkyo
Sankyo – Sankyo

Tanto dori
Shomen uchi
Uchi kaiten sankyo
Kote gaeshi

Yokomen uchi
Gokyo
Shiho nage

Tsuki
Kote gaeshi

Tachi dori
Shomen uchi  
Ikkyo
Shiho nage
Kote gaeshi

Jo dori
Chudan tsuki  
Ikkyo
Shiho nage
Uchi kaiten kote gaeshi
Uchi kaiten ude kime nage

Ken tai ken/ Ken tai jo
Ai hanmi katatedori  
Uchi kaiten sankyo
Sankyo


Yokomen uchi  
Gokyo
Nikyo

Dessutom  
Alla tekniker till tidigare grader. 
Rekomenderat ett års träning efter 2:a kyu. 
Minst 70 % närvaro på ordinarie träningspass.

Uppdaterad: 03 JUL 2017 19:07 Skribent: Anna Skoglund
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Sandviken Budo & Kampsportsklubb - Budo & Kampsport
Tommy Frank, Fredriksgatan 1
81133 Sandviken

Kontakt:
Tel: +46703909550
E-post: This is a mailto link

Se all info