Hoppa till sidans innehåll

Antidopingpolicy


Antidopingpolicy för Sandvikens Cykelklubb

2011-08-25

Antidopingpolicyn syftar till att fastställa vilka regler som gäller avseende
doping i Sandvikens CK och hur vi säkerställer att undvika dopingfall i
klubben.

Sandvikens CK tar avstånd från varje form av doping och hantering av
otillåtna medel. Att hantera eller inta preparat som är förbjudna enligt
svensk lag kan ge upp till två års fängelse.


Doping

Med doping menas bruk av de substanser eller metoder som förbjudits av
Riksidrottsförbundet (RF), Svenska Cykelförbundet (SCF), Internationella
Cykelförbundet (UCI), Internationella Olympiska Kommittén (IOK) och/eller
World Antidoping Agency (WADA). Aktuell dopinglista finns på www.rf.se
eller på närmaste Apotek.

Vi vill att:

 • Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
 • Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
 • Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av
  förbjudna medel och metoder.
 • Det är varje enskild medlems ansvar att inte vara dopad.

Om du misstänker doping hos någon av Sandvikens Cykelklubbs medlemmar
uppmanar vi dig att ta kontakt med klubbens ordförande.

Det kan innebära samtal med berörd medlem, kontakt med vårdnadshavare för
personer under 18 år, kontakt med sociala myndigheter,
polis och riksidrottsförbundets antidopinggrupp.

Sandvikens Cykelklubbs styrelse beslutar om eventuella
konsekvenser för de berörda vad gäller medlemskap i föreningen.

Du som lämnar uppgifter kommer inte att namnges när kontakt med
berörd person tas.


Handlingsplan:
Sandvikens CK arbetar aktivt förebyggande där klubben ansvarar för att
aktuell information finns tillgänglig på dels klubbens hemsida, dels via
seminarier och annan kursverksamhet.

Det åligger samtidigt klubbens samtliga medlemmar att dels ha kunskap
om klubbens antidopingpolicy, åtgärdsplaner samt vad doping innebär.

Förebyggande - Klubbens ansvar

 • Det åligger styrelsen att se till att antidopinginformationen på
  klubbwebben är uppdaterad.
 • Informera klubbens ledare/tränare om Sandvikens CK: s
  antidopingpolicy med planerade åtgärder.
 • Informera klubbens ledare/tränare och tävlingsidrottare om
  Riksidrottsförbundets (RF:s) "Antidopingfakta".
 • Klubbens ledare/tränare genomför RF:s kunskapsprov i antidoping
  www.rf.se/vaccinera.
 • Använda symbolen Rena Vinnare för att visa klubbens hållning.
 • Informera klubbens sponsorer om Sandvikens CK: s
  antidopingpolicy.

Varje ny styrelsen informeras om dopingreglemente enligt RF:s stadgar
och genomför RF:s kunskapstest på www.rf.se/vaccinera.
Ansvarig för att detta utförs är Sandvikens Cykelklubbs ordförande.

Förebyggande - Cyklistens ansvar
Varje cyklist är ALLTID själv ansvarig för att inte vara dopad. Varje enskild
klubbmedlem ansvarar för att förvissa sig om att de eventuella preparat
man använder är dopingklassade eller inte.


Cyklistens ansvar innebär:

 • Att inte inta eller inneha dopingklassade substanser.
 • Att hålla sig informerad om vilka regler som gäller för doping.
 • Att hålla sig informerad om vilka regler som gäller som medlem i
  Sandvikens CK.
 • Att i förekommande fall då man av läkare fått preparat utskrivna
  som innehåller substanser som finns upptagna i dopinglistan, själv
  eller med hjälp av klubbens styrelse söka dispens för dessa hos
  SCF.
 • Att iaktta stor försiktighet med kosttillskott. Klubben rekommenderar
  alla medlemmar att avstå helt från denna typ av preparat

Beredskapsplan vid konstaterade
dopingfall

Insatser vid konstaterad doping

Skulle en medlem avstängas av Svenska Cykelförbundet eller RF efter att
ha ämnat ett positivt dopingprov, har medlemmen genom detta åsamkat
klubben sådan skada att denne omedelbart fråntas sitt medlemskap i
klubben.

Medlemmen får omedelbart lämna samtliga eventuella uppdrag i klubben
och får inte delta i någon av de aktiviteter som arrangeras av klubben,
som exempelvis träningar, motionslopp, kurser och seminarier.


Informationspolicy- vid konstaterad doping

 • I händelse av dopingfall är det klubbens ordförande som är extern
  kontaktperson.
 • Det åligger styrelsen att omedelbart kontakta klubbens medlemmar
  för att informera om vad som har hänt.

Har du frågor rörande doping kontakta gärna ordföranden i Sandvikens
Cykelklubb. Aktuell kontaktinformation hittar du på klubbens hemsida:
www.sck.nu

Har du frågor som gäller missbruk av dopingmedel kontakta Dopingjouren tel.
020-54 69 87. Du får vara anonym om du vill.

Har du frågor som gäller samhällets insatser för att åtgärda dopingproblemet
kontakta Folkhälsoinstitutet tel. 08-566 135 00.

Länkar:

Vaccinera klubben

https://www.rf.se/vaccinera

Antidoping RF

https://www.rf.se/Vi-arbetar-med/Antidoping2/

Dopinglistor

https://www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____153.aspx

WADA

http://www.wada-ama.org/en/

Ren idrott

http://www.renidrott.se/

Dopingjouren

http://www.dopingjouren.se/

Svenska Cykelförbundet

http://www.scf.se/

Internationella cykelförbundet

http://www.uci.ch/

Uppdaterad: 08 JUN 2016 02:11 Skribent: Eva-Lena Eriksson

Våra samarbetspartners

logo_speedwear

Cykelbyggarn

Sandvik

Skoogs Mekaniska

 

 

 

 

Postadress:
Sandvikens CK - Cykel
Odengatan 52 B
81131 Sandviken

Besöksadress:
Odengatan 52 B 1 TRN
81131 Sandviken

Kontakt:
Tel: 0700751432
E-post: sandvikensck@gmail.c...

Se all info