Hoppa till sidans innehåll

5-klubb, regler


REGLER 5-KLUBBSTÄVLING

5-klubbstävling är en socialt inriktad tävling, vars huvudsyfte är att under mindre allvarliga former intressera de yngsta simmarna för tävlingssimning. Regeltolkningen skall vara liberal och instruktiv.

Dessa regler är fastställda av Gästrike Simallians i fortsättningen kallad GSA, och skall gälla till dess GSA meddelar ändring. Reglerna distribueras av GSA till berörda föreningar senast vid första tävlingstillfället för nya verksamhetsåret.

Deltagare

Gävle Simsällskap GSS
Harnäs-Skutskär Simsällskap HSS
Sandvikens Sim- och Hoppklubb SSHK
Sim -77 Hofors Sim -77

Turordning

Deltävl Tid Arrangör Simsätt
1 Februari Sim -77 Br/Ry
2 Mars HSS Br/Fr
3 Sept SSHK Br/Ry
4 Nov GSS Br/Fr

5-klubbskommittén

Varje förening utser en kontaktman/kvinna som skall utgöra 5-klubbskommittén. Varje förening anmäler sin kontaktman/kvinna till GSA senast tre veckor innan första tävling på det nya året
Vid behov bildas en 5-klubbskommitté för genomgång av regeländringar.
Kommittén svarar direkt under GSA.

Inbjudan

För inbjudan skall särskild blankett med förtryckt 5-klubbspokal användas.
Inbjudan skall vara utskickad till respektive förening senast tre veckor före tävlingen.
I inbjudan till årets första tävling (Sim -77) skall följande finnas med:
Turordning med datum och simsätt för tävlingarna 1-4.

OBS! Aktuell poängställning skall medfölja inbjudan.

Inbjudan skall sändas till:
Deltagande klubbar

Simsätt
Bröstsim för alla åldersgrupper vid samtliga tävlingar. Ryggsim eller frisim varannan tävling.

Lagkapp
4x25 m bröstsim vid tävlingar 1 och 3.
4x25 m frisim vid tävling 2 och 4.
Laget skall bestå av en simmare från varje åldersklass. Yngre simmare får deltaga i högre åldersklass.
Simmare som har simmat ur sig i bröst- eller frisim får deltaga i lagkapp om hon/han har deltagit i annat simsätt vid den aktuella tävlingen för lagkappen.

Åldersklasser
Klass 12 år och äldre
Klass 11 år
Klass 10 år
Klass 9 år och yngre.

Distanser
Klass 12 år och äldre 50 m av varje simsätt
Klass 11 år 50 m av varje simsätt
Klass 10 år 50 m av varje simsätt
Klass 9 år och yngre 25 m av varje simsätt

Anmälan
Anmälan görs genom Grodan-programmet.
Seedningen görs så att så många klubbar som möjligt skall vara med i heaten. Någon tidsseedning görs inte.
Ett alternativ är att anmälan sker elektroniskt med Grodan och att anmälan skickas in före tävlingen.

Insimning
Ingen insimning.

Regeltolkning
Med tanke på ungdomarnas ringa erfarenhet av tävlingssimning och tävlingsregler, skall en liberal bedömning göras.
Frisim: Någon kroppsdel skall beröra väggen vid vändning.
Bröstsim: Enhandsisättning vid vändning och målgång är ej tillåtet. Annat simsätt är ej tillåtet.
Ryggsim: Någon kroppsdel skall beröra väggen vid vändning. Simtag vid vändning i bröstläge ej tillåtet. Annat simsätt ej tillåtet.
Ledare skall alltid informeras om begångna fel av tävlingsledaren, ej genom högtalaren.

Starten
Starten är en mycket känslig del av tävlingsförloppet. Därför skall varje tävling föregås av en startdemonstration.
Regel vid diskning vid tjuvstart skall ej tillämpas.
Start från vattenytan eller vid sidan av startpallen är tillåten.
Tidtagning via Grodan.

Poängberäkning
Poäng utdelas till de tio främsta i varje gren enligt en fallande skala från 10 till 1.
Poäng utdelas inte i lagkappen.
Vid delad placering läggs poängen ihop och delas sedan lika, diskvalificering ger ej poäng. Aktuell poängställning under pågående tävling av speakern.

Priser
Medalj utdelas de sex (6) främsta i varje gren.
1 plac      Guldmedalj
2 plac      Silvermedalj
3 plac      Bronsmedalj
4 plac      Brons med en 4:a graverad på baksidan
5 plac      Brons med en 5:a graverad på baksidan
6 plac      Brons med en 6:a graverad på baksidan.
Simmare som uppnått ursimningstid men ej erhållit som bäst 6:e plats skall som tecken på att han simmat ur sig erhålla en medalj av typen 6:e plats med en 6:a graverad på baksidan.
Medaljer och band anskaffas av HSS.

Eftersom det numera är elektronisk tidtagning så låter vi medaljlådan förvaras tillsammans med den övriga eltidsutrustningen. När arrangerande klubb hämtar utrustningen tar man även med sig medaljlådan efter att först se efter att det finns tillräckligt med medaljer i lådan.
En manual om vad man ska ta med inför Femklubb, Gästrikeserien eller annan tävling sätts upp på insidan av skåpdörren om man är osäker.

Prisutdelning
Prisutdelning sker med en grens förskjutning.

Vandringspris
Vandringspriset är ständigt vandrande.
Den förening som under året uppnått det högsta antalet poäng får en inskription på pokalen eller pokalens fot.
Under året skall vandringspriset vandra mellan deltävlingsgrenarna.

Ursimningstider
För deltagande i 5-klubbstävlingen gäller att simmaren ej uppnått för aktuellt simsätt gällande ursimningstid.
Simmare som uppnått ursimningstid vid tidigare 5-klubbstävling. Ursimning kan bara ske vid en Femklubbstävling.
Om simmare i Klass 9 år uppnår gällande ursimningstid skall simmaren flyttas upp i Klass 10 år vid nästa tävling.
Om simmare i Klass 10 år uppnår gällande ursimningstid får han ej längre deltaga i det simsätt där han uppnått ursimningstiden.
Ursimningstiden måste respekteras då de är till grunden för tävlingens sociala funktion.
Resultatlista skall skickas till berörda klubbar.

Regeländring
Ändringar av dessa regler kan endast göras av Gästrike Simallians.
Regeländringar skall vara fastställda i så god tid att de kan utsändas till respektive föreningar senast före december månads utgång året före det år det träder i kraft.
Regeländring får ej ske under pågående tävlingsår.

Rev 2016-03-04

Uppdaterad: 06 MAR 2016 22:01 Skribent: Kenneth Humling

 

Kanslietonline

Sandviken_Bingo

 

SSHK på Facebook

Gilla oss på Facebook

Postadress:
Sandvikens SHK - Simidrott
Box 188
81123 Sandviken

Besöksadress:
Barrsätragatan 38
81180 Sandviken

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info