Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Årsmöte 2017, 26 augusti, kl 11.00

31 JUL 2017 22:29
Uppdaterad med handlingar 20170819. Styrelsen för Sätra KonstsåkningsSällskap inbjuder härmed samtliga medlemmar till ordinarie årsmöte på lördag, 26:e augusti, kl 11.00 i MB-hallen (Sätra).
  • Uppdaterad: 23 AUG 2017 21:50

Förslag till ärenden och motioner att behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda per epost This is a mailto link senast 5 augusti 2017. Dokument enligt stadgarna läggs ut på hemsidan www.satrakonstakning.se, senast en vecka före årsmötet.

Förslag från valberedning på ny styrelse 2017-2018

Anna Giertz Skablova, ordförande, nyval 1 år
Niklas Fölkegård, ledamot, nyval 2 år
Joar Almbris, ledamot, nyval 2 år
Arne Mårtensson, ledamot, 1 år kvar
Björn Eriksson, ledamot, 1 år kvar
Greetje Franssen, suppleant, omval 1 år
Magnus Johansson, suppleant, nyval 1 år

Förslag på ny revisor och valberedning 2017-2018

Joakim Brezen, revisot, 1 år kvar
Gunilla Axling, valberedning, omval 1 år
Henrik Giertz, valberedning, omval 1 år

Sätra KonståkningsSällskap_revisionsberättelse_2016-2017.pdf

Sätra KonståkningsSällskap_verksamhetsberättelse_2017-2018.pdf

Sätra KonståkningsSällskap_verksamhetsplan_2017-2018.pdf

Sätra KonståkningsSällskap_årsbokslut_2016-2017.pdf

Dagordning:

1)      Fastställande av röstlängd för mötet.
2)      Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3)      Val av protokolljusterare och rösträknare.
4)      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5)      Fastställande av föredragningslista.
6)      Styrelsens berättelse:
    a)      Styrelsens verksamhetsberättelse.
    b)      Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning).
7)      Revisorernas berättelse.
8)      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9)      Fastställande av medlemsavgifter.
10)   Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget.
11)   Behandling av andra styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12)   Val av:
    a)      Föreningens ordförande för en tid av ett (1) år;
    b)      Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
    c)      Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år;
    d)      Revisor jämte suppleanter för en tid av ett (1) år;
    e)      Ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år;
    f)       Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
13)   Övriga frågor.

Vi hälsa samtliga medlemmar varmt välkomna till vårt årsmöte!

Styrelsen

Skribent: Anna Giertz Skablova
E-post: This is a mailto link

 

Postadress:
Sätra KS - Konståkning
Hummeltorpsvägen 23
14791 Grödinge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@satrakonstaknin...

Se all info