Hoppa till sidans innehåll

Konståkningskolans regler och riktlinjer


Skridsko- och Konståkningskolans idé och syfte

I Sätra KonståkningsSällskap delar vi in vår verksamhet efter ålder och ambitionsnivå. Det finns Skridskoskolan för alla barn som vill åka skridskor och Konståkningskolan för barn som vill satsa på konståkning och eventuellt tävla.

I Skridskoskolan leker vi och låter barnen lära sig åka skridskor och göra baselement på isen. Barnen har möjlighet att ta olika märken som visar deras utveckling på isen. I skridskoskolan är tävling en del av leken och sker på barnens villkor.

I Konståkningskolan vill vi satsa mer på prestationsinriktad konståkning där prestationsförbättring och goda test- och tävlingsresultat är vägledande. Vi anser att trivsel och välbefinnande är grundläggande och fokuserar på att barnen mår bra och tycker om att åka skridskor oavsett resultat.

SKS Konståkningskolans regler och riktlinjer

Hur kommer barn till Konståkningskolan?

Åkarnas föräldrar kan anmäla intresse till Konståkningskolan men det är tränaren som bedömer om åkaren är mogen för Konståkningskolan. Tränaren kan bjuda vissa barn att prova-på i Konståkningskolan.

Gruppuppdelning i Konståkningskolan

Under träningsåret 2019-2020 har vi Röd, Rosa, Lila och Grön grupper.

Röd grupp riktar sig till erfarna åkare med minst Fri2/Basic2 nivå och ambition att testa vidare och tävla.

Rosa grupp riktar sig till erfarna åkare men minst Fri1/Basic1 nivå och ambition att testa vidare och tävla.

Lila grupp riktar sig till åkare som har Skridskoskolans märke 7 och 8 och vill satsa på konståkning. Ambitionen är att utvecklas i snabbare tempo, satsa mot tester och så småningom tävla.

Grön grupp riktar sig till åkare som har Skridskoskolans märke 7 och 8 och vill utvecklas i lugnare tempo med möjlighet att testa.

Tränaren bedömmer vilken grupp barnen tillhör och när åkare ska byta till en annan grupp. För att utnyttja istider så optimalt som möjligt kan åkare ibland träna med en annan än deras grupp.

Träningsår, säsong- och terminuppdelning

Träningsår pågår från början av september till slutet på maj.

Träningsår delas i två termin: hösttermin (september-december) och vårtermin (januari-maj).

På grund av hur istiderna tilldelas i Stockholms stad, får åkarna olika träningsschema under olika så kallade säsonger.

  • Försäsong (v.35-v.40)
  • Huvudsäsong (v.41-v.11)
  • Eftersäsong (v.12-v.21)

Anmälan till Konståkningskolan och uppsäggning

Anmälan till Konståkningskolan görs via anmälningsformulär på www.satrakonstakning.se (under "Konståkningskolan") för hela träningsåret (september-maj) och är bindande. Klubben blir tilldelat istider och planerar is- och fystträningar för hela träningsår baserat på antal anmälda åkare. Man kan säga upp anmälan senast en (1) månad innan nästa terminsstart. Åkaren är betalningskyldig för hela säsongsavgiften även om den lämnar klubben under säsongen.

Hjälm

Fram till godkänd Tävlingstest ska alla åkare ha hjälm. Efter godkänd Tävlingstest kan åkare tillsammans med tränare och föräldrar besluta att inte använda hjälm.

Is- och fysträning

Alla medlemmar i en grupp i Konståkningsskolan förväntas träna vid gruppens samtliga träningstillfällen. Åkare som inte deltar i gruppens samtliga träningstillfällen kan bli överflyttad till en annan träningsgrupp. Fysträning är obligatorisk för åkare i Konståkningskolan. Kostnader för fysträning inkluderas i träningsavgiften.

Dansträning erbjuds om det finns möjlighet. Kostnader för dansträningen inkluderas inte i träningsavgiften.

Frånvaroanmälan

Åkare i Lila grupp ska anmäla planerad frånvaro, t.ex. semester eller resor, så snart som möjligt till huvudtränaren. Frånvaroanmälan samma dag p.g.a. sjukdom ska även göras via SMS direkt till tränaren.

Test

Tränaren avgör om en åkare behöver träna extra inför test eller tävling.

Kostnader för test betalas av åkaren direkt till testarrangören. Tränarkostnader i samband med test inkluderas i säsongavgiften.

Licenser

Åkare som vill testa eller tävla måste ha gällande licens från Svenska konståkningsförbundet (SKF).

Klubben administrerar licensanmälan och kostnaden faktureras åkarna (350 SEK). Licensen är individuell och gäller perioden 1 september – 31 augusti. Genom licensen är åkaren försäkrad mot olycksfall under träning, test och tävling. Det är dock klokt att konståkare även kompletterar med en privat olycksfallsförsäkring.

Program och tävlingar

Åkare som vill delta i tävlingar arrangerade av SKF måste ha ett individuellt program. Åkare kan ha ett individuellt program även utan att tävla, bara för att träna på att göra många olika konståkningselement och rörelser efter varandra eller kanske för att presentera programmet på en uppvisning. Kostnader för program faktureras separat (1 gång per program per träningsår). Kostnaden för att delta i en tävling bestäms av tävlingsarrangören. Klubben administrerar anmälan och fakturerar åkaren. Tränarkostnader i samband med tävling inkluderas inte i säsongavgiften.

Avgifter och fakturering

Anmälan till Konståkningskolan görs för hela träningsåret och är bindande. Träningsavgifter under träningsåret 2019-2020 faktureras månadsvis (röd och rosa grupper) eller terminsvis (lila och grön grupper).

Extra avgifter, t.ex. programavgift, licens, extra träning, tränarkostnader i samband med tävling, faktureras separat.

SKS Trivselregler

SKS strävar efter att vara en inkluderande klubb där alla trivs. Åkare i Konståkningskolan tränar många dagar i veckan, ofta på obekväma tider och i olika ishallar. Det är därför viktigt att åkare och deras föräldrar samarbetar för att skapa förutsättningar för alla åkare att komma till träningen.

Hur kan ni stödja klubben?

  • Samarbeta med andra föräldrar så att alla kan vara med på träningarna.
  • Delta i klubbens aktiviteter, inklusive uppvisningar, försäljning och marknadsföring.
  • Bygga upp klubbkänsla så att alla åkare känner tillhörighet till och stolthet över klubben.
  • Marknadsföra klubben och attrahera nya medlemmar.

 

Uppdaterad: 29 DEC 2017 17:05 Skribent: Anna Giertz Skablova
Epost: This is a mailto link

 

Postadress:
Sätra KS - Konståkning
Hummeltorpsvägen 23
14791 Grödinge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@satrakonstaknin...

Se all info