Hoppa till sidans innehåll

Konståkningskolans regler och riktlinjer


Skridsko- och Konståkningskolans idé och syfte

I Sätra KonståkningsSällskap delar vi in vår verksamhet efter ålder och ambitionsnivå. Det finns Skridskoskolan för alla barn som vill åka skridskor och Konståkningskolan för barn som vill satsa på konståkning och eventuellt tävla.

I Skridskoskolan leker vi och låter barnen lära sig åka skridskor och göra baselement på isen. Barnen har möjlighet att ta olika märken som visar deras utveckling på isen. I skridskoskolan är tävling en del av leken och sker på barnens villkor.

I Konståkningskolan vill vi satsa mer på prestationsinriktad konståkning där prestationsförbättring och goda test- och tävlingsresultat är vägledande. Vi anser att trivsel och välbefinnande är grundläggande och fokuserar på att barnen mår bra och tycker om att åka skridskor oavsett resultat.

SKS Konståkningskolans regler och riktlinjer

Hur kommer barn till Konståkningskolan?

Åkarnas föräldrar kan anmäla intresse till Konståkningskolan men det är tränaren som bedömer om åkaren är mogen för Konståkningskolan. Tränaren kan bjuda vissa barn att prova-på i Konståkningskolan.

Gruppuppdelning i Konståkningskolan

Under träningsåret 2021-2020 har vi Röd, Blå, Gul och Grön grupper.

RÖD GRUPP riktar sig till erfarna åkare med minst Fri2/Basic2 nivå och ambition att testa vidare och tävla. Röd grupp tränar 4-5 ggr/vecka med utökat antal istimmar.

BLÅ GRUPP riktar sig till åkare men minst Tävlingstest och ambition att testa vidare och tävla. Blå grupp inkluderar åkare som tidigare var i Rosa och Lila grupp. Blå grupp tränar 4 ggr/vecka.

GUL GRUPP riktar sig till åkare som har Skridskoskolans märke 7 och 8 och vill satsa på konståkning. Ambitionen är att utvecklas i snabbare tempo, satsa mot tester och så småningom tävla. Gul grupp tränar 3 ggr/vecka.

GRÖN GRUPP riktar sig till åkare som har Skridskoskolans märke 7 och 8 och vill utvecklas i lugnare tempo med möjlighet att testa. Grön grupp tränar 2 ggr/vecka.

Tränaren bedömmer vilken grupp barnen tillhör och när åkare ska byta till en annan grupp. För att utnyttja istider så optimalt som möjligt kan åkare ibland träna med en annan än deras grupp.

Is- och fysträning, träningsschema

Alla medlemmar i en grupp i Konståkningsskolan förväntas träna vid gruppens samtliga träningstillfällen. Åkare som inte deltar i gruppens samtliga träningstillfällen kan bli överflyttad till en annan träningsgrupp.

Utbudet av träningstiderna kan komma att variera beroende på tillgång av istid. Träning sker i olika ishallar. Under december-februari tillkommer isträning utomhus (beror på vädret).

Stockholms Stad har olika regler för tilldelning av is under olika perioder av året. Därför kan schemat ändras under säsongen. Klubben kan inte påverka tilldelningen av is från kommunen men vi gör vårt bästa för att behålla schemat med så lite förändringar som möjligt.

Tränare skickar ut träningsschema och eventuella uppdateringar. Det är viktigt att åkarnas föräldrar kollar sina mejl för schemauppdateringar och annan info.

Fys (markträning) är lika viktigt som is. Fysträning är obligatorisk för Röd, Blå och Gul grupp och högst rekommenderat för Grön grupp. Kostnader för fysträning inkluderas i träningsavgiften.

Dansträning erbjuds om det finns möjlighet. Kostnader för dansträningen inkluderas inte i träningsavgiften och tillkommer separat.

Anmälan till Konståkningskolan och uppsäggning

Anmälan till Konståkningskolan görs för hela terminen. Klubben planerar is- och fystider baserat på antal anmälda åkare. Man kan säga upp anmälan senast en månad innan respektive termin börjar eller senast en vecka efter det att säsongsschemat skickats ut. Åkaren är betalningsskyldig för hela terminsavgiften även om den lämnar klubben under säsongen

Hjälm

Fram till godkänd Tävlingstest ska alla åkare ha hjälm. Efter godkänd Tävlingstest kan åkare tillsammans med tränare och föräldrar besluta att inte använda hjälm.

Frånvaroanmälan

Åkare i Röd, Blå och Gul grupper ska anmäla planerad frånvaro, t.ex. semester eller resor, så snart som möjligt till Gunilla Axling via mejl. Frånvaroanmälan samma dag p.g.a. sjukdom ska även göras via SMS direkt till tränare.

Åkare i Grön grupp ska anmäla frånvaro till This is a mailto link.

Test

Tränaren avgör om en åkare behöver träna extra inför test eller tävling. Extra träning i samband med förberedelse för test eller tävling ingår i terminsavgift.

Kostnader för test betalas av åkaren direkt till testarrangören. Tränarkostnader i samband med test inkluderas i terminsavgift.

Licenser

Åkare som deltar i test eller någon form av tävlingsaktivitet ska ha gällande SKF-licens. Klubben administrerar licensanmälan och kostnaden faktureras åkarna (350 SEK). Licensen är individuell och gäller perioden 1 september – 31 augusti. I åkarlicensen ingår en olycksfallsförsäkring som gäller under träningar och tävlingar samt vid resa till och från dessa.

Licenser för alla åkare i Röd, Blå och Gul grupp är obligatoriska.

Licenser för åkare i Grön grupp är obligatoriska för de som vill testa under säsongen. För andra åkare är licenser frivillig. Om en åkare i Grön grupp vill ha en licens, ska hen kontakta This is a mailto link.

Mer info om åkarlicens finns på https://www.svenskkonstakning.se/globalassets/svenska-konstakningsforbundet-konstakningsforbundets-hemsida/dokument/tavling/akarlicens/licenser-guide_rev_juli2019_2.pdf.

Program och tävlingar

Åkare som vill delta i tävlingar arrangerade av SKF måste ha ett individuellt program. Åkare kan ha ett individuellt program även utan att tävla, bara för att träna på att göra många olika konståkningselement och rörelser efter varandra eller kanske för att presentera programmet på en uppvisning.

Kostnader för program faktureras separat (1 gång per träningsår). Kostnaden för att delta i en tävling bestäms av tävlingsarrangören. Klubben administrerar anmälan och fakturerar åkaren. Tränarkostnader i samband med tävling inkluderas i terminsavgiften.

Avgifter och fakturering

Anmälan till Konståkningskolan görs för hela träningsåret och är bindande. Träningsavgifter under träningsåret 2021-2022 faktureras månadsvis (röd, blå och gul grupper) eller terminsvis (grön grupp).

Extra avgifter, t.ex. programavgift, licens, extra träning, tränarkostnader i samband med tävling, faktureras separat.

SKS regler, riktlinjer, trivselregler och värdegrund med uppförandekod

SKS strävar efter att vara en inkluderande klubb där alla trivs. Det är viktigt att åkare och deras föräldrar samarbetar för att skapa bra förutsättningar för att alla åkare ska utvecklas.

Hur kan ni stödja klubben?

  • Samarbeta med andra föräldrar så att alla kan vara med på träningarna.
  • Delta i klubbens aktiviteter, inklusive Sätrastjärnan, uppvisningar, försäljning och marknadsföring.
  • Bygga upp klubbkänsla så att alla åkare känner tillhörighet och stolthet över klubben.

Läs mera om våra regler och riktlinjer samt vår värdegrund på hemsidan Vår värdegrund och uppförandekoden - Sätra KS - Konståkning - IdrottOnline Klubb.

Uppdaterad: 05 AUG 2021 15:59 Skribent: Anna Giertz Skablova
E-post: This is a mailto link

Sponsorflyer_webben.png

Postadress:
Sätra KS - Konståkning
Hummeltorpsvägen 23
14791 Grödinge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@satrakonstaknin...

Se all info