Hoppa till sidans innehåll
Foto: Per Höglund

Policy: Sävars lilla röda


"Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt"

Sävar IK har tagit fram en skrift i syfte att verka som information och instruktion för ledare, spelare och föräldrar inom Sävar IK:s ungdomsfotboll.

Hänvisningar till specifika dokument markeras i blått

MÅLSÄTTNING OCH VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR SÄVAR IK:s UNGDOMSFOTBOLL

 1. Syfte
Denna skrift har utarbetats i syfte att verka som information och instruktion för ledare, spelare och föräldrar inom Sävar IK:s ungdomsfotboll. Skriften skall förmedla den föreningsfilosofi och värdegrund som utarbetats av ledarna inom föreningen och bör ses som ett levande dokument som löpande skall uppdateras.

2. Målsättning

Det övergripande målet är att behålla så många som möjligt så länge som möjlighet i en verksamhet som är så bra som möjligt.


Alla som vill vara med i Sävar IK:s ungdomsfotboll ska beredas plats såväl på träning som på matcher.
Verksamheten ska bedrivas på barns villkor och utifrån deras förutsättningar.

Vi ska trivas och ha roligt ihop.

Aktiviteterna ska vara spännande och lärorika samt utövas i olika former, t ex träning, tävling, läger, resor och samkväm.

Vi ska ha en bra och fungerande organisation där "vi-känslan" finns såväl i laget som i hela klubben. Vi ska skapa en "Sävar-anda" där ärlighet och förtroende går som en röd tråd genom verksamheten och det ska alltid vara roligt att möta Sävarlag.

Fair Play, där alla uppför sig väl både på och utanför fotbollsplanen. Varken spelare, ledare eller föräldrar gnäller på domare och motståndare.

Sävar IK vill genom fotbollen skapa en verksamhet som engagerar ungdomar, ledare och föräldrar i en gemensam riktning. Vi ska ha pedagogiska och entusiastiska ledare samt engagerade föräldrar så att våra ungdomar kan utvecklas både som spelare och människor. Vi ska sträva efter ett bra förhållande mellan ledare och föräldrar. Vi ska även sträva efter att få fler kvinnliga ledare till vår verksamhet.


3. Bakgrund
Sävar IK:s fotbollssektion är idag uppdelad i tre grupper med gemensam ekonomi och styrelse, Herr-, Dam- och Ungdomsfotboll. Totalt omfattar verksamheten ca 350-400 aktiva fotbollsspelare fördelade på ca 20 lag, varav ungdomsfotbollen svarar för ca 250 spelare på 16 lag. Som spelare tillhör man ungdomsfotbollen t o m det år man fyller 14 år.


4. Verksamheten

4.1 Laget. Träning och matchning.

Vi bedriver fotbollsutbildning i ungdomsfotbollens regi för ungdomar mellan 7 och 14 år. Vår målsättning är att kunna ha ett flicklag och ett pojklag i varje åldersklass. Den grundsyn som genomsyrar Sävar IK:s ungdomsverksamhet är barn och ungdomsfotboll som utbildning och inte som tävling. Målet är att ge alla som vill en bra grundläggande fotbollsutbildning, med spelarens utveckling i centrum, och inte att vinna matcher, serier och cuper.
Matcherna skall bara ses som ett tillfälle att i matchtempo försöka genomföra de moment man arbetat med på träning. Har man t.ex. tränat på väggspel är det därför viktigare att spelarna under en match försöker spela väggspel än att de vinner matchen.
Sävar IK ansluter sig helt till Svenska Fotbollförbundets riktlinjer, ledstjärnor och rekommendationer för svensk barn- och ungdomsfotboll (se "Fotbollens spela, lek och lär").
Detta innebär bl.a. att


Vi vill erbjuda fotboll som en positiv och meningsfull sysselsättning, så att alla som vill kan vara med, både de som vill "satsa" och de som bara vill "hålla på" med fotboll.

Vi uppmuntrar att barn och ungdomar att jämsides med fotbollen deltar i andra idrotter.

Vi betonar att barn och ungdomar skall ha roligt i sin fotbollsverksamhet. Allvaret måste tonas ner.

Vi är försiktiga med antalet matcher i unga år. Spelarna måste hinna få erforderlig vila och träning mellan matcherna.

Vi ställer inte högre krav på spelarna och laget än de kan klara av med tanke på kunnande, utveckling och ålder.

Vi verkar för rent spel både på och utanför planen. Vi ställer krav på våra ledare att de skall föregå med gott exempel.

Vi i samband med matcher aldrig toppar laget. Det är viktigt att alla spelare får spela lika mycket och att de får spela på olika platser i laget. Att spelarna skall ges en chans att spela på olika platser i laget ligger ju också helt i linje med synen på ungdomsfotboll som utbildning och inte som tävling.

Behöver ett lag till match fylla på med spelare från en annan åldersgrupp pga t,ex skada sjukdom etc etc så skall detta uteslutande göras från ett åldersmässigt yngre lag än sitt eget. I endast undantagsfall kan man låna spelare från ett äldre lag.

 

Policy för uppflyttning av spelare: Grundregeln är att vi – så långt som möjligt är – ska behålla naturliga sociala grupper intakta. Med de man går i skolan med ska man också lira fotboll med. Orsaken är att samhörighet är en så pass viktig orsak till rätt motivation hos barnen. Det är av avgörande betydelse för hur länge man stannar i idrotten. Det finns en tydlig koppling till ”så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt”

 

Eftersom det är en regel finns det också undantag. Det kanske till exempel handla om att vi är för få i en viss åldergrupp och därför behöver komplettera, tillfälligt eller permanent. Det kan handla om att specifika positioner saknas tillfälligt eller permanent, vilket är tydligast med målvakter. Det borde således också innebära att antalet undantag är färre i yngre årskullar och fler i äldre, vilket också känns rimligt. I de enstaka fall vi gör undantag gäller dessa enstaka årskullar (ett år) och enstaka spelare. Det måste finnas en ömsesidighet mellan tränarna i de båda lagen och en gemensam förklaringsmodell. Man måste för styrelsen kunna motivera uppflyttningen enligt ett behov enligt ovan.

 

Att någon skulle vara duktigare, mer talangfull eller behöva mer utmaningar är inte motiv för uppflyttning. Vi måste kunna hantera olika nivåer på kompetens inom en och samma åldersgrupp.  Det ligger i vårt uppdrag att kunna nivåanpassa träningar och möta varje spelare där den är. Att en grupp är på olika nivåer är dessutom berikande för gruppen visar forskningen.

4.2 Laget.
Vi rekommenderar att lagen i Sävar IK spelar i kommunserien för att få matchträning. Lagen får själva avgöra i vilka cuper de vill delta. Deltagande i cuper innebär ofta mer än bara fotboll. Bl.a. så skapas ofta en stor och mycket värdefull gemenskap både inom ett lag och spelare från olika lag. Det är viktigt att lagen har en sådan planering att det finns en "morot" kvar när spelarna är 15-16 år, med tanke på andra mindre lämpliga aktiviteter som kan locka. Om avbokning till cup är aktuell, kan det göras fram till två veckor innan cupanmälan skall vara inne. För deltagande i VFF cup och Intersport cup skall laget meddela ansvarig åldersgrupp för anmälan.

Observera att Sävar IK:s ungdomslag alltid skall bära Sävar IK:s officiella matchställ vid serie- och cupmatcher.

4.3 Ledare
Ledarna ansvarar för att verksamheten inom laget bedrivs utifrån den värdegrund och de mål som föreningen utarbetat. För att möjliggöra detta så anser föreningen att det är mycket viktigt att tillhandahålla utbildning inom ledarskap. Föreningens målsättning är att erbjuda utbildning som svarar mot så många som möjligt av de utmaningar som möter ledare. En generell målsättning är att alla ledare inom 1 år ska ha genomgått framförallt grundläggande utbildning (motsvarande ”Avspark”). För att detta ska fungera har fotbollsstyrelsens ordförande i uppdrag att planera, delegera och följa upp att utbildningsplanen följs. Årets aktuella utbildningar specificeras i driftplanen nedan.

 

*Samarbete mellan ledare är nödvändigt, för att utbyte mellan spelare och lag ska vara möjligt. Gemensamma träningar för flera lag, för att lära känna de som deltar i olika åldersgrupper, kan var en bra lösning.
* Spelarutbildningsplanen fungerar som ett riktmärke i träningsuppläggen i de olika åldersgrupperna.
*Alkohol/droger: Arrangemang som är i Sävar IK´s regi där barn/ungdomar finns med ska ingen alkohol eller andra droger förekomma.
* Faddersystem: För att nya ledare ska kunna introduceras i sin roll samt att göra det lättare att rekrytera ledare till föreningen, har vi infört ett "faddersystem". Det fungerar på så sätt att ledarna för de nya lag som börjar varje år, d v s 7-årslagen, har ledarna för 12-årslagen som "faddrar". De nya ledarna ska få hjälp och råd, för att kunna sköta både praktiska saker och träningsuppläggningar.


4.5 Spelare
Som fotbollsspelare i Sävar IK ska du känna att det finns plats för alla. Du får många kompisar och ni kommer att ha roliga stunder tillsammans. Du kommer att uppleva både framgångar och motgångar. Du kommer att känna gemenskap och Du får lära dig att ta hänsyn.
I vår verksamhet ingår inte bara fotboll, utan även sådant du kan ha nytta av utanför fotbollsplanen, t ex att hålla ordning, passa tider, ta hänsyn till andra m m.
För att vi alla ska trivas tillsammans och laget ska utvecklas som spelare och människor, har vi sammanställt punkter som Du bör följa:

 

Tänk på att fotboll är ett lagspel.

Lyssna på din ledare/tränare.


Var en god kamrat både på och utanför planen.

Protestera aldrig mot domslut.

Tacka alltid domare och motståndare efter matchen.

Tänk på att droger/tobak sänker din prestationsförmåga och att droger/tobak inte hör ihop med idrott.

Meddela din ledare när du är förhindrad att delta i match, träning eller möten.

Vårda din/Sävar IK:s utrustning.

Tänk på att det viktiga inte är att vinna utan att delta och göra sitt bästa.

 

4.5.1 Joakim Stenmarks minnesfond
Ett stipendium till minne av Joakim Stenmark är instiftat. Stipendiet tilldelas tjej respektive kille i det äldsta ungdomslaget. Stipendiet utdelas i samband med Höstyran eller Tjejsistan.

4.6 Förälder
Vår verksamhet har ett ständigt behov av ledare och "hjälpredor". Vi hoppas att du som förälder engagerar dig i ditt barns fotbollsintresse. Det finns många arbetsuppgifter som du kan hjälpa till med, alltid är det något som passar just dig. Föreningen behöver aktiva föräldrar som bidrar med insatser t ex i ekonomiska frågor och framförallt i trivselfrågor.
Som förälder ska du beakta följande:

 

Protestera aldrig mot domslut.

Låt ledarna leda laget vid match.

Låt spelarna klara sig i omklädningsrummet.

Ropa aldrig negativa omdömen om ditt eller andras barn vid match.

Arrangemang som är i Sävar IK´s regi där barn/ungdomar finns med ska ingen alkohol eller andra droger förekomma.


4.7 Domare
Ungdomssektionen har målsättningen att vara självförsörjande vad gäller rekrytering av domare. Därför anordnar vi varje år utbildning av de äldre åldersklasserna för att de ska kunna döma de yngre.

Vi uppmanar lag som spelar 9-och 11-mannafotboll att använda sig av linjedomare.

 

4.8 Matchvärd

Matchvärdens uppgift är att stötta domarna och hjälpa till om det uppstår situationer där domarna behöver vägledning. Matchvärden fungerar som ett bollplank och stöd för spelare och tränare under matchen och ska göra klart för föräldrar, motståndare och mötande lags föräldrar att domarna går under utbildning och därför måste vissa fel kunna accepteras. (Se vidare instruktioner för matchvärd)

 

4.9 Roger`s

Under utveckling


5. Ledareråd/Styrelse
Både styrelsemöten och ledarråd anordnas efter behov i enlighet med årshjul. Ordförande är sammankallande.

 

Styrelse

Styrelsen ansvarar och skapar möjligheter för att verksamhet, ledning och styrning inom föreningen sker i enlighet med de mål och den värdegrund som föreningen utarbetat, samt ansvarar för budget inom fotbollssektionen. Beslut förs vidare och delegeras via ledarråd, ”Sävars lilla röda”, information på hemsidan samt email till ledare. Protokoll från styrelsemöten publiceras på hemsidan.

 

Ledarråd

I ledarrådet representeras ungdomslagen samt dam och herrlag. Syftet är att öka medskapande och skapa en hållbar demokratisk ordning. Här diskuteras mål och värdegrund för föreningens aktiviteter vilket används som underlag för beslut.

 

6. Driftsplan 2018

 

Ekonomi
De statliga och kommunala aktivitetsbidrag, som vi får för varje sammankomst är mycket viktiga för föreningens möjlighet att bedriva ungdomsverksamhet, så det är därför av yttersta vikt att lagen rapporterar detta genom Idrottonline. För att täcka vår ungdomsverksamhet med anmälningsavgifter till serier och cuper, domaravgifter, lokalhyror, inköp av material m m. har vi för närvarande en deltagaravgift på 400 kr per spelare. (Observera att i deltagar- avgiften ingår ej medlemsavgift i Sävar IK.) Dessutom förväntas såväl spelare som föräldrar delta i de aktiviteter som ungdomssektionen genomför för att få ytterligare inkomster. Följande utgifter står föreningen för:

 

Ungdomslag:

* Start kit förstaårslag (Div utrustning som koner, västar, pump, sjukvårdsväska+ även innehållande målvaktströja/handskar)+bollar+ tröjor (t-tröja)

* Plan- och hallhyra

Sommaraktiviteterna är till största delen förlagda på vår idrottsplats Skogsvallen. Eftersom tiderna är begränsade, har vi valt att prioritera de äldre lagen och låta dessa välja tider först. Vi disponerar även planen vid Prefab samt B-planen.

För inomhusträning på vintern disponerar vi för närvarande tider i Sävaråhallen samt B-hallen.

* Domaravgifter

* Fotbollar: Bollar när man går över till 4:or, Bollar när man går över till 5:or (fn seniorlaget)

* Matchtröjor

*Anmälningsavgifter för serier och cuper. (Gällande cuper så ansvarar lagen själva för att anmäla sitt lag till respektive cup, betalningsunderlag skall sen skickas till kassören som betalar anmälnings avgiften)

* Gällande resa till bortamatch i serier/cuper som arrangeras av Västerbottens/Svenska fotbollsförbundet. Om resvägen överstiger 80 km enkel väg så står Sävar IK för busskostnader (inkl chaufför). Bussen skall bokas enligt gällande dokument på hemsidan.

* VFF läger: De två första breddlägren betalas av föräldrarna. Senare verksamhet betalas av föreningen.

 

De utgifter som lagkassorna eller föräldrarna står för är bl a:

 

* Deltagaravgifter till cuper (mat och logi)

* Resor i samband med cuper

* Overaller

* Förbrukningsartiklar till sjukvårdsväskan

* All annan fotbollsutrustning förutom matchtröjan

* De två första VFF lägren (ansvarig lagtränare ansvarar för att anmäla i Fogis. Fotbollssektionen förskotterar avgiften och Kansliet fakturerar familjen)

 

Inköp skall göras enligt rutiner för inköp

Lagkassor: Vi rekommenderar att varje lag arbetar in extra pengar specifikt till sitt lag. Detta kan vara försäljning av bingolotter, flaskinsamling, utdelning av flygblad e dyl. Föreningen ställer dock krav på lagkassorna, dels att de ställs under styrelsens beskydd där de särredovisas (d v s inga egna bankböcker). För varje lagkassa måste ansvarig person utses enligt blankett för ansvarig lagkassa.

Dam/Herrlag:

Dam och Herrlag lämnar in budgetplan för kommande säsong till styrelsen i januari. Styrelsen beslutar om budget.

 

6.2 Utbildning

Årets planerade egna utbildningar

Domarutbildning, Ledarutbildning

 

Efter utbildning av minimum C-utbildning + minst två (av fyra) delutbildningar i B-utbildning erhålls en coachrock. För att kunna kvittera ut en coachrock så behöver berörda ledare kunna påvisa att ovan nämnda utbildningar genomförts, dels via det tränarpass man får på Avsparken alt ett utdrag på sina genomförda kurser via Fogis. Kvitto på genomförda kurser skall uppvisas för sittande ordförande i ungdomsstyrelsen, som sedan ombesörjer beställning av jacka.

 

6.3 Domare

Information om domare finner du på domarsidan.

 

6.4 Ansvarsområden ungdomslag 2018

Alla lag är med och representerar och delar på ansvaret för att driva verksamheten framåt. Ansvaret är inte lika med att allt handgripligt ska utföras av de ansvariga, delegering är en fördel. Dock kvarstår alltid kontroll och uppföljningsfunktion för de ansvariga. Fördelningen är gjord per åldersgrupp och ni väljer själva hur ni gör fördelningen inom åldergruppen. Allt bygger givetvis också ett eget engagemang och vilja att hjälpa till.

 

Rutin (Manual/lathund) ska upprättas/uppdateras av dem som idag är ansvariga för de olika områdena. Detta för att underlätta och kvalitetssäkra vår verksamhet framåt i tiden. Uppdatering ska sedan ske av den avgående för respektive uppgift senast i september varje år på hemsidan.

Uppdelning av ansvarsområden återfinns bland rutinerna.

 

Uppdaterad: 21 MAR 2018 22:15 Skribent: Fotbollssektionens styrelse 2016-02-14


Medlemmar har grundläggande
försäkring 

Alla som spelar ungdomsfotboll och är medlemmar i Sävar IK har grundläggande försäkring via Folksam.Fotbollens gemensamma
informationssystem (FOGIS)

FogisKlicka på bilden, så kommer du till SävarNytt!

Våra fotbollsplaner

Savar_Fotbollskarta


SISU_Webb_Banner_170X170_samverkan

Fotbollsregler 2009
Fotbollsreglervad ska vi äta ikväll
Hos vår samarbetspartner
hittar du alltid bra tips
ICA_savarUtnyttja dina medlemsrabatter
hos vår samarbetspartner
Intersport

Adidas logo 175


Ät rätt och må bra, tipsen är här
at_ratt

Postadress:
Sävar IK - Fotboll
Aspvägen 30
91831 Sävar

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info