Hoppa till sidans innehåll

Protokoll Årsmöte 2009


 Hejan 22/1 2009

 

 

 

§1      Ordförande förklarade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§2      Årsmötet har utlysts i lokalpressen samt på föreningens hemsida.

§3      Dagordningen godkändes.

§4      Till ordförande för mötet valdes Stefan Carlsson.

§5      Till sekreterare för mötet valdes Tommy Lindström.

§6      Till justeringsmän tillika rösträknare för mötet valdes Roger Ekström och Lennart Persson.

§7      Herrfotbollssektionens årsberättelse lästes upp.

§8      Ungdomssektionens årsberättelse lästes upp.

§9      Kassörens årsberättelse lästes upp.

§10   Revisorernas årsberättelse lästes upp.

§11   Föreningens årsberättelse lästes upp.

§12   Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§13   Budgeten för 2009 fastställdes.

§14   Årsavgifterna för 2009 fastställdes till att ligga kvar på 2008 års nivå. Medlemsformen ”Medlemslotto” kan inte längre nytecknas.

§15   Till ordförande på 1 år valdes Stefan Carlsson (omval).

§16   Till ledamot på 2 år valdes:
Stig Persson (nyval).
Hans Hedström (nyval).
Kenth Gummeson (omval)

§17   Till suppleanter på 1 år valdes:
Per Bergman (omval).
Torbjörn Gummesson (omval).

§18   Tillrevisorer på 1år valdes:
Eva Lennartsson (omval).
Percy Karlsson (omval).

§19   Till ansvarig för Arrangemangsgruppen valdes på 1 år Leif Johnsson (omval).

§20   Till Lotteriansvarig på 1 år valdes Kenth Gummesson (nyval).

§21   Till Försäkringsansvarig på 1 år valdes Tommy Lindström (omval).

§22   Till Material och Inköpsansvarig på 1 år valdes Kenth Gummesson (omval)

§23   Till medlemsansvarig på 1 år valdes:
Stig Persson (nyval).
Tommy Lindström (nyval).
Kenth Gummesson (omval).

§24   Som ombud till Blekinge FF:s årsmöte på 1 år valdes:
Stefan Carlsson (omval).
Torbjörn Gummesson (omval).

§25   Som ombud till Blekinge FF:s representantskap på 1 år valdes:
Christer Blomberg (omval).
Kenth Gummesson (omval).

§26   Som suppleant till Blekinge FF:s representantskap på 1 år valdes Torbjörn Gummesson (omval)

§27   Till Bingolotto ansvarig på 1 år valdes Kenth Gummesson (omval).

§28   Till ansvarig för Herrfotbollssektionen på 1 år valdes Torbjörn Gummesson (omval).

§29   Till ansvarig för Ungdomssektionen på 1 år valdes Ulf Gummesson (omval).

§30   Till ansvarig för Plankommitté på 1 år valdes Max Andersson (omval).

§31   Till ansvarig för Domarkommitté på 1 år valdes Kenth Gummesson (omval).

§32   Till ansvarig för Webgruppen på 1 år valdes Tommy Lindström (omval).

§33   Till ansvarig för Sponsorgruppen på 1 år valdes Kenth Gummesson (omval).

§34   Till valberedningen på 1 år valdes:
Kenth Gummesson (omval).
Leif Johnsson (nyval).
Ulf Gummesson (nyval).
Jens Gummesson (nyval).

§35   Övriga frågor:
Kenneth Gullberg informerade att gruppen som har hand om Tippen behöver 2 nya medarbetare. Bertil Lennartsson anmäldes direkt varför 1 medarbetare behövs.

Fråga om planutbyggnaden. Ordförande informerade att kommunen väntar på ett bygglov från länsstyrelsen för en tomt, innan Kjell säljer marken till kommunen.

Magnus Karlsson tog upp en fråga angående sponsring, att man skulle ha en grupp som kom igång tidigare och jobbade med sponsring. Ordförande svarade att så var önskvärt och hoppades fler ville engagera sig sponsor frågan.

Ordförande informerade om att Stig Persson kommer att utses till kassör. Stig har bl.a. varit kassör i Hasselstad BK och jobbat med ekonomi före sin pensionering.

§36   Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmöte avslutat. 

 

__________________________                           __________________________

För protokollet Tommy Lindström                           Ordförande Stefan Carlsson

 

Justeras

 

__________________________                            __________________________

Roger Ekström                                                         Lennart Persson

 

Uppdaterad: 29 JAN 2009 22:59 Skribent: Tommy Lindström

Postadress:
Saxemara IF - Fotboll
Svedalavägen 17
37297 Ronneby

Kontakt:
Tel: 045742103
E-post: kansliet@saxemaraif....

Se all info