Hoppa till sidans innehåll

Protokoll Årsmöte 2010


Protokoll för

Saxemara IF:s Årsmöte

Onsdagen 3/2 2010 kl.19:00 på Hejan

 

 

 

 

§1       Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§2       Årsmötet har utlysts i lokalpressen samt på föreningens hemsida.

§3       Dagordningen godkändes med ändring att §9 (Styrelsens verksamhetsberättelse) och §7 (Kassörens årsberättelse) slås ihop till §7 (Styrelsens verksamhetsberättelse) och §9 utgår.

§4       Till ordförande för mötet valdes Stefan Carlsson.

§5       Till sekreterare för mötet valdes Tommy Lindström.

§6       Till justeringsmän tillika rösträknare för mötet valdes Kenneth Gullberg och Ronny Sunesson.

§7       Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom och godkändes.

§8       Revisorernas årsberättelse lästes upp.

§9       Utgick.

§10    Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2009.

§11    Budgeten för 2010 fastställdes.

§12    Årsavgifterna för 2010 fastställdes till att ligga kvar på 2009 års nivå.

§13    Till ordförande på 1 år valdes Tommy Lindström (nyval).

§14    Till ledamot på 2 år valdes:
Kristian Olsér (nyval).
Stefan Carlsson (nyval).
Leif Johnsson (omval)

§15    Till suppleanter på 1 år valdes:
Per Bergman (omval).
Sven-Åke Wallin (nyval).

§16    Till revisorer på 1år valdes:
Eva Lennartsson (omval).
Percy Karlsson (omval).

§17    Till ansvarig för Arrangemangsgruppen valdes på 1 år Leif Johnsson (omval).

§18    Till Lotteriansvarig på 1 år valdes Kenth Gummesson (omval).

§19    Till Försäkringsansvarig på 1 år valdes Tommy Lindström (omval).

§20    Till Material och Inköpsansvarig på 1 år valdes Kenth Gummesson (omval).

§21    Till medlemsansvarig på 1 år valdes:
Stig Persson (omval).
Tommy Lindström (omval).
Kenth Gummesson (omval).

§22    Som ombud till Blekinge FF:s årsmöte på 1 år valdes:
Stefan Carlsson (omval).
Birger Johansson (nyval).

§23    Som ombud till Blekinge FF:s representantskap på 1 år valdes:
Christer Blomberg (omval).
Kenth Gummesson (omval).

§24    Som suppleant till Blekinge FF:s representantskap på 1 år valdes Birger Johansson (nyval).

§25    Till Bingolotto ansvarig på 1 år valdes Kenth Gummesson (omval).

§26    Till ansvarig för Herrfotbollssektionen på 1 år valdes Stefan Carlsson (nyval).

§27    Till ansvarig för Ungdomssektionen på 1 år valdes Tommy Lindström (nyval).

§28    Till ansvarig för Plankommitté på 1 år valdes Hans Hedström (nyval).

§29    Till ansvarig för Domarkommitté på 1 år valdes Kenth Gummesson (omval).

§30    Till ansvarig för Webgruppen på 1 år valdes Tommy Lindström (omval).

§31    Till ansvarig för Sponsorgruppen på 1 år valdes Kenth Gummesson (omval).

§32    Till valberedningen på 1 år valdes:
Kenth Gummesson (omval).

Ulf Gummesson (omval).
Heiki Andersson (nyval).


§33    Styrelsens förslag på reviderade stadgar antogs. (De nya stadgarna för Saxemara IF bifogas protokollet).


§34    Övriga frågor:
Kenneth Gullberg informerade att gruppen som har hand om Tippen behöver 2 nya medarbetare. En lördagstid och en kvällstid. Info om detta ska läggas upp på hemsidan av webgruppen.

Kenneth informerade också om att Nostalgika och Diggilo inträffar samma helg 2/7-3/7-2010 och det kommer att behövas mycket folk som hjälper till hela veckan.

Plan frågan diskuterades. Vi avvaktar besked från Ronneby kommun om markköpet.

§35    Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmöte avslutat. 

 

_______________________________                               _______________________________

För protokollet Tommy Lindström                                      Ordförande Stefan Carlsson

 

Justeras

 

_______________________________                               _______________________________

Ronny Sunesson                                                             Kenneth Gullberg

Uppdaterad: 08 MAR 2010 21:46 Skribent: Tommy Lindström

Postadress:
Saxemara IF - Fotboll
Svedalavägen 17
37297 Ronneby

Kontakt:
Tel: 045742103
E-post: kansliet@saxemaraif....

Se all info