Hoppa till sidans innehåll

Protokoll Årsmöte 2012


Protokoll för
Saxemara IF:s Årsmöte
Onsdagen 8/2-2012 i Saxemara skola

Närvarande: Styrelsen och ca 35 medlemmar.

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade de mötesdeltagarna välkomna.

2. Årsmötet har utlysts i lokalpressen samt på föreningens hemsida.

3. Dagordningen godkändes.

4. Till ordförande för mötet valdes Hans Hedström.

5. Till sekreterare för mötet valdes Ronny Sunesson.

6. Justeringsmän blev Kaj Öljefors och Heiki Andersson.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom och godkändes.

8. Revisorernas årsberättelse lästes upp av Percy Karlsson och godkändes.

9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

10. Budgeten lästes upp av Stig Persson som godkändes.

11. Årsavgifterna för 2012 fastställdes till att ligga kvar på 2011 års nivå.

12. Till ordförande på 1 år valdes Tommy Lindström (omval)

13. Till ledamöter på 2 år valdes:
       Leif Johnsson (omval)
       Stefan Carlsson (omval)
       Christer Carlsson (nyval)

14. Till ledamöter på 2 år valdes:
       Per Bergman (omval)
       Sven-Åke Wallin (omval)

15. Till revisorer valdes på 1år valdes:
       Percy Karlsson (omval)
       Eva Lennartsson (omval)

16. Till ordförande för Fotbollssektionen valdes på 1 år Stefan Carlsson (omval)

17. Till ordförande för Ungdomssektionen valdes på 1 år Tommy Lindström.(omval)

18. Fastställande av övriga sektioner och de ska vara:
       Arrangemangsektion, ordförande: Leif Johnsson (omval)
       Arena/byggsektion, ordförande: Christian Olsér (omval)
       Arena/driftsektion, ordförande: Hans Hedström (omval)
       Sponsorsektion, ordförande: Kenth Gummesson (omval)
       Webbsektion, ordförande: Tommy Lindström (omval)

19. Till material och Inköpsansvarig på 1 år valdes Kenth Gummesson (omval)

20. Till Försäkringsansvarig på 1 år valdes Tommy Lindström (omval)

21. Till Lotteriansvarig på 1 år valdes Kenth Gummesson (omval)

22. Till Domaransvarig på 1 år valdes Kenth Gummesson (omval)

23. Till medlemsansvarig på 1 år valdes:
       Karina Lindqvist (omval)
       Tommy Lindström (omval)
       Kenth Gummesson (omval)

24. Till Bingolottoansvarig på 1 år valdes Kenth Gummesson (omval)

25. Som ombud till Blekinge FF:s årsmöte på 1 år valdes:
       Stefan Carlsson (omval)
       Birger Johansson (omval)

26. Som ombud till Blekinge FF:s representantskap på 1 år valdes:
       Kenth Gummesson (omval)
       Christer Blomberg (omval)

27. Som suppleant till Blekinge FF:s representantskap på 1 år valdes Stefan Carlsson
      (omval)

 28. Till valberedningen på 1 år valdes:
       Jeanette Wessman (nyval) sammankallande
       Mats Karlsson (nyval)

29. Övriga frågor.

30. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
 

 

För protokollet Ronny Sunesson              Ordförande Hans Hedström

 

 

Justeras                                                     Justeras
Heiki Andersson                                      Kaj Öljefors

Uppdaterad: 24 JUN 2012 20:03 Skribent: Tommy Lindström

Postadress:
Saxemara IF - Fotboll
Svedalavägen 17
37297 Ronneby

Kontakt:
Tel: 045742103
E-post: kansliet@saxemaraif....

Se all info