Hoppa till sidans innehåll

Policydokument


Drog och
mobbningspolicy - Sigtuna skridskoklubb.


Sigtuna skridskoklubb är en förening som drivs av ideella krafter. I vår förening är vi måna om att visa våra barn och ungdomar glädjen och nyttan av gemenskap, god kamratanda, etik, moral och ett hälsosamt liv.


Att komma till träning, tävling eller annan inom föreningen anordnad sammankomst skall alltid kännas tryggt och roligt för våra ungdomar likväl som för de vuxna. Alla ska behandlas lika och med samma respekt oavsett kön, ålder, ursprung eller livssituation. Alla vuxna i föreningen skall i detta vara goda förebilder och agera så som vi lär. Därför har vi i styrelsen antagit följande ställningstagande gällande droger och mobbning. Policyn skall genomsyra all vår verksamhet och kommer årligen att lyftas fram på möten med såväl styrelse, ledare, föräldrar som barn och ungdomar i vår förening. Lektioner med våra barn och ungdomar hålls kring hälsa, droger, etik och moral under lägerveckan på sommarlovet.

 

Policy

Som medlem i Sigtuna skridskoklubb, representerar man föreningen och man har därigenom ett stort ansvar och vårt fulla förtroende. Sigtuna skridskoklubb ska i alla lägen stå för kamratanda och fair play. Vi förväntar oss att samtliga medlemmar både på träning, tävling och annan föreningsstyrd verksamhet gör sitt bästa för att leva upp till denna vision, samt att följa följande policy.

 

Alkohol och droger

Vi tillåter inte våra ungdomar under 18 år att dricka alkohol. Som ledare och vuxen i föreningen är man en förebild genom att inte dricka alkohol eller nyttja droger inom föreningens verksamhet, inte komma påverkad till träning, tävling eller annat möte samt att inte dricka eller vara påverkad i föreningens kläder eller regi.  Vid av föreningen styrda sammankomster såsom fester, tävlingar eller shower finns ingen alkohol att tillgå. All form av nyttjande av alkohol eller droger under dessa sammankomster är otillåtet.

 

Skulle vi upptäcka att någon av våra ungdomar druckit alkohol eller använder droger agerar vi genom:

 § Samtal med berörd samt dennes föräldrar

 

§ Vid misstanke om alkohol/drogproblem (även inom
familjen) tar vi kontakt med sociala myndigheter och/eller polis

 

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon utav våra ledare agerar vi genom:

 § Samtal med berörd

 

§ Hjälp och stöd

 

Vid upprepade brott mot reglerna kan tillfällig eller permanent avstängning bli aktuellt.

 

Tobak

 Vi tillåter inte att våra barn och ungdomar under 18 år nyttjar tobak på träning, tävling eller annan verksamhet i föreningens regi. Med tobak menar vi både snusning och rökning. Alla vuxna som är aktiva inom föreningen skall föregå med gott exempel och inte uppmuntra till tobaksanvändning eller köpa tobak till någon som inte har åldern inne. Vid av föreningen styrda sammankomster såsom fester, tävlingar eller shower finns ingen tobak att tillgå. Det är önskvärt att de vuxna som
representerar vår förening föregår med gott exempel och inte nyttjar någon form
av tobak då man är inom föreningens regi.

 

Skulle vi upptäcka att någon av våra ungdomar nyttjar tobak agerar vi genom:

§ Samtal med berörd samt dennes föräldrar

Skulle någon av de vuxna inom föreningen bryta mot dessa regler agerar vi genom:

 

§ Samtal med styrelsen

 

§ Vid upprepade brott mot reglerna kan avstängning bli aktuellt

 

Mobbning

I vår förening är alla lika mycket värda och ingen får utsätta någon annan för mobbning eller annan kränkande behandling. Stämningen i omklädningsrum, på isen och på andra mötesplatser skall genomsyras av en respektfull och kamratlig anda. I vår förening hjälper vi, stöttar och accepterar varandra oavsett vem man är, hur man ser ut eller vad man tycker. Både ungdomar, ledare och andra vuxna ska bemötas på samma respektfulla sätt. Detta gäller även de ungdomar, ledare eller vuxna utanför föreningen, som vi eventuellt möter då vi representerar SSK på
tävlingar, träningsläger eller andra föreningsstyrda sammankomster.

 

Skulle någon form av mobbning eller kränkande behandling utav ungdomar eller vuxna uppdagas agerar vi genom:

§ Samtal med berörda samt kontakt med föräldrar

 

§ Skulle mobbningen eller kränkningarna inte upphöra kan tillfällig eller permanent
avstängning bli aktuellt

 

Skulle en ledare utsätta någon för mobbning eller kränkande behandling agerar vi genom:

§ Styrelse eller ledarsamtal

§ En avstängning kan bli aktuell

 

Ansvar

 Ansvar för att dessa regler efterföljs ligger främst hos styrelsen.  Men ett gemensamt ansvar bland ledare, föräldrar och ungdomar är önskvärt och nödvändigt. Vi reviderar vår plan i samband med årsmöte eller på förekommen anledning.

 

Antagen

 

Sigtuna den 23 oktober 2013, Årsmöte Sigtuna skridskoklubb

Uppdaterad: 09 MAR 2014 20:35 Skribent: Solbritt Gåhlin
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Sigtuna SK - Konståkning
Marianne Perslow, Pinbackshallen, Nymärstagatan
19530 Märsta

Besöksadress:
Sigtuna Skridskoklubb, Pinbackshallen, Nymärstagatan
19530 Märsta

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link