Hoppa till sidans innehåll

Miljö


Miljöplan Simrishamnsmixen

 

Miljöchef

Vid alla arrangemang ska en miljöchef utses.

Miljöchef skall ha funktionärslicens, samt ingå i tävlingsorganisationen som chefsfunktionär.

 

Miljöchefens ansvar

Att i samråd med klubbens miljöombud upprätta miljöplan för tävlingen och organisera

miljöarbetet.

Att övervaka tävlingen ur miljösynpunkt.

Att ansvara för att tävlande, funktionärer och publik på lämpligaste sätt får information

om gällande miljöplan, samt övriga regler avseende miljön.

Att vid tävlingen, till tävlingsledningen anmäla iakttagelser beträffande avvikelser från

antagna regler, avseende miljöhänsyn.

 

Den tävlandes ansvar

För tävlandes/teamen ansvar vid tävlingen gäller följande.

Alltid förebygga och förhindra att spill uppkommer från fordon.

Farligt avfall, t.ex. olja, bränsle, förorenad vätska eller jord, ska tas om hand av teamet.

Tät presenning, absorberingsmatta eller motsvarande ska alltid användas under tävlingsbilen på serviceplatsen.  Skyddet skall vara så stort så att det täcker en betydligt större yta än bilen.

Detta gäller alla klasser, har man ingen servicebil så får man själv ha med presenning i tävlingsbilen.

Det skall även finnas en presenning för övriga fordon i teamet vid behov.

Eventuellt spill skall alltid samlas upp av den som spillt.

Uppsamlingskärl skall finnas för uppsamling av vätskor. Kärlet ska rymma minst 1,5 gång den mängd vätskor som finns i tävlingsbilen (exkl. bränsle) dock minst 10 liter.

Sopsäckar skall medtas och användas. Absorberingsmedel skall finnas med för att klara

av minst 10 liter per tävlingsbil. Använt saneringsmedel ska tas hand om av berörd förare eller team.

 

Miljöinsatser

Organisationskommittén har ambitionen att göra även detta rally till en mycket bra tävling, med stor tanke på miljön. Vi kommer att ha en serviceplats centralt, för att skona

miljön, servicebilarna står kvar här under hela tävlingen. Det finns tillgång till toaletter.

Serviceplatsen kommer att vara totalt renstädad direkt efter tävlingen.

 

Publiken

Vi vädjar till publiken att vara aktsam om naturen och inte skräpa ner. Ta med er allt skräp hem, samåk gärna ut till sträckorna. Tänk på att parkera riktigt så att inte de som bor efter sträckorna inte störs. Sköter vi oss har vi stor chans att få komma tillbaka igen.

 

Denna miljöplan kommer att spridas till tävlande, funktionärer, boende, media samt publik och övriga intressenter.

 

Tony Persson, Miljöchef
Simrishamns Motorklubb

Uppdaterad: 28 FEB 2017 20:45Postadress:
Simrishamns MK - Bilsport
C/o Tony Persson, Stehuggarevägen 1
27237 Simrishamn

Besöksadress:
Hallagården
27294 Simrishamn

Kontakt:
Tel: 041426132
E-post: info@simrishamnsmk.s...

Se all info