Hoppa till sidans innehåll

Seglingsföreskrifter


Seglingsföreskrifter 

(Version 1.2 2022-07-26)

Evenemang: Sjötorps Regattan  

 

Klass; Kölbåt, enligt SRS tabell 2022 samt båtar med mätbrev. Deltagare som seglar UTAN spinnaker utgör en egen klass i den totala resultatlistan.

Datum: 27 augusti 2022

Arrangör: Sjötorps Segelsällskap i samverkan med Swedbank Mariestad.

Regler

Seglingen, eskadersegling, genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i dessa föreskrifter samt i med standardföreskrifter i Appendix S, SRS-reglerna samt i publicerad inbjudan.

En båt som bryter mot gängse sjöregler kan straffas på det sätt seglingsledningen finner lämpligt.

En tävlande som lämnat land bör ha på sig personlig flytutrustning. 

Seglingen ingår som delsegling i VVSF:s kökbåtscup.

Tidsprogram

Besiktning, säkerhetskontroll, arrangören SJÖSS avgör vem och vilka båtar som äger rätt att delta.

Registrering  2022-08-26  kl 19.00–20.00.

Registrering 2022-08-27  kl 08.00-08.30.

Skepparmöte 2022-08-27  kl 08.35.  OBS, detta kan komma att hållas på VHF, detta isf på kanal 72. 

Tid för första start: Tidigast kl 10. 00 

Banbeskrivning hämtas i kuvert vid SJÖSS klubbhus 2022-08-27 kl 08.30 Betalning 300:- sker via swish till tel. nr 070-385 00 05.

Prisutdelningen, info om detta på skepparmöte.

Genomförande

Båtarna startar med omvänt SRS-tal, detta år ”halv jaktstart”. 

Utförlig startinstruktion med aktuella starttider för aktuell bana anslås  senast kl. 08 45 på officiella anslagstavlan.

För tidigt startande båt markeras med flagga X och ljudstötar avges tills tjuvstartande båt vänt om, efter en minut tas flagga X ned och ljudstötar avbrytes.

Seglingsområde

Sjötorpssjön i Vänern, med start och mål i området Harnäs Udde. Se banskiss.

Banan

Banbeskrivning hämtas/anges i samband med skepparmötet.

Seglingskommittén ska eftersträva att normbåt skall segla 3-4 timmar.

Seglingskommittén har möjlighet att avkorta banan.

Seglingen avslutas senast kl 16.30, båtar som då inte gått i mål registreras som ”INTE Avslutat Seglats” (IAS)

Starten 

Startlinjen är mellan en orange flaggboj och startfartyget med en orange flagga.

Mållinje

Mållinjen är mellan en orange flaggboj och målfartyg med en blå flagga.

Straff

För tidig start medför 15 min tillägg på seglad tid. 

Tidsbegränsning

Båt som ej gått i mål kl 16.30 anses ha utgått (IAS).

Protester och ansökan om gottgörelse

Protesttiden är 30 min efter sista båts målgång. Meddelas till protestkommitté via VHF, kanal 72. Formell protest ska lämnas skriftligen.

  • Beräkning

Båtarna startar efter sitt mätetal, SRS, enligt startlista som utdelas vid rorsmansmötet. Startberäkningen görs utifrån att båtarna ”samlas” på halva banlängden. Korrigerad tid, för slutresultat, erhålls genom att båtens SRS tal multipliceras med seglad tid.

Detta startförfarande gör att båt med högst mätetal startar sist, men bör vara först i mål. Samt vise versum.

Priser

Priser till de främst placerade båtarna delas ut, samt utlottningspriser.

Information

Tel nr till seglingsledning; 070-791 8245 alt 070-362 1211.

VHF

Önskvärt att varje deltagande båt medhaver VHF enär information från seglingsnämnden ges på densamma, kanal 72.

Uppdaterad: 31 JUL 2018 15:03

sss-logo

Postadress:
Sjötorps SS - Segling
Fredrik Källberg, Bymejeriet Valkeberg
54893 Lyrestad

Kontakt:
Tel: +46737340798
E-post: fredrik.kallberg@mar...

Se all info

_s1O-_YA.png