Hoppa till sidans innehåll

Seglingsföreskrifter 2019


Evenemang
Sjötorps Regattan

Klass :
Kölbåt, enligt SRS tabell 2019 samt mätbrevs båtar.

Datum :
24 augusti 2019

Arrangör :
Sjötorps Segelsällskap i samverkan med Swedbank Mariestad.

Regler :
Seglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i dessa föreskrifter, kan således ICKE överklagas enär denna ”eskadersegling” ej är sanktionerad av SSF.
En båt som bryter mot gängse sjöregler kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt.
En tävlande som lämnat land bör ha på sig personlig flytutrustning.

Tidsprogram :
Besiktning, säkerhetskontroll, arrangören SJÖSS avgör vem och vilka båtar som äger rätt att delta.
Registrering 2018-08-23 kl 19.00–20.00.
Registrering 2018-08-24 kl 08.00-08.30.

Skepparmöte 2018-08-24 kl 08.35
Tid för första start: Tidigast kl 10. 00

Prisutdelning sker snarast möjligt efter att seglingsarrangemanget avslutats.

Genomförande

Båtarna startar med omvänt SSS-tal
Utförlig startinstruktion med aktuella starttider för aktuell bana anslås kl 08 35 på officiella anslagstavlan samt delas ut.

För tidigt startande båt markeras med flagga X och ljudstötar avges tills tjuvstartande båt vänt om, efter en minut tas flagga X ned och ljudstötar avbrytes.

Seglingsområde
Sjötorpssjön i Vänern, med start och mål i området Harnäs Udde.

Banan
Banbeskrivning utdelas/anges i samband med skepparmötet.
Seglingskommittén ska eftersträva att normbåt skall segla ca 4 timmar.
Seglingskommittén har möjlighet att avkorta banan.
Seglingen avslutas senast kl 16.30, båtar som då inte gått i mål registreras som ”INTE avslutat seglats” (IAS)

Starten
Startlinjen är mellan en orange flaggboj och startfartyget med en orange flagga.

Mållinje
Mållinjen är mellan en orange flaggboj och målfartyg med en blå flagga.

Straff
För tidig start medför 15 min tillägg på seglad tid.

Tidsbegränsning
Båt som ej gått i mål kl 16.30 anses ha utgått (IAS).

Protester och ansökan om gottgörelse
Protester ska lämnas in till expeditionen före protesttidens utgång. Protesttiden är 30 minuter och börjar då deltagande båtar har fått rimlig tid att segla in från banan. Protesttidens utgång anslås på anslagstavlan.

Beräkning
Första båt i mål är första båt i mål, därefter noteras båtarna efter den turordning som de anlöper målgång.
Vid extremt väderförhållande, inklusive avkortning av banan, ger seglingskommittén möjlighet att räkna enligt ”SSS tidmetoden”. (Seglad tid dividerat med båtens SSS tal.

Priser
Priser delas ut.

Notabelt
SSS regeln innebär att en båts mätetal divideras med seglad tid. Denna regel är inte sanktionerad av någon myndighet.
Sjötorps Segelsällskap upprättar innan start ett SSS-tal för respektive deltagande båt.
De beslut som tas av arrangören och dess seglingskommitté gäller därför med eller utan acklamation.

Uppdaterad: 31 JUL 2018 15:03

sss-logo

Postadress:
Sjötorps SS - Segling
Mikael Dehlén, Mellomgården 11
54291 Torsö

Kontakt:
Tel: +46705161386
E-post: This is a mailto link

Se all info

swedbanklogo