Hoppa till sidans innehåll

Förtroendevaldas uppdrag


Ordförande

 • Ska leda styrelsemöten och se till att dagordning följs och ska tydliggöra diskussioner och de beslut som tas på mötet
 • Är den som i huvudsak representerar föreningen i olika sammanhang, t ex i samarbete med andra organisationer, i samband med arrangemang och i media

Vice ordförande

 • Tar över ordförandeposten när ordförande fått förhinder och inte kan närvara

Kassör

 • Har hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna och förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar
 • Är ansvarig att kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i föreningen
 • Ska göra resultaträkning, balansräkning och bokslut
 • Sköter medlemsregister, rapportering osv
 • Är ansvarig för att söka bidrag

Sekreterare

 • Har ansvar för att protokollföra styrelsens möten och arkivera protokollen
 • Har, i samarbete med ordförande, ansvarar för att skriva verksamhetsberättelse
 • Sköter stor del av administration kring LOK- och SISU-rapportering m m

Ledamot

 • Ska vara engagerad i föreningens verksamhet och beredd att lägga tid och energi för att leda föreningen
 • Ska känna till vad dess uppdrag är och vilket ansvar den har gentemot medlemmar och ledare

Suppleant

 • Är en vald ersättare och ska hoppa in när ledamot har förhinder att delta
 • Om ledamot avgår före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe, för tiden till kommande årsmöte

Valberedning

 • Ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer

Revisor

 • Är medlemmarnas ombud och ska granska styrelsens arbete
Uppdaterad: 02 JUN 2011 22:19 Skribent: Elisabeth Hällgren

Postadress:
Skellefteå DK - Danssport
Lennart Larsson, Västra Skråmträsk 119
93196 Skellefteå

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: skellefteadansklubb@...

Se all info