Hoppa till sidans innehåll

Drogpolicy


Drogpolicy antagen av styrelsen den 6 oktober 2014.

 

Drogpolicy för Skivarps Skytteförening

Skivarps skytteförening är en ideell förening i Skurups kommun. Föreningen bedriver olika typer av skytte, dels i luftgevärslokalen på Alpvägen 9 i Skivarp och dels på skyttebanan i Sandåkra. Vi har medlemmar från ca 7 år och uppåt, i föreningen.

Ledare i föreningen skall vara ett föredöme för de ungdomar vi har hand om och det är därför viktigt hur vi agerar och uppträder när vi representerar vår förening. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att barn och ungdomars miljöer är drogfria. Syftet med vår drogpolicy är att skapa tydliga riktlinjer som ska hjälpa ledare, aktiva och föräldrar att finna stöd och trygghet i vår verkan för drogfrihet.

Med droger avser vi tobak, alkohol, narkotika och doping.

Följande riktlinjer har antagits av Skivarps skytteförening.

 

Tobak

  • Det är inte tillåtet för minderåriga medlemmar att använda tobak i någon form i skytteföreningens lokaler, i nära anslutning till lokalen eller vid någon av föreningens verksamheter.

 

  • Det är inte tillåtet att röka i skytteföreningens lokaler, i nära anslutning till lokalen eller vid övriga föreningsarrangemang.

 

  • Vi ska verka mot tobaksanvändning och upplysa om nackdelarna.

 

  • Person som känner sig tvungen att använda tobak ska kunna anvisas till avskild plats, utom synhåll och påverkansfritt för övriga.

 

Om reglerna bryts genomför ledare enskilt samtal med berörd person om vilka riktlinjer som gäller i föreningen. Tillrättavisning och information om tobakens negativa verkningar ges.

Ledare informerar styrelsen. Styrelsen är ansvarig för åtgärd.

Medlemmar och föräldrar bör föregå med gott exempel och helt avstå från tobaksanvändning.

Alkohol

 

  • Bruk av alkohol får ej förekomma i samband med någon form av föreningens barn- och ungdomsverksamhet.

 

  • Bruk av alkohol får ej förekomma vid någon form av föreningens skytteverksamheter.

 

  • Det är inte tillåtet att uppträda alkoholpåverkad i kläder med föreningens emblem.

 

  • Vid arrangerade festligheter kan undantagsvis alkohol förekomma. Då under ordnade former. Detta ska då organiseras med tydlighet, så det framgår att koppling till föreningens ordinarie verksamhet inte finns.

Om reglerna bryts genomför ledare enskilt samtal med berörd person om vilka riktlinjer som gäller i föreningen. Tillrättavisning delges. Om personen är omyndig kontaktas vårdnadshavare. Vid upprepning kan avstängning från verksamheten och uteslutning ur föreningen bli påföljden.

Ledare informerar styrelsen. Styrelsen är ansvarig för åtgärd.

Narkotika och doping

 

  • Hantering av narkotika och doping är ett lagbrott och det är inte tillåtet att använda eller hantera narkotika inom Skivarps skytteförenings verksamheter.

 

  • Läkarordination av narkotiska preparat av medicinska skäl är undantaget och medlemmen ska kunna uppvisa läkarintyg.  Medlemmen är skyldig att kontrollera sina föreskrivna läkemedel eller tagna kosttillskott via ”Rödgröna listan” som finns på Riksidrottsförbundets hemsida.

 

Skulle vi upptäcka att någon medlem använt eller hanterat narkotika eller dopingklassade produkter har vi följande handlingsplan:

Om av RF utfört dopingprov påvisats positivt, är föreningen skyldig följa av Dopingkommissionen fastställt straff. Om man upptäcker bruk utan att kontroll genomförts, ska detta rapporteras till RF´s dopingkommission.

Ledare och styrelserepresentant genomför enskilt samtal med berörd person. Om personen är omyndig kontaktas vårdnadshavare. Information om påföljder ges.

Kontakt tas med samhällets berörda myndigheter. Ex Social och polis.

Vid upprepning kan avstängning från verksamheten och uteslutning ur föreningen bli påföljden.

Ledare informerar styrelsen. Styrelsen är ansvarig för åtgärd.

 

Ytterligare åtgärder vid användning av droger inom föreningen:

 

Inom föreningen värnar vi om varje medlems hälsa och välbefinnande. Vid bruk av droger i alla former ska styrelsen och övriga överväga att hålla samtal med vederbörande och i förekommande fall vårdnadshavare, om bakomliggande orsaker eller problem.

 

Uppföljning av drogpolicyn

 

Styrelsen och ledarna är ansvariga för att drogpolicyn kommuniceras och följs upp.

Ledarna är ansvariga för att informera alla medlemmar och föräldrar om drogpolicyn vid varje höst- och vårtermins början.

Policyn ska finnas att läsa på föreningens hemsida, samt finnas anslagen väl synlig i föreningens lokaler.

Policydokumentet delges nya medlemmar, skolor, sponsorer och övriga

samarbetspartners löpande.

 

Frågan om behov av utbildnings och infoträffar i ämnet, behandlas av styrelsen och på årsmötet.  Vi planerar att bjuda in föreläsare i ämnet.

 

Uppföljning och revidering av drogpolicyn sker av styrelsen och på årsmötet.

 

 

 

 

 

Drogpolicy för Skivarps skytteförening, antagen av styrelsen

Datum

2014-10-06

 

Postadress:
Skivarps SkF - Skyttesport
Ove Pedersen, Ryngevägen 180
27194 Ystad

Kontakt:
Tel: 0708739457
E-post: ove.pedersen49@hotma...

Se all info