Hoppa till sidans innehåll

Dagordning Årsmöte 2022


Dagordning   ( fastläggs under punkt 6 nedan )

Vid årsmöte i Skivarps Skytteförening 2022-04-01

1.   Mötets öppnande

2.   Fastställande av röstlängd för mötet    Förslag: Enligt stadgar

3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet    

4.   Val av två justerare tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

5.   Fråga om årsmötets utlysning  

6.   Fastställande av dagordning  

7.   Verksamhetsberättelse samt ekonomisk sammanfattning för  2021

8.   Revisionsberättelsernas föredragning  

9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och räkenskapsförare, gällande

     verksamhetsåren 2021

10.  Val av ordförande för 2022

11.  Verksamhetsplan för 2022 

12.  Val av styrelseledamöter jämte suppleanter för två år:

       (avgår: Ledamöter: Agnete & Sandy. Suppleanter: Kent & Per)

13.  Upprättande av turordning för styrelsesuppleanter.

       (2021:  1 Rolf,  2 Roland,  3 Per B,  4 Kent)

14.  Val av styrelseledamot i ungdomssektionen jämte suppl.

       (avgår ord: Sandy, suppl Ove)

15.  Val av revisorer och suppleanter 

       (2021:Rolf Mohlin och Ingmar Olsson. Suppl:Gull-Britt)

16.  Val av två ledamöter till valberedning, samt sammankallande. 

       (2021:Britt & sammankallande: Ingemar)

17.  Val av skjutbanechef.             

       ( 2021: Ove Pedersen.) 

18.  Val av materialförvaltare.

       ( 2021:  Roland och Sandy)

19.  Val av representant med rätt att skriva föreningsintyg för ansökan om vapenlicens.

       ( 2021: Erik Hansson och Jan Göransson var för sig efter samverkan )

20.  Val av två föreningsansvariga för kontroll av utdrag från belastningsregistret, gällande ledare för minderåriga.    

       (2021:  Erik & Ove var för sig)

21.  Fastställande av medlemsavgifter för året 2023

       (2022: Korthåll & 6,5mm & över 18- 250kr. Passiv/Luftgevär över 18år-100kr.                      T.o.m 18år: - ingår i startavgiften)

22.  Val av lotteriföreståndare.

       ( 2021:  Sandy samt biträdande: Gull-Britt och Britt )

23.  Val av fältskyttekommitté.

       (2021: Ove, Sandy, Roland, Jan, Erik & Rolf)

24.  Val av fest och PR-kommitte´. 

       (2021: Rolf, Erik, Sandy, Roland, Ingemar & Gull-Britt)

25.  Val av lagledare tillika laguttagande för fältskytte.

       (2021: Jan Göransson )

26.  Val av representanter till regionala organisationers möten, samt suppleanter. 

       (2021: Jan & Sandy med övriga styrelseledamöter som suppleanter)

27.  Inkomna förslag och motioner

          * Behov av ny utrustning i luftgevärslokalen?  - Bilda arbetsgrupp?

          * Ev subventioner

28.  Övriga ärenden. 

          * Program och samverkan på Sandåkrabanan – utse arbetsgrupp

29.  Årsmötet avslutas

Utdelning av utmärkelsetecken och priser för 2021 

Måltid enligt föranmälan

Uppdaterad: 09 MAR 2020 23:02 Skribent: Per Bonander
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Skivarps SkF - Skyttesport
Ove Pedersen, Ryngevägen 180
27194 Ystad

Kontakt:
Tel: 0708739457
E-post: ove.pedersen49@hotma...

Se all info