Hoppa till sidans innehåll

Historia Skoga Skytteförening


Text från "Boken om skytte; Bygd och folk"

Skrivet av Bertil Axelsson, 1952       

Skoga Skytteförening

Efter initiativ av Bertil Axelsson, Sigfris Noreland och Göran Ekblom bildades den 27 september 1945 Skoga Skytteförening, som redan vid starten fick 63 medlemmar. Föreningen har sedan under åren utvecklats så att den 1951 har 95 medlemmar av vilka 55 äro aktiva skyttar.

Sedan man av privatamarkägare i S:a Skoga och Uddeholms AB arrenderat mark för skjutbana röjdes platsen under hösten 1945 genom frivillig arbetskraft och sommaren 1946 kunde skjutbanan iordningsställas. Den är försedd med tre tavelställ och har ett mycket skyddat läge, centralt belägen mellan byarna S:a Skoga och N:a Skoga där de flesta medlemmarna är bosatta, men trots detta avskild från bebyggelsen. Som de flesta nybildade föreningar hade SkogaSkytteförening en hel del ekonomiska problem att brottas med i begynnelsen och sålunda måste föreningen genom banklån finansiera inköp av tavelställ och nödtorftiga byggnader. 1949 erhöll emellertid föreningens statsbidrag och sedan dess har man kunnat uppföra målbod och en mindre skyttepaviljong.

Skytteintresset inom föreningen har allt sedan den bildades varit stort och i förhållande till sin storlek torde föreningen vara den livaktigaste inom skyttekretsen. Påfallande stort är intresset för fältskjutning, något som bl.a. tagit sig uttryck i att föreningen under den korta tidden verkat hunnit med att anordna fyra kretsfältskjutningar varav en s.k. tre-kretsfältskjutning. Man har också en del förnämliga vandringspris att tävla om inom föreningen: i fältskjutning om ett av föreningen erövrat pris, Ekshäradspokalen, och i skolskjutning dels om ett 1951 uppsatt vandringspris, dels om den s.k. Skogakannan. En serieskjutnig omfattande hela sommarsäsongen är årligen återkommande och i övrigt deltager föreningens skyttar i alla förekommande rikstävlingar såsom Stockholms-Tidningens riksskyttetävling m.fl. De av föreningens skyttar, som framförallt gjort sig bemärkta i tävlingsprotokollen under de gångna åren är Gösta Larsson, Fritz Persson, Ragnar Åkerström och Bertil Axelsson.

Föreningens nuvarande styrelse har följande sammansättning; Sigfrid Noreland, ordf., Bertil Axelsson, v. ordf., sekr. och kassör, samt Lars Nilsson och Folke Hagberg.

Skall man avslutningsvis komma med några önskemål, så hoppas föreningen att det inom en icke allt för avlägsen framtid skall bli möjligt med statmakternas bistånd skaffa alla skyttar egna gevär. Nu är många gevär lånade från Fo-staben och det blir ju aldrig samma sak med ett lånat gevär som med ett eget. Vidare kan nämnas att förslag väckts att föreningen skulle ta upp sportskytte på programmet, men det låter sig knappast göra inom skytteföreningens ram och förmodligen kommer väl därför inom den närmsta framtiden en särskild sportskytteklubb att bildas i Skoga.

 

 

 

 

 

  

Det finns inget album kopplat till denna sida.

 

 

Värmlands skyttesportförbund

 

Postadress:
Skoga-Ekshärads SKF - Skyttesport
Marcus Sundström, Näs 40
68362 Ekshärad

Kontakt:
Tel: 056341137
E-post: This is a mailto link

Se all info