Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2014-02-02


Årsmöte
2014-02-02 Vedbände gård

 

SKOGSBYGDENS
HÄSTSÄLLSKAP PROTOKOLL

  

PROTOKOLL
FÖRT VID ÅRSMÖTE 2014-02-02 KL10.00 I RYTTARSTUGAN I VEDBÄNDE

 

 

 

Mötet
öppnades av Karina Andersson som hälsade alla välkomna.

 

 

 

§
1 Val av: Till mötets ordförande valdes Karina Andersson

 

 

 

§
2 Val av: Till mötets sekreterare valdes Mari Bergström

 

 

 

§
3 Upprättandet av röstlängd: Det var mötets mening att vid behov
upprätta röstlängd.

 

 

 


§ 4 Val av:
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Elenor Jonsson

 

 

 


§ 5
Fastställande av dagordning: Medlemmarna fastställde och godkände
dagordningen.

 

 

 


§ 6
Fastställande av utlyst möte: Medlemmarna fastställde att mötet
hade i laga ordning blivit utlyst.

 § 7
Verksamhetsberättelse: Anna Högqvist läste upp årets
verksamhetsberättelse för alla årsmötesdeltagarna. Den skall
även läggas ut på föreningens hemsida.


Angelika
Bergelin presenterade förvaltningsberättelsen.


 


§
8 Revisorernas berättelse: Revisionsberättelsen lästes av
Angelika Bergelin


 § 9
Ansvarsfrihet: Revisorerna föreslår i revisionsberättelsen
ansvarsfrihet för styrelsen, vilket mötesmedlemmarna svarade
ja på. Även förvaltningsberättelsen godkändes av
medlemmarna.


 §
10 Antal ledamöter och suppleanter: Antalet styrelseledamöter
för år 2014: Ordförande och 5 ledamöter + 2 suppleanter + 1
valberedning


 § 11 Val
av ordförande: Till ordförande för föreningen i ett år
valdes Karina Andersson.


 


§
12 Val av styrelseledamöter och suppleanter:Sittande
år 2014:  Mari Bergström Omval:
Karina Andersson, Elenor Jonsson, Madelein PeterssonFyllnadsval:Nyval:
Matilda Wirebrant, Johanna Cederström, Annika Kabell, Simone
JonssonStyrelse
2014Ordförande:
Karina AnderssonSekreterare:
Madelein PeterssonKassör:
Till ny kassör efter Angelika valdes Elenor JonssonLedamöter:
Mari Bergström, Simone Jonsson, Matilda WirebrantSuppleant:
Johanna Cederström, Annika Kabell


 


§
13 Val av: Till revisor valdes Ove Bengtsson och Claes Axelsson
.


 § 14
Valberedning: Valberedningen består av en ledamot vald på ett
år:Sammankallande
Sofia Eriksdotter

  


§
15 Ombud: Som ombud till Ridsportförbundet och Distriktets
allmänna möten valdes ordförande och en ledamot från
styrelsen Mari Bergström.


 


§
16 Årsavgift: Årsavgiften för år 2014-15 beslutades att vara
oförändrad:
Familj /400 kr, senior /200 kr, junior/150 kr.
Senioravgiften gäller från 21 år.


 § 17
Övriga ärenden: Klubben fortsätter samarbete med Vedbände
ridskola och stall Bråtåkra och genom detta samarbete kan
klubben erbjuda ryttarna flera olika arenor. Vi pratade om att
se över om vi ska gå ur ridsportförbundet. Vi ska byta
adressen på hemsidan och kontakta SiSSU.


 


 


§
18 Karina avslutade mötet och tackade för visat intresse.


 


 


 


 


Justeras
vid protokollet Ordförande


 


 


 


 


Elenor
Jonsson Karina Andersson

 
  

Uppdaterad: 05 FEB 2014 21:13 Skribent: Mari Bergström

Postadress:
Skogsbygdens HS Korsberga - Ridsport
Elenor Jonsson, Simnatorp 17
57492 Vetlanda

Kontakt:
Tel: 0725028367
E-post: This is a mailto link

Se all info