Hoppa till sidans innehåll

Mål och visioner


Skövde AIK:s mål & visioner

Huvudmål för Skövde AIK
 • Skövde AIK skall vara Skaraborgsregionens ledande fotbollsklubb
 • Skövde AIK skall etableras i div. 1 och så småningom ta steget upp i Superettan.
Mål & Strategi
 • Skövde AIK skall vara en attraktiv förening, som erbjuder en kvalificerad fotbollsutbildning, gott kamratskap och sammanhållning
 • Verksamheten skall bygga på en god ekonomi, som uppfyller RF:s krav på en ekonomi i balans
 • Skövde AIK skall ta hand om och utveckla unga talangfulla spelare för att till stora delar ”försörja” föreningens representationslag med välutbildade fotbollsspelare samt utgöra en språngbräda för de bästa
 • Föreningen skall ha en bred ungdomsverksamhet, där spelarnas fotbollsutbildning och utveckling står i centrum, där Skövde AIK är valet för ungdomar och deras fotbollsutövning. Alla ungdomar som vill spela fotboll skall vara välkomna till vår förening
 • Ungdomar som av olika skäl väljer att inte spela kvar i Skövde AIK, skall beredas möjlighet att välja en ledar- eller domarinriktning alternativt få hjälp med att fortsätta med fotboll i annan förening.
 • Skövde AIK skall aktivt arbeta för att motverka droger och annat missbruk.
 • Skövde AIK skall ha duktiga ledare i verksamheten. Detta får vi genom en omfattande ledar- och tränarutbildning där social kompetens och klubbkänsla är viktigt
 • Organisation, verksamhet och arbetsformer skall fortlöpande utvecklas och omarbetas för att möta framtida behov.
 • Ett gott samarbete med övriga föreningar i vårt närområde och i Skaraborg är en förutsättning för att Skövde AIK skall bli respekterat som regionens ledande fotbollsförening
 • Vision, målsättning, strategi och åtgärdsplan skall varje år omarbetas och anpassas till nya förutsättningar.
Mål för styrelsearbetet
 • Styrelsen skall bestå av ordförande samt 6 ledamöter. Gamla AIK deltar vid styrelsemöte som adjungerad. Styrelsen sammanträder minst en gång per månad.
 • Styrelsen utser ett AU bestående av ordförande, sekreterare, kassör och klubbchef. AU:s uppgift är att fungera som ett stöd för kassören samt att bereda ärenden till styrelsen. AU har mandat att fatta beslut av rutinkaraktär och upp till ett belopp av 20.000:-
 • Tillsätta en utvecklings- eller framtidsgrupp som har till uppgift att fungera som ”bollplank” för styrelsen samt att delta i utvecklingen mot nya mål eller verksamhet
 • Föreningens namn och ”varumärke” är Skövde AIK

Styrelsens åtgärder och idéer

 • Skapa rätt styrelsesammansättning
 • Styrelsen skall leda, stödja, ge information, utveckla, engagera och följa upp verksamheten
 • Fortsatt god ekonomi, ansvariga skall ges enkel ekonomiutbildning
 • Öka intäkterna genom ökad sponsring, fler åskådare genom ökad reklam.
 • Fortsatt stram kostnadspolitik
 • Fördela arbetet och engagera flera i underfunktioner
 • Föreningen skall ha ett A-lag, U-lag och juniorlag samt ett antal pojklag från 6 år och uppåt. Detta är kärnan i verksamheten.
 • Fortsatt bred ungdomsverksamhet. Starta studiecirklar för ledare och ungdomar
 • Arbeta hårt för att få en konstgrässplan till Lillegårdsområdet
 • Ge allt tänkbart stöd till div. 1-laget för god etablering i den högre serien.
 • Klassfotbollen skall genomföras varje år
 • Klubbstugan bör vara öppen varje kväll under säsongen och bör vara en naturlig samlingspunkt för alla inom Skövde AIK.
 • Krisgrupp har tillsatts
Uppdaterad: 05 NOV 2015 23:52 Skribent: Mikael Turunen

Postadress:
Skövde AIK - Fotboll
Billingehovsvägen 6
54142 Skövde

Besöksadress:
Billingehovsvägen 6
54142 Skövde

Kontakt:
Tel: 0705373092
E-post: This is a mailto link