Hoppa till sidans innehåll

Anmälnings- och betalpolicy


Anmälan till träning
Från och med hösten 2022 behöver anmälan endast göras en gång. När man blivit erbjuden en plats i vår verksamhet har man reserverat en plats tills dess att man avsäger sig platsen. Det innebär att en nyanmälan för VT23 och efterföljande terminer inte är nödvändig för redan befintliga spelare.

Prova på”-gång för alla nya deltagare
Är du ny och vill prova på tennis? Alla nya deltagare i Skövde Tennis Förening har chans att prova på två gånger innan man bestämmer sig om man vill fortsätta i verksamheten eller inte. OBS! Om man efter dessa två ”prova på”-gånger inte vill fortsätta måste varje individ meddela kansliet skriftligen senast en vecka efter det andra provtillfället. Sker ingen avanmälan debiteras avgiften för resterande termin. 

Betalning av terminsavgift
Terminsavgiften ska betalas inom 30 dagar om inte annat anges. Blir avgiftsbetalningen försenad så tillkommer en påminnelseavgift på 100 kr. Om inte betalningen skett efter två påminnelser förbehåller sig Skövde Tennisförening rätten att stänga av vederbörande.

Avhopp (ordinarie träningsverksamhet)
Träningsschemat arbetas om varje år inför höstterminen, de nya träningstiderna distribueras via epost. (Det är var och ens ansvar att kolla upp sina träningstider). 

Muntliga uppsägningar till tränaren accepteras inte. Vill man göra avanmälan inför nästkommande termin så måste detta meddelas skriftligen till kansliet senast 10 juli (höstterminen) respektive den 10 december (vårterminen). Om ett avhopp inte meddelas förutsätts det att den aktiva spelaren fortsätter med träningen påföljande termin. 

Om ett avhopp sker senare än ovanstående datum, så blir den aktiva skyldig att betala terminsavgiften enligt nedan. OBS! Man måste meddela kansliet skriftligt.

Sen avanmälan (före terminsstart)                           25% av terminsavgiften
1 vecka in på terminen                                            50% av terminsavgiften
2 veckor in på terminen                                           75% av terminsavgiften
3 veckor in på terminen                                           100% av terminsavgiften 

Undantag godkänns endast vid långvarig sjukdom/skada bekräftat av ett läkarintyg, eller flytt till annan ort. 

Delbetalning av terminsavgift
Familjer med en total terminsavgift på 3000kr eller mer finns möjlighet att dela upp betalningen på 2st delbetalningar. Har familjen en total terminsavgift på 5000kr eller mer finns möjlighet att göra tre delbetalningar. För att dela upp betalningen vänligen kontakta kansliet.

Återbetalning av terminsavgift 

Terminsavgiften eller en del av avgiften återbetalas endast om man ådragit sig en skada eller liknade under pågående termin. Det återbetalade beloppet beräknas från den dag då skadan meddelas till kansliet och då måste även ett läkarintyg uppvisas. Om du vill komma tillbaka efter en skada så kan vi inte garantera en ledig plats. Vill man ha kvar sin plats måste man betala terminsavgiften som vanligt.

Bindande anmälan vid aktiviteter
Vi tillämpar bindande anmälan på flera av våra aktiviteter. Det betyder att en betalning måste ske innan aktiviteten påbörjan. (Om betalningen sker via banköverföring, swish eller faktura anges det på inbjudan). Även om man inte har möjligheten att delta så mycket som man tänkt, måste man ändå betala hela avgiften.

Om du är förhindrad att delta så återbetalas 50% av avgiften (förutsatt att du anmält detta till kansliet innan aktiviteten). Undantag görs endast vid långvarig sjukdom/skada styrkt av läkarintyg, eller definitiv avflyttning från orten. 

Om du är frånvarande och inte meddelar detta till kansliet så ska hela avgiften betalas. Uteblir man utan att meddela förhinder ska hela avgiften betalas. I de särskilda fall där man gjort en bindande anmälan men ännu inte betalat för aktiviteten kvarstår betalningsskyldigheten.

Vid kortvarig sjukdom
Även vid en kortvarig sjukdom så är anmälan bindande (d.v.s. insjuknande strax innan aktivitetsstart eller under pågående aktivitet). Om man blir kortvarigt sjuk 50% eller mer av aktiviteten (ex. två av totalt fyra dagar) betalas 50% av avgiften tillbaka under förutsättning att sjukdomen meddelas skriftligen till kansliet och är styrkt av läkarintyg.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Anledningen till dessa riktlinjer är att vi i möjligaste mån försöker hålla nere våra avgifter, men vi måste ändå täcka de kostnader som vi har för banor, tränare, bollar m.m. Även om vi har kö till vår verksamhet så är det inte alltid lätt att fylla platser under terminens gång vid avhopp, skador m.m, då det krävs att spelaren som sätts in har rätt nivå i förhållande till övriga i gruppen. Därför måste man betala avgiften även om man hoppar av under terminens gång eller får förhinder vid aktiviteter

Uppdaterad: 01 AUG 2022 10:46 Skribent: Ardijan Suljev
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Skövde TF - Tennis
Billingehovsvägen 7
54142 Skövde

Kontakt:
Tel: 0500435752
E-post: kansli@skovdetennis....

Se all info