Hoppa till sidans innehåll

Årsmöteshandlingar


Årsmöte 2018-05-21

 

Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Skultuna Allmänna Idrotts Klubb (SAIK), med organisationsnummer 802493-9103, avger följande redogörelse för verksamhetsåret 2017-04-01 - 2018-03-31.

Historik: För ett antal år sedan bestämde sig Anders Smevold för att dra igång den sedan 15 år vilande skidklubben. Träningarna förlades till gräsplanerna vid prästgärdet och på egengjorda spår och frost fick han lite fart på barnverksamheten och skidintresset. Via en kontakt inom svenska skidförbundet fick han rådet att om han skulle satsa ordentligt på verksamheten var melodin att anlägga en skidlekplats! Möjligheterna undersöktes och efter många turer kunde första spadtaget tas. Planerna hade dock ändrats lite längs vägen och nu var målet inte bara en skidlekplats utan en all-aktivitetsplats för träning och spontanidrott. Då kan man fråga sig vad det är? Svaret är enkelt: Det är ett ställe för rekreation eller motion där man kan promenera, åka skidor, cykla, träna gymnastik eller parkour med mera. Under uppbyggnadstiden hörde vi ihop med den gamla idrottsklubben Skultuna idrottssällskap (SIS) och verksamheten växte både till antalet aktiva och även antalet idrottsgrenar/aktiviteter. Nästan samtliga var förlagda till Tibble arena och inte till SIS övriga verksamheter. Vår delaktighet i styrelsejobb och olika aktiviteter för att dra in pengar till verksamheterna blev en tung börda för våra ledare och gynnade dessutom inte våra idrotter. Så efter en tids övervägande beslöt vi i Tibblegruppen att fokusera på våra aktiviter på egen basis istället. SAIK bildades år 2015 och numera bedriver SAIK sina barn-, ungdoms- och vuxenverksamheter inom klubben som fortfarande växer.

 Allmänt om verksamheten

 Vi inom SAIK bedriver idrottsaktiviteter främst för barn- och ungdomar, men även för vuxna. SAIK är delaktiga i följande förbund:

 * Svenska cykelförbundet (mountainbike)

 * Svenska innebandyförbundet

 * Svenska basebollförbundet

 * Svenska gymnastikförbundet (parkour och gympa kidz)

 * Svenska skidskytteförbundet

 Vårt syfte med föreningen är att ge barn och ungdomar ett ställe för aktiv fritid inom individuella idrotter där gemenskapen och lagandan byggs upp inom klubben och klubbkamraterna. Vi tränar tillsammans med föräldrar i grupper med barn i de yngre åldrarna, men inte allt för sällan fortsätter även föräldrarna och är aktiva tillsammans med barnen långt upp i åldrarna då stämningen är god under våra träffar. Allt för ofta kan man se att dagens barn och ungdomar lätt fastnar i spel- och datoranvändandet. Genom vår allaktivitetsplats Tibble arena försöker vi stimulera och aktivera till att istället vara aktiva tillsammans. Vi har en driven kärna i klubben som sällan ser hinder utan snarare möjligheter att ge våra barn och ungdomar en så bra, positiv och aktiv fritid tillsammans som möjligt. Aktiva med föräldrar träffas på så kallade Fixardagar för att underhålla och utveckla Tibble arena. Arenan är ett ställe för rekreation eller motion där medlemmar liksom allmänheten kan promenera, åka skidor, cykla, träna gymnastik eller utöva parkour med mera.

I samtliga idrottsgrenar finns utbildade ungdomsledare. Det sker fortlöpande utbildning inom första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR). De har ofta själva varit aktiva och fått en positiv upplevelse genom idrotten. Våra grenar är ofta individuella, men vi bygger upp lagandan som lagsporter till vår klubb och förening. Vi lägger största vikt vid en god kamratanda mot träningskompisarna och de föräldrar och ledare som är med under aktiviteterna. Vi inom SAIK planerar träffar och träningar enligt respektive förbunds riktlinjer.

Vårt medlemsantal stiger stadigt och efter drygt 3 år som nybildad förening har vi runt 300 medlemmar, varav drygt hälften är aktiva barn och ungdomar. Vår ambition är att fortsätta växa och ständigt söka nya och spännande vägar för att främja och ge våra barn en aktiv och stimulerande fritid i Skultuna och i SAIK´s regi.

 Styrelsens sammansättning

 Ordförande Anders Smevold

Sekreterare Sandra Guldbrand

Kassör Sara Väisänen

Ledamot Mats Andersson

Ledamot Karin Schartau

Ledamot Kimmo Väisänen

Ledamot Mikael Tallberg

Ledamot Lena Hildingsson

Suppleant Karl-Inge Svensson

Suppleant Magnus Persson

Revisor Cecilia Jäder (sk) Revisorsuppleant Jenny Smevold

Valberedning Mathias Neuendorff (sk) och Fredrik Landberg

Ombud till möten Styrelsen väljer ombud och utser lämplig person vid varje tillfälle.

 

Övriga funktionärer

 Kontakt Baseboll Marcel McAlister

Kontakt Cykel MTB Mats Andersson

Kontakt Innebandy Kimmo Väisänen

Kontakt Parkour Anders Smevold

Kontakt Skidskytte Patric Eriksson

Tibble arena-gruppen Anders Smevold

Materialförvaltare Anders Smevold

Lotteri/försäljningsansvarig Kimmo Väisänen

Medlemsantal under verksamhetsåret

Totalt antal medlemmar var 295 vid verksamhetsårets slut och fördelningen var ungefär

61% män/killar och 39% kvinnor/tjejer. Drygt 150 var aktiva barn och ungdomar.

 Möten och sammankomster

Årsmötet är planerat till den 21 maj 2018.

Under året har nio protokollförda styrelsemöten hållits och ett konstituerande möte. 

Respektive grens ansvariga har ansvarat för att hålla ett budgetmöte med planering för nästkommande verksamhetsår. 

Det anordnades två städ- och fixardagar då medlemmarna såg till att både Tibble arena och MTB-spåret var i tipp-topp skick.

 Vi anordnade ett företagsevent genom MTB-gruppen.

Vi anordnade en tävling i Västmannacupen på Tibble arena i MTB-spåren.

Vi deltog vid Kvarnbackadagen.

Vi hade en gemensam avslutning för sommarsporterna under hösten.

Seriespel för innebandy

SAIK innebandy Herr

Division 3-laget Matcher Poäng

Placering: 6 22 30

Rapporter från respektive aktivitet

Baseboll På grund av ledar-brist och dåligt väder blev det inte så många träningstillfällen. Dessutom har det varit svårt att få ihop till ett lag för att få en bra verksamhet. I slutet av verksamhetsåret togs därför ett beslut att gå ur förbundet.

Cykel mountainbike (MTB) Mountainbike-cyklingen ligger helt rätt i tiden både internationellt med OS-framgångar som i vår lilla klubb i Skultuna. Vi har haft mellan 25–40 aktiva på våra populära tisdagsträffar och ett 10-tal på torsdagarna. Vi har en numera fungerande ledarstab som kommer med nya och bra idéer som leder barnen framåt i de olika färg-grupperna. Förutom att ha våra ordinarie träningar ökar deltagandet i Västmanland cupen, som är ett bra sätt att få chansen att prova olika banor runt om i länet. Vår arena fick ett helt nytt ansikte då markägaren bestämde sig för att ta ut kapitalet ur skogen. Tyvärr lämnades ett inte allt för vackert hygge med ris och sönderkörda MTB spår som tack. Men med gemensamma krafter röjdes det upp och var körbart innan säsongen drog igång. Vi har haft ett gäng ledare på utbildning men tyvärr upplevdes det mest som gammal skåpmat istället för att inspirera. Ett nytt grepp för att hålla cykelgänget samlat under årets mörka period har varit Mickes All-fys, vilket har varit ett bra och populärt sätt att ses och träna tillsammans. Året bjöd också ett gäng damer/motionärer att gå en steg 1-2-3-utbildning som blev väldigt uppskattat bland deltagarna. Företagseventet som anordnades var ett led att visa sponsorer till klubbens aktiviteter under en kväll med cykling och luftgevärsskytte.

Innebandy Vi har ett division 3 lag som tränar och spelar innebandy för Skultuna. Vi har fortsatt med att rekrytera många unga spelare som slutat med innebandyn av olika anledningar. Vi hamnade på en 6:e plats i serien och har ambitionen att vara topp 3 kommande säsong. Laget tränar o spelar sina hemmamatcher i GA hallen och sköter sig mer eller mindre själva. Vi har haft som plan att locka till oss ungdomar som inte vill spela högre upp i divisionerna. Att de fortsätter att spel innebandy och inte slutar helt. En idé om att man fortsätter att idrotta upp i vuxen ålder.

Parkour/gympa kidz Parkouren har under året som gått värvat nya ledare som gjort att vi kunnat erbjuda fler barn plats i våra grupper. Vi har under året jobbat aktivt med att ta fram ett bra träningsmaterial, förhållningssätt kring träningarna samt jobbat ihop oss till en trygg och stark ledargrupp, detta har gjorts under ledarträffar som anordnats både hemma hos någon samt i träningshallar. Alla ledare har gått utbildningen Baskurs för barn och ungdomar, vilket ger möjlighet till vidare kurser om så önskas. Med åtta aktiva ledare tog vi ett beslut att ”stänga” grupperna då vi vill säkerställa träningarna. För många barn per ledare skulle äventyra det. Idag finns det plats för max 20 barn i varje grupp, då några barn har slutat är grupperna inte fulla just nu. Vi kommer erbjuda fler barn plats men då gör vi det i anslutning till att medlemsavgiften ska betalas. Då vi önskar fler tjejer till träningarna kommer vi i första hand erbjuda dem plats i grupperna. Vi har fortfarande många barn i kö och vi söker hela tiden nya ledare så vi skulle kunna anordna fler träningar, men det är inte lätt tyvärr. Vi kommer dock nu i april 2018 starta upp en till träning på måndagar där de äldsta barnen på kölistan blivit erbjuden plats. Under året har vi anordnat städdagar vid Tibble Arena och även en avslutning inför sommaren med tipspromenad, uppvisning på utebanan och korvgrillning bland annat. Vi hade en träff som vi kallade mörkerparkour. Där gjorde vi en bana i skogen med hjälp av reflexer som vi sedan följde efter med hjälp av ficklampor – annorlunda men uppskattat. Vi fick VL att sponsra med reflexer så det räckte både till banan samt att barnen fick reflexer med sig hem. Parkourgruppen åkte tillsammans med ledarna till Yoump, där fick de chansen att utöva det de lär sig på träningarna på en annan nivå än det vi kan erbjuda. Vi planerar att göra något för Kidz och Mid också så småningom.

Skidor Gruppen avslutades eftersom barnen uteblev på grund av utebliven snö. Klubben begärde utträde ur Skidförbundet. Medlemmarna hänvisades till grannklubben för skidträning istället.

Skidskytte Vi arbetar vidare med de barn vi har. Arbetet med att få ordning på skjutbanan fortsätter. Planerar för ett skytteläger någonstans i Sverige.

Tibble arena-gruppen Genom träffar och arbetsdagar har arbetet med Tibble arena planerats och utvecklats i olika delar. Bland annat har jordmassor har lagts ut och utgör underlag till skidskyttebanan.

Ekonomisk årsredovisning

Se särskild bilaga.

Förslag till verksamhetsplan 2018/2019

Verksamhet

* Cykel mountainbike (MTB)

* Innebandy

* Parkour/gympa kidz

* Skidskytte

* Tibble arena-gruppen

* Möten och sammankomster

* Träningsläger

* Tävlingar

* Lotterier och försäljning

* Söka medel till verksamheten

* Leta sponsorer

* Medlemsrekrytering

Målsättningen inför säsongen 2018/2019 är att klubben ska utvecklas i alla delar av dess verksamhet. Vi ska bli fler och vi ska bli bättre.

SAIK´s överskott används till att ge barn och ungdomar möjligheter att ha en aktiv och rolig fritid. Genom ett medlemskap med olika valmöjligheter, duktiga ledare och aktiva föräldrar ska vi stimulera till rolig träning på alla nivåer. Vi ska fortsätta att satsa på juniorverksamheten för att säkra SAIK´s utveckling och framtid.

Övergripande mål:

* Göra vår förening till ett självklart val där alla i familjen är välkomna på aktiviteter efter egen förmåga.

* Fortsätta med det både svåra och tidskrävande, men samtidigt roliga arbetet med att skapa och förbättra allaktivitetsplatsen Tibble arena.

* Att jobba för att göra Tibble arena tillgänglig för så många samhällsinvånare som möjligt.

Mål för respektive aktivitet

Cykel mountainbike (MTB) Vi kommer att fortsätta och utveckla cyklingen för de aktiva. Förutom att träna på arenan kommer det att bli 2 träffar på våren och 2 träffar på hösten som kommer att förläggas på annan ort (bana). Vi kommer att stötta våra ledare med en avrostnings-träff genom att cykla tillsammans en kväll och utveckla lekar/övningar inför säsongen. Det är viktigt att våra ledare är trygga i sin roll och vet vad som ska göras för att kunna stötta de aktiva i sin idrotts-utövning. Vi har också för avsikt att ta oss iväg på ett läger under hösten. Arenan kommer att ses över och det vore väl helt fantastiskt att kunna se vårt fina lätt-spår och pumptrack-banan bli klara. Även i år kommer det ges möjlighet för medlemmar att ta sig an en utmaning i form av en steg 1-2-3-kurs dam /motion.

Innebandy Laget kommer att fortsätta spela i division 3. Vi fortsätter att knyta till oss unga spelare som vill spela innebandy på denna nivå. Vi ska träna och spela våra matcher i GA-hallen. Gruppen ska även i fortsättningen bära sina egna kostnader med bland annat försäljning av restaurangchansen och andra aktiviteter.

Parkour/gympa kidz Grupperna kommer att jobba för att rekrytera fler ledare, gärna ungdomar för att få yngre förebilder för barnen. Ett stort mål, som vi jobbar med, är en egen parkourhall. Där skulle vi kunna bygga fasta hinder och förvara utrustning vi köper för parkouren. En egen hall skulle betyda att barnen kommer att utvecklas ännu mer inom sporten. Hallen skulle då även vara tänkt till att kunna nyttjas för andra sporter och evenemang.

Skidskytte Gruppen fortsätter med att ha kul på träningarna. Planen är att försöka komma ut på tävlingar och att ordna med skidskyttekortet till våra aktiva. Skidskyttekortet är en utbildning som behandlar säkerhet och vapenhantering inom skidskytte, och som är obligatorisk för alla som kommer i kontakt med skidskyttevapen.

Tibble arena-gruppen Fortsatt utveckling av Tibble arena genom träffar och arbetsdagar.

Budget 2018/2019

Se särskild bilaga.

Slutord för säsongen 2017/2018

Vi i styrelsen vill tacka för förtroendet under det gångna året

Uppdaterad: 22 MAJ 2018 21:20 Skribent: Anders Smevold

Postadress:
Skultuna AIK
björkängsvägen 4
72630 Skultuna

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

detta är jag !!